Stad Oostende sluit overeenkomst met sociale huisvestingsmaatschappijen: 17 extra woningen voor vluchtelingen uit Oekraïne

Posted on Posted in Communicatie, Oostende - De Stad aan Zee

Ook in Oostende is er nood aan dringende opvang voor vluchtelingen uit Oekraïne. Stad Oostende sloot verhuurovereenkomsten af met de sociale huisvestingsmaatschappijen De Gelukkige Haard en De Oostendse Haard voor een periode van 1 jaar. Zo komen er 17 extra woningen bij om vluchtelingen op te vangen. Op dit moment worden ruim 50 mensen uit Oekraïne opgevangen in Oostende.

Door de oorlogssituatie in hun thuisland, zijn heel wat Oekraïners op de vlucht. Ook in België is er nood aan opvang voor deze vluchtelingen. Stad Oostende voorziet zelf collectieve opvang en ook particulieren bieden spontaan opvangplaatsen aan.

Verhuurovereenkomst voor 17 sociale woningen

Oostende gaat ook op zoek naar extra opvangmogelijkheden. Daarom sluit de Stad verhuurovereenkomsten af met De Gelukkige Haard en De Oostendse Haard. De Stad huurt vanaf 1 april en voor de duur van één jaar 17 woningen om daarin Oekraïense vluchtelingen te kunnen opvangen.

“De toestand in Oekraïne laat niemand onberoerd. De solidariteit is groot. Er worden allerlei hulpacties op touw gezet, mensen stellen hun woning open, … De sociale huisvestingsmaatschappijen hebben een serieuze inspanning geleverd en hun tijdelijk leegstaande woningen bewoonbaar gemaakt, om zo een veilige haven te bieden aan gezinnen die de hel zijn ontvlucht”, aldus burgemeester Bart Tommelein en schepen Natacha Waldmann.

Woningen tijdelijk leeg voor renovatiewerken

De meeste woningen stonden tijdelijk leeg voor geplande renovatiewerken. “De Gelukkige Haard is volop bezig met de voorbereiding van de renovatie van de Mimosawijk. In het kader van deze renovatie verhuisden een aantal huurders reeds naar nieuwbouwprojecten. Op deze wijze kan de renovatie gestructureerd verlopen. Hierdoor moesten we een periode door een noodzakelijk ‘kwaad’ van leegstaande woningen.”, duidt Sara Casteur van De Gelukkige Haard. “Mits een aantal kleine opknapwerken heeft het team van De Gelukkige Haard het klaargespeeld om 16 woningen tijdelijk ter beschikking te stellen van Stad Oostende om Oekraïense vluchtelingen te huisvesten.”

“Het is onze maatschappelijke taak om hulp te bieden waar mogelijk. We hebben momenteel weinig leegstaande woningen die geschikt zijn voor de opvang van vluchtelingen maar willen toch ons steentje bijdragen” voegt voorzitter van De Oostendse Haard Quinten Goekint toe. “We zullen in de toekomst ook verder blijven zoeken naar oplossingen voor wie is moeten vluchten.”

Update cijfers

Op dit moment worden 53 mensen uit Oekraïne al opgevangen in Oostende, waarvan 25 in collectieve opvang en 28 in gastgezinnen. Deze week zijn er ook 70 afspraken gepland bij het loket Andere Nationaliteiten van de dienst Burgerzaken in het Stadhuis. Zo’n afspraak is de eerste stap in de procedure voor Oekraïense vluchtelingen om zich in Oostende te registreren, dus dat cijfer geeft een goede prognose van het aantal gezinnen dat op korte termijn verwacht kan worden in de stad. Bij die 70 personen met een afspraak zitten 14 kinderen jonger dan 10 en 17 jongeren tussen 10 en 19.