Stad Oostende, Stad Brugge en Groep Intro vzw slaan de handen in elkaar in strijd tegen intrafamiliaal geweld

Posted on Posted in Algemene Coördinatie Armoedebestrijding, Bestuur, Oostende - De Stad aan Zee

Voor Oostende is de strijd tegen intrafamiliaal geweld een prioriteit. Eerder al keurde de stad hiervoor een nieuw actieplan goed. In dit plan werd opgenomen dat het ook belangrijk is om in te zetten op het inzicht en het gedragspatroon van daders. Stad Oostende en Stad Brugge bundelden de krachten en dienden samen een projectvoorstel in, mét succes. De Federale Overheid kende 100.000 euro toe voor de uitwerking van dit project met focus op heroriëntering van daders van intrafamiliaal geweld.

Stad Oostende keurde onlangs een nieuw actieplan goed ter bestrijding van intrafamiliaal geweld. In dit plan werd opgenomen dat het belangrijk is om in te zetten op alle aspecten van het fenomeen. Naast de aandacht voor slachtoffers, is het dus ook belangrijk om daders van intrafamiliaal geweld te begeleiden. Centraal in deze aanpak zijn de dadergroepen waar plegers van geweld op constructieve manier zullen worden begeleid. Daarnaast zullen sleutelfiguren aan vroegdetectie doen. Zij kunnen ingrijpen bij kwetsbare gezinnen en mogelijke plegers al doorverwijzen naar die dadergroepen.

100.000 euro voor project

Dit jaar lanceerde de de Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken een projectoproep inzake de bestrijding van intrafamiliaal geweld. Vanuit het Fonds Kwetsbare Groepen werd 1.500.000 euro vrijgemaakt om subsidies te kunnen toekennen aan steden en gemeenten. Elk project betreft een samenwerkingsverband tussen ten minste twee gemeenten, waarvan één een coördinerende rol heeft. Elk project ontvangt €100.000.

De ingediende projecten werden geanalyseerd door een expertencommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van verschillende overheidsorganen die betrokken zijn bij de bestrijding van huiselijk geweld (het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, de Federale Overheidsdiensten Binnenlandse Zaken, Justitie, en Volksgezondheid, de Lokale Politie, het Openbaar Ministerie en de hulpverleningssector intrafamiliaal geweld). Vijftien projecten werden geselecteerd.

Focus op heroriëntering daders

Stad Oostende, Stad Brugge en Groep Intro vzw sloegen de handen in elkaar om dadergroepen te organiseren op vrijwillige basis. Het project werd goedgekeurd en krijgt dus middelen van de federale overheid voor de uitwerking. In dit verhaal heeft Oostende de coördinerende rol.

Naast de noodzakelijke investeringen voor slachtoffers, loont ook het investeren in plegers van geweld. Groepstrainingen waarbij gewerkt wordt aan agressiebeheersing, communicatie, enz. bewijzen hun nut. Helaas bestaat er op vandaag in onze regio geen vrijwillig groepsaanbod.

“Om hier iets aan te doen besloten Stad Oostende en Stad Brugge de krachten te bundelen en samen een projectvoorstel in te dienen, mét succes. Huiselijk geweld raakt vele mensen en beïnvloedt ook het leven van kinderen die in een gewelddadige thuissituatie opgroeien. We vinden het belangrijk om op alle facetten in te zetten” duidt de Burgemeester.

Uitrol groepstraining volgens carrouselmodel

De komende twee jaar zal in samenwerking met Groep Intro vzw een vrijwillige groepstraining voor betrokkenen bij intrafamiliaal geweld uitgerold worden. Het doel van de training is om de deelnemers inzicht te geven in het ontstaan en voortbestaan van huiselijk geweld, inzicht te geven in het eigen aandeel in dit geweldspatroon en huiselijk geweld te stoppen. Men leert er beter omgaan met moeilijke situaties en hoe men kan voorkomen dat deze escaleren.

Schepen voor welzijn Natacha Waldmann legt uit: “De werking van de groep zal gebaseerd zijn op het Nederlandse carrouselmodel. Dit model probeert te zorgen voor laagdrempeligheid en moet wachtlijsten vermijden. Dit lukt vooral omdat men zonder vast beginpunt of eindpunt aan de slag kan gaan en iedereen gelijk wanneer, na doorverwijzing, kan aansluiten.

Sleutelfiguren

Naast dit nieuw laagdrempelig aanbod, zal ingezet worden op het sensibiliseren en opleiden van professionelen die in contact komen met slachtoffers van intrafamiliaal geweld. Professionele sleutelfiguren kunnen binnen een gezin aan vroegdetectie doen en beschikken over handvaten om het gesprek rond intrafamiliaal geweld aan te gaan. Een bijzondere troef is dat sleutelfiguren onmiddellijk de vrijwillige hulpgroep kunnen koppelen aan het gesprek.