Samen met Oostendenaars strijden voor minder verharding

Posted on Posted in Wonen

Stad Oostende wil samen met haar inwoners strijden voor minder verharding. Verharden of afsluitingen plaatsen mag ook niet zomaar. Vaak is een omgevingsvergunning nodig. Stad Oostende voorziet daarom op de website een duidelijk overzicht van de regels die van toepassing zijn en biedt een antwoord op veelgestelde vragen. Ontharden brengt heel wat voordelen met zich mee. Om Oostendenaars aan te zetten zoveel mogelijk tegels of verharding te verwijderen, ondersteunt Stad Oostende de campagne ‘Van tegel naar egel’ van Landelijke Gilden.

Vlaanderen is één van de meest verharde gebieden van Europa. Vandaag is 16% van de oppervlakte verhard en als we zo doorgaan is dat in 2050 meer dan 20%. Daardoor ontstaat onder meer een groter risico op overstromingen, minder waterinfiltratie, warmere steden en dorpen, minder CO2-opslag door planten en de bodem, en een verlies aan biodiversiteit.  

Regels rond verharden en plaatsen van afsluitingen in Oostende

Verharden of afsluitingen plaatsen mag niet zomaar. Het is belangrijk om vooraf goed te informeren naar de regels over wat kan en wat niet. Vaak is ook een omgevingsvergunning nodig. De regels die bepalen hoeveel je mag verharden in Oostende en de voorschriften voor afsluitingen vind je op https://www.oostende.be/ontharding

Vanavond wordt het nieuwe beleid rond afsluitingen voorgelegd aan de gemeenteraad. Dit beleid zal verwerkt worden in een nieuwe verordening. Hierdoor zullen voortaan gelijke voorschriften gelden in het hele grondgebied Oostende met uitzondering van de verkavelingen jonger dan 15 jaar. 

Veelgestelde vragen en antwoorden

Om inwoners zo goed mogelijk te informeren, vind je op de website een handige pagina met veelgestelde vragen en een antwoord. Zowel handhaving als regels bij ontharden en plaatsen van afsluitingen komen aan bod. Je vindt er ook inspiratie en voorbeelden van hoe het anders kan.

Ontharden biedt veel voordelen. Het zorgt voor meer ruimte voor natuur en voedselproductie, minder wateroverlast, koelere steden, grotere biodiversiteit, gezondere lucht en een beter klimaat. Zo zetten we in op klimaatadaptatie en klimaatmitigatie, en zetten we een stap naar een meer klimaatrobuuste en leefbare stad. 

Ga zelf aan de slag!

Ontharden is het fysisch wegnemen van verharding op het terrein: het afbreken van een gebouw of het verwijderen van asfalt, zodat de bodem weer doorlaatbaar wordt en verschillende andere natuurlijke functies weer toelaat. 

Verharde ruimte is ruimte die ingenomen wordt door bijvoorbeeld gebouwen, wegen, parkings, terrassen en opritten, die een aantal natuurlijke functies van niet-verharde ruimte verstoren. 

Van tegel naar egel

Zin om om ook tegels te wippen? Neem dan zeker een kijkje op de campagnewebsite www.vantegelnaaregel.be/ en registreer het aantal ontharde tegels. Deze campagne is een initiatief van Landelijke Gilden, AVBS, Groen Groeien, Saint Fiacre en Ferm. Stad Oostende ondersteunt graag deze campagne. Zo kunnen Oostendenaars en ambassadeur Herr Seele volop gaan voor meer ontharding!

Meer info op www.oostende.be/ontharding.