Stemming Wijkprikkels geopend

Posted on Posted in Oostende - De Stad aan Zee, Samenleven

Alle inwoners van Stad Oostende konden sinds 25 maart voorstellen indienen om hun wijk/buurt nog beter te maken. Stad Oostende ontving heel wat voorstellen en samen met de wijkjury werden de ingestuurde projecten afgetoetst aan het reglement. Nu is het aan alle inwoners om te stemmen op hun drie favoriete voorstellen voor Oostende. Sinds maandag 14 november om 19.00 uur kunnen alle inwoners via Ons.Oostende meebeslissen over de Wijkprikkels.

Stad Oostende hervormde in 2019 de subsidiëring van de wijken onder de noemer Wijkprikkels, waarbij de Stad streeft naar duurzame en kwaliteitsvolle initiatieven voor de wijken en buurten. Stad Oostende wil met de wijkbudgetten een samenwerking aangaan met alle inwoners om samen te investeren in een betere buurt. Stad Oostende nodigde daarom alle Oostendenaars uit om ideeën in te dienen die uitdagingen in de straat/buurt/wijk helpen aanpakken.

26 ontvankelijke voorstellen

De Oostendenaars dienden maar liefst 69 voorstellen in. Stad Oostende en de wijkjury toetsten de voorstellen af aan het reglement waardoor er uiteindelijk 26 voorstellen ontvankelijk bleken. De andere voorstellen zijn door de verschillende stadsdiensten opgenomen als melding of suggestie.

Schepen Maxim Donck: “Ik ben verheugd dat, na de jaren van corona, dit burgerbudget een ware opgang kent. Met maar liefst 26 ontvankelijke voorstellen blijkt dat de Oostendenaar boordevol goeie ideeën zit om zijn wijk te doen bloeien.”

Nadruk op participatie

Stad Oostende wil nog meer inzetten op participatie en paste daarom het reglement van Wijkprikkels aan. Zo werden projectvoorstellen de voorbije jaren enkel beoordeeld door een wijkjury. Voor deze nieuwe editie van Wijkprikkels wil Stad Oostende de wijkbewoners nog meer betrekken. Daarom kunnen inwoners niet enkel voorstellen indienen, maar zullen ze nu ook kunnen stemmen voor de verscheidene ingediende projecten.

Stem mee via ons.oostende.be of het ontmoetingscentrum

Alle Oostendenaars vanaf 14 jaar kunnen sinds maandag 14 november om 19.00 uur stemmen op hun drie favoriete voorstellen via Ons.Oostende.be. Tot 12 december kunnen de Oostendenaars meebeslissen over de budgetverdeling. Op basis van de stemming zal Stad Oostende per wijk een budget verdelen over drie voorstellen. Het projectvoorstel dat per wijk de meeste stemmen haalt, zal 60 procent van het wijkbudget krijgen. Het projectvoorstel met de tweede meeste stemmen ontvangt 25 procent van het budget en de derde krijgt 15 procent. Na de stemming hebben de indieners een jaar de tijd om alles te realiseren.

Inwoners die begeleiding wensen bij de stemming, kunnen hiervoor terecht in een Ontmoetingscentrum. Daarnaast is iedereen welkom op 7 en 8 december om te stemmen op hun favoriete voorstellen.

  • 7 december om 10.00 uur in OC De Boeie (LDC), Kerkstraat 35
  • 8 december om 18.30 uur in OC De Schelpe (LDC), Elisabethlaan 32

Met vragen kunnen inwoners mailen naar participatie@oostende.be