Stad Oostende wil plastic-afval inperken met extra toeslag op verpakt drukwerk

Posted on Posted in Klimaat, Oostende - De Stad aan Zee

Volgens het principe van ‘de vervuiler betaalt’, wil Stad Oostende een extra toeslag invoeren op drukwerk dat in plastic verpakt wordt. Het voorstel wordt binnenkort aan de Gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd.

Het ongevraagd en/of systematisch verspreiden van niet-geadresseerd drukwerk met een commercieel karakter is nadelig voor het milieu en brengt extra inzamelings- en verwerkingskosten van papierafval met zich mee. Drukwerk dat niet gelezen wordt en onmiddellijk bij het oud papier terechtkomt, zorgt voor onnodig papierafval.

Nadelen voor mens, dier en natuur

Daarnaast wordt het sorteren van dat afval nog bemoeilijkt doordat niet-geadresseerd drukwerk tegenwoordig ook vaak in een plastic omhulsel wordt verspreid. Dat brengt bijkomende kosten met zich mee bij het sorteren. Bovendien zorgt dat er ook voor dat er heel wat extra plastic in omloop is dat vaak niet gerecycleerd wordt of in het milieu terechtkomt en daar allerlei nadelen voor mens, dier en natuur oplevert.

De vervuiler betaalt

Omwille van alle bovenstaande redenen, en vanuit het principe ‘de vervuiler betaalt’, zal Stad Oostende voor elk stuk drukwerk in een plastic omhulsel een toeslag van 0,01 euro per verspreid exemplaar aanrekenen.

Dit dossier werd intussen goedgekeurd in het College van Burgemeester en Schepenen en wordt op 28 juni 2021 ook aan de Gemeenteraad voorgelegd.