Stadsfestival in het teken van Ensor in Oostende

Posted on Posted in Oostende - De Stad aan Zee

Tijdens “Ensor 2024” zal de stad Oostende negen maanden lang de kunstenaar James Ensor in de kijker zetten. Vanaf december 2023 tot september 2024 zullen tentoonstellingen in Mu.ZEE, het James Ensorhuis en de Venetiaanse Gaanderijen volledig in het kader van de schilder staan. Daarnaast zullen er over het jaar gespreid ook tal van andere activiteiten zijn, waar creatieve ideeën nog steeds voor kunnen ingediend worden. Het volledige programma krijgt nog vorm, maar het is duidelijk dat het een stadsfestival wordt dat niet beperkt zal blijven tot de musea.

Oostende en Ensor zijn niet van elkaar los te denken. In de stad waar de kunstenaar leefde en schilderde krijgen de plannen momenteel vorm van het grote Ensorjaar. In 2024 is het 75 jaar geleden dat James Ensor (1860-1949) in Oostende overleed en dat is aanleiding voor een groot stadsfestival vol evenementen en activiteiten voor jong en oud. ​ 

Burgemeester Bart Tommelein: “Met het James Ensorhuis hebben we al een unieke attractie in onze stad voor de kunstenaar, maar daar gaan we in 2024 nog een pak nieuwe activiteiten aan toevoegen. Heel de stad zal in de sfeer van Ensor baden, zelfs bij het shoppen, overnachten en eten in de stad. We mikken op nationale en internationale bezoekers die hier de stad ontdekken waar de kunstenaar zijn hele leven leefde en schilderde.“

Het programma bestaat uit twee grote pijlers: de unieke expo’s in de Oostendse musea en een verzameling aan activiteiten doorheen het jaar onder de naam “Baden van Oostende”.

Tentoonstellingen

Met Rose, Rose, Rose, à mes yeux! James Ensor en het stilleven in België 1830-1930 brengt Mu.ZEE de eerste tentoonstelling ooit volledig gewijd aan de stillevens van Ensor. De tentoonstelling toont hoe Ensor het 19de-eeuwse stilleven interpreteert en verder doet evolueren, hoe hij met het onderwerp doorheen zijn carrière experimenteert en hoe hij en enkele voorlopers en tijdgenoten dit traditionele genre uitdagen en vernieuwen.

Het Fort Napoleon organiseert in het Ensorjaar een unieke familietentoonstelling over James Ensor, gebaseerd op een kinderboek rond Ensor. 

Tijdens ‘Ensor 2024’ zullen er in het James Ensorhuis drie tijdelijke expo’s lopen. Eerst pakt het uit met Zelfportretten. Het zelfportret is bij Ensor van essentieel belang en neemt een bijzondere plaats in binnen zijn oeuvre. In de tweede jaarhelft loopt Satire, Parodie, Pastiche. Nogal wat werken van Ensor bevatten immers humor en karikatuur. 

De Dienst Cultuur zal tijdens de zomer van 2024 een tentoonstelling organiseren in de Venetiaanse Gaanderijen, met als thema OostendeEnsors denkbeeldige paradijs. Oostende is een stad die Ensor inspireert; Maar als zijn `denkbeeldige paradijs` bedreigd wordt, ontwaakt de activist in Ensor, die de afbraak van het duinenkerkje in Mariakerke verhindert en de duinen of de oude handelsdokken wil beschermen.

Baden van Oostende

De organisatie doet ook een oproep naar kunst-en cultuurorganisaties, individuele kunstenaars, ​ privé-initiatief (galerijen, handel, horeca,…) van Oostende maar ook van daarbuiten originele voorstellen in te sturen, waar Ensor zelf zou van genoten hebben. Uit een eerste ronde blijkt alvast veel belangstelling en kwaliteit, waar de komende maanden nog hard aan verder gewerkt wordt.

Er staan 5 doelstellingen voorop :

  • Het bevestigen van Oostende als Ensorstaden het beklemtonen van het blijvende internationale belang van de Vlaamse meester als schilder en vernieuwer, ook door verhoogde, blijvende aanwezigheid in het stadsbeeld.
  • Een hoogstaand kwalitatief en internationaal aantrekkelijk project ontwikkelen, voornamelijk in de periode buiten de klassieke topmaanden voor de kust, waardoor Oostende ook beschouwd wordt als locatie voor grote internationale tentoonstellingen.
  • Het gastronomische niveau van Oostende verder ontwikkelen, door een project ‘Food en de Vlaamse meester Ensor’ als hefboom te gebruiken voor duurzame culinaire kwaliteitsbevordering.
  • Voldoende bezoekers, nationaal zowel als internationaal, naar Oostende lokken.
  • 360° Oostende aanbieden: synergie en complementariteit tussen Toerisme Oostende, Dienst Cultuur, Mu.ZEE en de sterke lokale partners: CC De Grote Post, kunstorganisaties, verenigingen, galerijen, handel & horeca,… zodat ‘Ensor 2024’ een zeer zichtbaar stadsproject wordt

Schepen voor Cultuur Bart Plasschaert: “Bezoekers nemen tijdens ‘Ensor 2024’ best de tijd om alle musea te bezoeken, want elke tentoonstellingen zal een ander aspect van de kunstenaar belichten. Daar bovenop betrekken we het grote netwerk van culturele organisaties en creatieve kunstenaars in en rond Oostende, om ten volle het wijdverspreide DNA van James Ensor te kunnen doorgeven aan inwoners én bezoekers van zijn stad. Dit project wordt een mooie samenwerking tussen alle betrokken partijen.”

Openingsweekend

Om ‘Ensor 2024’ feestelijk te openen zullen er in de stad verschillende activiteiten georganiseerd worden om de spirit van Ensor alle kansen te geven. Het weekend van 16 december 2023 wordt de feestelijke opening van een omvattend stadsfestival dat ruim negen maanden zal duren. 

Wim Vanseveren, coördinator ‘Ensor 2024’: “We zijn heel ambitieus in dit project, dat een beroep doet op de sterke creatieve krachten die Oostende de laatste jaren kon aantrekken en uitbouwen. Uitdagend en boeiend: de samenwerking van privé en overheid, van individuen en organisaties en van zulke uiteenlopende sectoren als kunst, cultuur, toerisme, handel en horeca in een omvattend Ensor-stadsfestival”