Stad Oostende zal vanaf 1 juli ook zelf snelheidsovertredingen sanctioneren met GAS-boetes

Posted on Posted in Oostende - De Stad aan Zee, Politie, Samenleven

Verkeersveiligheid is een absolute prioriteit van Stad Oostende. Er werd deze legislatuur al veel in geïnvesteerd. Schoolomgevingen veiliger maken, fietszones en fietsstraten invoeren, zone 30 in de woonwijken, zwaar vervoer weren aan scholen tijdens de spitsuren … De veiligheid voor kinderen en zachte weggebruikers staat hierbij steeds centraal.

Handhaving als sluitstuk

Elk lokaal bestuur heeft sinds 1 februari 2021 de mogelijkheid om beperkte snelheidsovertredingen te sanctioneren met GAS-boetes op plaatsen waar de snelheid beperkt is tot 30 of 50 km per uur. In Oostende wordt het GAS 5-reglement van toepassing vanaf 01 juli 2023, dit werd deze week beslist in de gemeenteraad. Hierdoor vallen deze snelheidsovertredingen niet langer onder het strafrecht en kan Stad Oostende snelheidsovertredingen voortaan zelf sanctioneren met een GAS-boete.

Handhaving is het sluitstuk om de kans op ongevallen te verkleinen en de verkeersveiligheid te verhogen. Dat Stad Oostende die handhaving nu deels zelf in handen neemt is dus een logische volgende stap.

Flitspalen en flitswagens

Sinds kort wordt een mobiele LiDAR-flitspaal gehuurd om op verschillende plaatsen in de stad te controleren op zone 30 én zone 50. Waar de flitspaal komt, hangt af van metingen, meldingen en ongevallencijfers die vanuit de politie worden aangereikt. Politie Oostende blijft uiteraard ook actief met de klassieke flitswagens.

Het is Politie Oostende die de data inleest en nummerplaten koppelt aan persoonsgegevens, en op hun beurt de gegevens overmaakt aan de sanctionerende GAS-ambtenaren van de stad. Zij staan dan in voor de verdere afwikkeling van de overtredingen. De vaste flitspalen op de gewestwegen blijven actief, maar vallen buiten het GAS-reglement.

Inkomsten herinvesteren

Door de toepassing van het GAS 5-reglement vloeien de inkomsten van de boetes niet langer naar de federale overheid, maar voortaan rechtstreeks naar de stad. Met die vrijgekomen middelen kan Stad Oostende blijven investeren om de huidige verkeersinfrastructuur te verbeteren en nog veiliger te maken. Denk maar aan de (her)aanleg van straten en fietspaden.

Op de website kan men de procedure en voorwaarden nalezen. Men vindt er ook de mogelijkheid om via een digitaal formulier verweer in te dienen: https://www.oostende.be/gas5.