Startschot voorstelling nieuw vrijwilligersbeleid Stad Oostende

Posted on Posted in Oostende - De Stad aan Zee, Samenleven

Dit jaar vindt De Week van de Vrijwilliger plaats van 27 februari tot 6 maart. Stad Oostende ziet dit als de ideale gelegenheid om het nieuwe vrijwilligersbeleid van de ontmoetingscentra (OC’s) voor te stellen. Het is een eerste stap in het kader van de ontwikkeling van een globaal vrijwilligersbeleid binnen de Stad. De vrijwilligers kregen alles te horen over de nieuwe aanpak tijdens een bedankingsontbijt in de ontmoetingscentra.

Stad Oostende werkt al jaren met een grote groep vrijwilligers. In de ontmoetingscentra alleen al werken meer dan 345 vrijwilligers. Enkel dankzij de hulp en ondersteuning van die vrijwilligers kunnen de ontmoetingscentra hun functie als kloppend hart in de verschillende wijken in Oostende blijven vervullen.

Eerste stap naar een globaal vrijwilligersbeleid binnen de Stad

Stad Oostende organiseerde vorig jaar een vrijwilligersbevraging waar 235 vrijwilligers van de ontmoetingscentra aan deelnamen. Met die resultaten werd een nieuw vrijwilligersbeleid uitgewerkt voor de ontmoetingscentra, meteen ook een eerste stap in het kader van een globaal vrijwilligersbeleid binnen Stad Oostende.

“Vrijwilligers zijn goud waard. Ze tonen engagement voor hun stad, hun wijk en hun naasten. Dat is niet alleen mooi maar ook nodig. Ze dragen bij tot het verbinden van elke Oostendenaar. Een goede omkadering en ondersteuning van deze mensen is dan ook belangrijk”, aldus burgemeester Bart Tommelein.

De vijf V’s van het nieuwe vrijwilligersbeleid

Schepen Maxim Donck: “Het nieuwe vrijwilligersbeleid van de ontmoetingscentra is gebaseerd op vijf krachtlijnen, telkens met een V: visie, vinden, verwelkoming, versterken en verbeteren. Bij die vijf V’s hoort ook een nieuw campagnebeeld met de V die prominent in beeld komt.”

Story image

Visie: de vrijwilliger staat centraal. Stad Oostende wil inzetten op kwaliteit en ondersteuning van het vrijwilligerswerk, volledig volgens de meest recente tendensen in het landschap.

Vinden: Stad Oostende blijft op zoek gaan naar nieuwe vrijwilligers, in de ontmoetingscentra en elders. Via het interactief participatieplatform ons.oostende.be, via de sociale media en via de ontmoetingscentra zullen steeds nieuwe mensen gezocht worden. In de OC’s wordt gewerkt met vijf duidelijke functieprofielen: de helpende hand, de glimlach aan het onthaal, chauffeur vervoersdienst, reCREAtieve vrijwilliger en evenement vrijwilliger. Er wordt vertrokken vanuit de interesses, competenties en talenten van de kandidaat-vrijwilliger waarbij er op zoek wordt gegaan naar het meest geschikte functieprofiel.

Verwelkoming: elke vrijwilliger zal een verwelkomingspakket krijgen met aandacht voor de missie en de visie van de organisatie, voorstelling van het team van de ontmoetingscentra, de functieprofielen, hoe inspraak en waardering ingevuld wordt, de visie en manier van werken omtrent het vormingsaanbod, een luikje deontologie, informatie over de verzekering,…

Versterken: de ontmoetingscentra zetten in op kwalitatieve ondersteuning en vorming. Om de talenten en competenties bij de vrijwilligers te versterken, wordt er jaarlijks voor elk vrijwilligersprofiel een vorming op maat aangeboden. Ook de personeelsleden van de ontmoetingscentra volgen vormingen om de vrijwilligerswerking optimaal te ondersteunen.

Verbeteren: kwaliteitsverbetering staat centraal. De ontmoetingscentra gaan aan de slag met een participatief traject. Zo zullen er tijdens de Week van de Vrijwilliger dialoogtafels georganiseerd worden. Daarnaast zal het personeel van de ontmoetingscentra dit jaar nog een vorming krijgen en worden de handen in elkaar geslagen met  samenwerkingspartners zodat de vrijwilligers én het personeel de juiste begeleiding en ondersteuning krijgen. Er zal ruimte zijn voor evaluatiemomenten.

Ontbijt voor de vrijwilligers

Stad Oostende introduceerde het nieuwe vrijwilligersbeleid aan de vrijwilligers van de OC’s met een uitgebreid programma tijdens de Week van de Vrijwilliger (27 februari – 6 maart). De Stad kreeg de voorbije dagen al heel wat vrijwilligers over de vloer, verspreid over de verschillende OC’s. Zo werden ze verwelkomd met een ontbijt en konden ze deelnemen aan dialoogtafels (met nabespreking).