Stad Oostende roept tijdelijke werkloosheid in

Posted on Posted in Oostende - De Stad aan Zee

De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben ook op Stad Oostende een grote impact. Heel wat stadspersoneel werkt vandaag reeds thuis en verschillende mensen kregen andere taken. Door de sluiting van diensten en het stopzetten van evenementen en activiteiten, is het echter niet mogelijk om iedereen blijvend aan het werk te houden.

Aangezien de maatregelen door de hogere overheid verlengd werden, heeft het College van Burgemeester en Schepenen beslist om vanaf 6 april 2020 tijdelijke werkloosheid in te roepen. Stad Oostende zal het loonverlies van de medewerkers in tijdelijke werkloosheid bijpassen, zodat er geen onderscheid is tussen contractuele en statutaire medewerkers. Die laatsten krijgen namelijk ook in geval van overmacht hun loon verder betaald.

De stad past een principe van solidariteit toe: tijdelijke werkloosheid wordt in de mate van het mogelijke gespreid over álle contractuele personeelsleden, behalve in de zorgsector en de gesubsidieerde functies. Alle medewerkers werden op de hoogte gebracht en worden gecontacteerd door hun leidinggevende voor concrete afspraken. Er wordt altijd eerst bekeken of er tijdelijk ander werk binnen de stad mogelijk is.

Stad Oostende wenst het stadspersoneel héél hartelijk te danken voor de blijvende dagdagelijkse inzet. Veel mensen geven vandaag het uiterste van zichzelf. De samenwerking en solidariteit is enorm aanstekelijk en helpt iedereen door deze moeilijke periode.