Stad Oostende schorst selectieprocedure voor verderzetting van de diensten gezinszorg, aanvullende thuiszorg en catering

Posted on Posted in Communicatie, Oostende - De Stad aan Zee
Stad Oostende heeft beslist om de selectieprocedure voor de verderzetting van de activiteiten gezinszorg, aanvullende thuiszorg en catering tijdelijk op te schorten. “We willen in deze moeilijke periode al onze energie richten op de best mogelijke dienstverlening voor onze burgers”, zo klinkt het bij het stadsbestuur.
Bij de opmaak van het meerjarenplan, besloot het stadsbestuur om zich de komende jaren op haar kerntaken te richten, en niet langer taken uit te voeren die door het middenveld of andere publieke of private partners kunnen worden georganiseerd. Daarom werd een selectieprocedure opgestart om een geschikte publieke rechtspersoon te vinden die enerzijds de activiteiten gezinszorg en aanvullende thuiszorg en anderzijds die van catering verder zou zetten.De coronacrisis vergt echter veel energie van Stad Oostende. Het stadspersoneel geeft het beste van zichzelf om alles in goede banen te leiden. Onder meer de mensen van de dienst catering en de diensten gezinszorg en aanvullende thuiszorg staan in de frontlinie. Daarom heeft het college van burgemeester en schepenen vrijdag beslist de selectieprocedure voorlopig op te schorten. “De procedure zou de komende maanden te veel tijd en middelen vragen. Die willen we inzetten om onze burgers de best mogelijke dienstverlening aan te bieden in deze moeilijke omstandigheden”, aldus het stadsbestuur.
Het is op dit ogenblik ook nog onduidelijk wat de impact van de coronacrisis is op de activiteiten van de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg en de dienst catering. Het is mogelijk dat de vraag naar bepaalde diensten structureel verandert, of dat de manier van werken moet worden aangepast. Bovendien zal het nodig zijn om de hele meerjarenplanning te herbekijken. Daarbij is het belangrijk om het geheel van de activiteiten van Stad Oostende in overweging te nemen.

“We hebben ontzettend veel respect voor ons personeel dat nu in de frontlinie staat en zich hard inzet voor onze burgers. Door deze uitzonderlijke situatie, niet alleen voor ons maar ook voor mogelijke kandidaat-partners, hebben we beslist om de procedure voorlopig op te schorten”, besluit het stadsbestuur.