Stad Oostende verbiedt het oneigenlijk gebruik en verhandelen van lachgas

Posted on Posted in Handhaving, Oostende - De Stad aan Zee, Samenleven

Oostende wordt geconfronteerd met de problematiek van het gebruik en verhandelen van lachgas om het te inhaleren. Dit zorgt voor overlast en houdt gezondheidsrisico’s in voor de gebruiker. Stad Oostende wil dit probleem aanpakken en zal daarom de Stedelijke verordening aanpassen. Het oneigenlijk gebruik, bezit of verhandelen van lachgas is dan verboden in Oostende. Overtreders riskeren een GAS-boete en zullen doorverwezen worden naar gespecialiseerde hulpverlening.

Het oneigenlijk gebruik en verhandelen van lachgas is een probleem. De lokale Politie van Oostende heeft in de periode 31 mei 2020 tot en met 25 augustus 2022 156 flessen lachgas in beslag genomen.

Verbod op lachgas opgenomen in de Stedelijke verordening

Stad Oostende is bezorgd over dit oprukkend fenomeen. Het gebruik van lachgas zorgt immers voor overlast op het openbaar domein en houdt gezondheidsrisico’s in voor de gebruiker. De stad wil deze problematiek grondig aanpakken en past daarom de Stedelijke verordening betreffende orde en veiligheid aan. Er wordt een extra bepaling toegevoegd die in de openbare ruimte, de private en de publiek toegankelijke plaatsen een verbod oplegt op:

• het gebruik en/of het bezit van lachgas met het oog op het (laten) inhaleren hiervan

• het verhandelen van lachgas als de handel hiervan gericht is op het (laten) inhaleren van dit gas

• het verhandelen en/of bezitten van voorwerpen die gericht zijn op het faciliteren van het inhaleren van lachgas

GAS-boetes en doorverwijzing naar hulpverlening

“De problematiek rond het oneigenlijk gebruik van lachgas neemt toe. Om te zorgen dat dat de politie daartegen kan optreden, passen we de stedelijke verordening aan. Ampullen of flessen met lachgas en eventuele toebehoren kunnen dan in beslag genomen worden” zegt burgemeester Bart Tommelein.

“Er kunnen GAS-boetes worden uitgeschreven aan meerderjarigen (tot maximum 250 euro). Door het Undo-project van Stad Oostende is het ook mogelijk om minderjarigen vanaf 16 jaar een bemiddelingsvoorstel of GAS-boete (tot maximum 175 euro) te geven. Het gebruik van lachgas houdt ook gezondheidsrisico’s in. Via GAS-bemiddeling zal daarom ingezet worden op het gericht doorverwijzen naar hulpverlenende instanties gespecialiseerd in druggebruik” aldus schepen van Samenleven Maxim Donck.

De aanpassing van de stedelijke verordening staat maandag 26 september op de agenda van de gemeenteraad.