Stad Oostende trekt oproep voor concessie OTC (tijdelijk) weer in

Posted on Posted in Oostende - De Stad aan Zee

Eind december 2020 lanceerde Stad Oostende een oproep voor de uitbating van de Ostend Tennis Club (OTC) aan de Koninginnelaan. De oproep wordt tijdelijk weer ingetrokken. Een aantal elementen in het dossier worden herbekeken in overeenstemming met het zorgvuldigheidsbeginsel.

De huidige concessie voor de exploitatie van het sportcomplex Ostend Tennis Club aan de Koninginnelaan loopt af op 31 december 2022. De Gemeenteraad besliste op 12 december 2020 om voor de nieuwe concessie een onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking te voeren.

Er zijn echter een aantal elementen en vormvereisten binnen het dossier die herbekeken moeten worden. Stad Oostende heeft hierover ook contact met het Agentschap Binnenlands Bestuur.

In overeenstemming met het zorgvuldigheidsbeginsel besliste het College van Burgemeester en Schepenen om het Gemeenteraadsbesluit van 12 december 2020 in verband met de concessie, in te trekken. Handelend als een goede huisvader wordt van zodra mogelijk een nieuw bestek voorgelegd ter goedkeuring aan de gemeenteraad.