Bart Tommelein

Tegenpartij doet afstand van persoonlijke dagvaarding tegen Bart Tommelein en Lydia Peeters

Posted on Posted in Vlaams Parlement

Vandaag werd de persoonlijke dagvaarding tegen Bart Tommelein en Lydia Peeters in de zaak rond terugdraaiende tellers ingetrokken door de tegenpartij. Uitspraken van ministers kunnen niet leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid, deze werden gedaan binnen de normale ambtsuitoefening van een minister die op dat ogenblik bevoegd is voor Energie.

Enkele eigenaars van zonnepanelen hebben vorig jaar de Vlaamse Overheid gedagvaard om een financiële compensatie te eisen voor het verlies van het rendement van zonnepanelen dat werd geboden door de terugdraaiende teller. Het Grondwettelijk Hof had met een arrest van 14 januari 2021 de regeling, goedgekeurd door het Vlaams Parlement, immers vernietigd. Op 6 december 2021 werden Vlaams minister Lydia Peeters en voormalig Vlaams minister Bart Tommelein door één van de eisers persoonlijk gedagvaard.

Vandaag heeft de tegenpartij in dit geding formeel bevestigd afstand te doen van de persoonlijke dagvaarding tegen Vlaams minister Lydia Peeters en voormalig minister Bart Tommelein. Voor beide betrokkenen is daarmee het dossier persoonlijk afgesloten.

Unanieme beslissingen regering en parlement

De Vlaamse Regering sprak eerder al op 10 december 2021 haar uitdrukkelijke en unanieme steun uit voor Lydia Peeters en Bart Tommelein. In een gemeenschappelijk bericht werd bevestigd dat De uitspraken van ministers niet kunnen leiden tot een persoonlijke aansprakelijkheid. De publieke uitspraken van Lydia Peeters en Bart Tommelein werden gedaan binnen de normale ambtsuitoefening van een minister die op dat ogenblik bevoegd is voor Energie.

Het dossier dat de uitrol van de digitale meters uitwerkt werd meermaals goedgekeurd door de voltallige Vlaamse Regering. Ook het uiteindelijke decreet werd goedgekeurd door het Vlaams Parlement, zonder ook maar één tegenstem. De uitspraken van voormalig minister Tommelein en minister Peeters kaderen dan ook volledig binnen deze goedkeuringen.

Vandaag heeft de tegenpartij in het geding nu ook formeel bevestigd afstand te doen van het geding dat tegen beide betrokkenen persoonlijk werd opgestart. Voor minister Lydia Peeters en voormalig minister Bart Tommelein is daarmee het dossier persoonlijk afgesloten. Beiden zijn uiteraard tevreden met deze afloop, en zullen hier niet verder in de media op reageren.