Stad Oostende zet in op betaalbaar internet

Posted on Posted in Digitalisering & ICT, Oostende - De Stad aan Zee

Stad Oostende maakt samen met internetproviders Proximus en Telenet betaalbaar internet mogelijk voor alle Oostendaars. Met een specifiek abonnementspakket kunnen financieel kwetsbare mensen geholpen worden.

“Digitale aansluiting is een basisrecht geworden in onze samenleving. Dat is figuurlijk, maar ook letterlijk te nemen. Voor veel mensen is de internet-factuur immers een drempel. Met Stad Oostende willen wij hieraan verhelpen door samen te werken met internetproviders Proximus en Telenet,” kondigt schepen voor welzijn Natacha Waldmann aan.

Digitale armoede

De cijfers van de Koning Boudewijnstichting (2020) zijn duidelijk. Bijna één op de drie huishoudens met een laag inkomen beschikt niet over een internetverbinding. 40% van de Belgische bevolking heeft zwakke digitale vaardigheden, een percentage dat stijgt tot 75% bij mensen met lage inkomens en een laag opleidingsniveau.

“Alle burgers zouden toegang moeten hebben tot internet. Daarom blijven we ook investeren in publieke WIFI in onze stad. Maar de Oostendenaars moeten thuis eveneens internet kunnen gebruiken, samen met de interproviders proberen we de drempels daarvoor weg te werken” maakt Bart Tommelein duidelijk.

Voordeliger internet

Stad Oostende heeft daarom een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Telenet en Proximus. Alle internetproviders werden betrokken, maar alleen deze twee hebben een specifiek abonnementspakket voor financieel kwetsbare mensen. Dit gaat over zeer complexe procedures waarbij maximaal rekening gehouden moet worden met privacy en consumentenrechten.

Concreet leiden vele stadsdiensten toe naar deze specifieke, voordelige abonnementsformules. Naast het OCMW doen ook de ontmoetingscentra, het straathoekwerk, de brugfiguren, MSOC… een duit in het zakje.

Natacha Waldmann besluit: “Dit aanbod is van grote meerwaarde voor mensen die het financieel moeilijk hebben. Ze betalen effectief beduidend minder voor kwalitatief internet thuis. Het OCMW neemt hier een stuk administratie in op, maar komt financieel dus niet tussen.” Maar ze voegt er wel aan toe: “Dat neemt niet weg dat we de mensen met financiële moeilijkheden wel helpen als OCMW of dat we ondersteuning bieden in het kader van schuldhulpverlening.”

Wie in aanmerking denkt te komen voor deze dienstverlening, kan rechtstreeks terecht bij de Dienst Rechtenverkenning via www.oostende.be/onthaal of door een afspraak te maken op het nummer 059 59 10 10.