Stad Oostende zoekt mee opvangplaatsen voor Oekraïense oorlogsvluchtelingen

Posted on Posted in Internationale Samenwerking, Oostende - De Stad aan Zee, Samenleven, Veiligheid

Om steun te verlenen aan de burgerbevolking die het oorlogsgeweld in Oekraïne ontvlucht, richt de staatssecretaris voor Asiel en Migratie een Taskforce op. Die Federale Taskforce vraagt aan alle steden en gemeentes om een aantal plaatsen voor crisisopvang te voorzien voor Oekraïeners. Stad Oostende voorziet een aantal opvangplaatsen in beheer van de stadsdiensten, maar lanceert ook een brede oproep naar de Oostendse bevolking.

In het licht van de huidige oorlogssituatie in Oekraïne, wil België een rol spelen in de ondersteuning van Oekraïners op de vlucht. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Sammy Mahdi, besliste om een ‘Taskforce Bescherming en Opvang van Oekraïners’ op te richten. Deze brengt de noden in kaart en wil burgers die het oorlogsgeweld ontvluchten, helpen opvangen.

Nood aan crisishuisvesting

Een dak boven het hoofd voor deze Oekraïense vluchtelingen is een van de grootste noden. Wie het land ontvlucht, zal van de federale overheid een verblijfsstatus in ons land krijgen, die meteen toegang geeft tot de arbeidsmarkt. Het gaat om een uitzonderlijke noodsituatie op het Europese grondgebied waar de verschillende lidstaten van de Europese Unie zich solidair willen tonen met de Oekraïense bevolking.

Aangezien er mogelijk een grote instroom zal ontstaan, zal de federale overheid een aparte procedure voorzien worden met bijhorende crisisnachtopvang van 1 of 2 nachten. Na deze eerste fase zal er voor velen onder hen nog steeds nood zijn aan tijdelijke crisishuisvesting alvorens ze zelf hun integratie kunnen aanvatten en nadien een duurzame woonst betrekken.

Solidariteit met Oekraïne

Aan alle gemeenten wordt gevraagd om deze crisishuisvesting mee te organiseren, al dan niet in samenwerking met solidaire organisaties of burgers. De solidariteit voor de Oekraïners is de laatste week overal voelbaar, en kan positief ingezet worden bij het opvangen van gevluchte burgers in ons land.

Stad Oostende gaat zelf op zoek naar een aantal locaties in het beheer van de stadsdiensten die kunnen ingezet worden voor de opvang van gevluchte Oekraïners. Maar op vraag van de staatssecretaris lanceert de stad ook een brede oproep naar burgers, bedrijven, organisaties die zelf beschikbare plaatsen zouden hebben voor crisisopvang: mensen met extra kamers, hotels, verblijfscentra, enzovoort.

Dringende oproep naar de bevolking

Oostendenaars die kunnen helpen met dergelijke locaties voor crisisopvang, kunnen zich melden op het mailadres SolidairmetOekraine@oostende.be. Omschrijf daarbij kort het type opvanglocatie, het adres en het aantal beschikbare slaapplaatsen.

Op dit moment heeft Stad Oostende zelf weinig of geen info om te antwoorden op praktische vragen, maar willen we vooral een eerste oplijsting kunnen maken. De federale overheid vraagt aan de stad om voor morgenmiddag 12.00 uur al een eerste lijst door te geven met beschikbare crisisopvang.