Posted on Posted in Oostende - De Stad aan Zee, Politie

Burgemeester Bart Tommelein is verkozen tot één van de zestien effectieve leden van de Raad van Burgemeesters en vervolgens aangeduid als vicevoorzitter van dit belangrijke adviesorgaan. “Op deze manier kan ik mee vorm geven aan het politionele en justitiële beleid”, geeft Tommelein mee.

De Raad van Burgemeesters geeft advies aan de Minister van Binnenlandse Zaken over elk reglement of elke wet van belang voor de politie. Ze vervult die adviserende rol op eigen initiatief of op vraag van de minister zelf. De raad bestaat uit zestien effectieve leden en evenveel plaatsvervangers voor een hernieuwbare periode van drie jaar. Zowel kleine als grote politiezones zijn vertegenwoordigd. Acht burgemeesters komen uit Vlaanderen, twee uit Brussel en zes uit Wallonië. De rol van (vice)voorzitter wisselt elke termijn tussen een Waalse en Vlaamse burgemeester.
Er waren in totaal 66 kandidaten en zestien daarvan zijn dus weerhouden, waaronder burgemeester Bart Tommelein van Stad Oostende. Hij is vervolgens aangeduid als vicevoorzitter van het adviesorgaan, naast voorzitter Willy Demeyer van Luik. “Als grootste stad aan onze kust en op één na grootste politiezone van de provincie, kan Oostende een grote rol spelen in het politionele en justitiële beleid. Ik kijk dan ook met veel ambitie uit naar het vervullen van dit mandaat”, onderstreept een opgetogen Tommelein. “Het belang van de raad mag niet worden onderschat. Burgemeesters dragen namelijk een zware verantwoordelijkheid in het uitstippelen van de integrale veiligheid en zijn een spilfiguur in de samenwerking tussen politie, gerecht, lokaal bestuur, de welzijnssector, gemeenschappen en burgers.

“De Raad van Burgemeesters is opgericht in 1998 en hun takenpakket werd in 2014 uitgebreid. De zaken waarover de raad een uitspraak moet doen, zijn omvangrijk. Denk aan reglementaire besluiten over de organisatie-, formatie- en werkingsnormen van de lokale politie, de vaste commissie van de lokale politie en de federale dotaties. Voor onze politiezone en de werking ervan kan het vicevoorzitterschap een grote meerwaarde betekenen. Zo beschikken we over een rechtstreekse lijn als het gaat over advies omtrent wetgeving en reglementen om de werking van politiediensten te optimaliseren”, besluit korpschef Philip Caestecker.