Luchthaven Oostende ontvangt bijkomende ondersteuning van Vlaamse regering

Posted on Posted in In de pers

Vandaag besliste de Vlaamse regering op voorstel van Vlaams minister Lydia Peeters om de luchthaven van Oostende een bijkomende ondersteuning toe te kennen van 473.833,55 euro. Vlaams parlementslid en burgemeester van Oostende, Bart Tommelein reageert tevreden. “De afgelopen jaren heeft de luchthaven extra taken inzake veiligheid, beveiliging en brandweer opgenomen. Ik ben blij dat Vlaams minister Lydia Peeters er voor gezorgd heeft dat ze een eerlijke vergoeding krijgen voor wat er uitgevoerd werd.”

De Vlaamse overheid heeft een dadingsovereenkomst afgesloten met de luchthaven van Oostende waarin een aantal taken geregeld worden. Voor het uitvoeren van die taken ontvangt de luchthaven ondersteuning. In de afgelopen jaren 2016, 2017 en 2018 heeft de luchthaven echter meer taken uitgevoerd en ze vroeg daarvoor bijkomende ondersteuning. De Vlaamse Regering besliste nu, op voorstel van Vlaams minister Lydia Peeters, om 473.833,55 euro extra ondersteuning toe te kennen en sloot hierover een dadingovereenkomst met de Luchthaven Exploitatiemaatschappij (LEM).

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters: “De betwisting aangaande subsidieovereenkomsten inzake taken van luchtvaartveiligheid en -beveiliging, tussen de regionale luchtvaartexploitanten en Vlaanderen sleepte al zeer lang aan. Met deze dading zijn we tot een akkoord gekomen dat voor alle partijen rechtszekerheid biedt. Vooral voor de luchthavenexploitanten is dit belangrijk, omdat zij nu met heel wat onzekerheden te kampen hebben omwille van de COVID-19-crisis in de luchtvaart.”

Vlaams parlementslid en burgemeester van Oostende Bart Tommelein is tevreden met deze ondersteuning. “Onze luchthaven is een belangrijke motor voor de economie en werkgelegenheid in Oostende. De continuïteit is dan ook van groot belang. De afgelopen jaren heeft de luchthaven extra taken inzake veiligheid, beveiliging en brandweer opgenomen. Ik ben blij dat Lydia Peeters er voor gezorgd heeft dat de LEM’s hiervoor alsnog een eerlijke vergoeding krijgen voor wat er in die jaren uitgevoerd werd.”

Ook de LEM van Antwerpen wordt in deze dading meegenomen en ontvangt 301.843,64 EUR.