Stad Oostende: geen lokale belastingen tot eind april

Posted on Posted in Communicatie, Oostende - De Stad aan Zee

De coronacrisis en alle bijhorende maatregelen zorgen ervoor dat veel burgers en bedrijven het financieel moeilijk hebben. Stad Oostende wil gezinnen, ondernemers en bedrijven extra flexibiliteit en financiële ademruimte geven in deze maatschappelijke en economische lastige periode.

De volgende steunmaatregelen gelden voor alle (gemeente)belastingen waarvoor Stad Oostende bevoegd is:

  • De stad schort voorlopig alle betalingsherinneringen en aanmaningen van belastingen op.
  • De stad verstuurt voorlopig geen aanslagbiljetten.
  • De stad verleent uitstel van betaling bij afbetalingsplannen.
  • De belastingkohieren worden momenteel niet voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen, waardoor ze ook niet uitvoerbaar verklaard kunnen worden. Zo’n belastingkohier is een lijst met belastingplichtigen en hun aanslagen. Doordat deze kohieren voorlopig niet worden voorgelegd, kan de inning van de belastingen ook niet beginnen.

Deze maatregelen gelden tot eind april 2020, zullen dan geëvalueerd en indien nodig verlengd worden.