Tommelein onthult plannen met Open VLD: “Ik wil weer naar de 20 procent. Daar mag u mij op afrekenen, ja”

Posted on Posted in In de pers

Nieuwsblad.be – Hannes Cattebeke // Kleinere kieskringen, de lijststem afschaffen en meer middelen richting de gemeenten en de lokale partijafdelingen. Als Bart Tommelein de nieuwe voorzitter van Open VLD zou worden, belooft hij zijn machtspositie af te zwakken in het voordeel van het bestuursniveau waar hij zelf in Oostende de plak al zwaait: “De burgemeesters, schepenen en gemeenteraadsleden zijn onze sterkhouders. Voor hen wil ik een voorzitter-coach zijn.”

In Oostende zijn we gegroeid van 13 naar 20 procent. Ik heb dus al bewezen dat het kan
Bart Tommelein

De kandidaat-voorzitters van Open VLD worden dezer dagen danig op de proef gesteld. Nog steeds is er geen officiële campagne afgekondigd. De zenuwen staan strak gespannen. Wanneer de ene kandidaat iets voorstelt, voelt de andere de nood om meteen met iets anders op de proppen te komen. Bart Tommelein hoopt dat de campagne maandag eindelijk officieel van start zal gaan. Zijn “liberale blauwdruk voor morgen” lanceert hij vandaag al. “Ik kon niet langer wachten.” Volgens de Oostendse burgemeester is het tijd voor “een grondige vernieuwing” en staat de partij op een kantelpunt in haar geschiedenis. Niettemin kiest hij met “Vrijheid” voor een voorspelbare leidraad.

Is dat de radicale ommezwaai die u belooft?

“Over het liberalisme moeten we natuurlijk geen nieuwe boeken meer schrijven. Maar dat neemt niet weg dat de mensen vandaag vrijer dan ooit willen leven. Ironisch genoeg hebben ze bij de laatste verkiezingen net voor extreme partijen gestemd die de vrijheid in het gedrang brengen. Als we willen groeien, zullen we dus niet alleen onze leden, maar ook andere kiezers moeten overtuigen dat Open VLD de partij is die de vrijheid verdedigt en nog wil uitbreiden.”

Uw tegenkandidaten schuiven net zo goed die liberale kernwaarden naar voren. Gaat deze verkiezing dan louter om een verschil in stijl?

“De manier waarop we onze boodschap brengen kan een groot verschil maken. Mijn communicatietalent heb ik al bewezen, en ook dat ik als regeringslid resultaten kan boeken. Maar er zijn ook inhoudelijke verschillen. Ik wil het liberalisme niet beperken tot lage belastingen en een slanke staat. Die punten blijven heel belangrijk voor ons, maar we moeten ook een eigen stem laten horen over bijvoorbeeld klimaat. Milieumaatregelen hoeven niet alleen een kostenpost te zijn. Ze leveren ook rendement op, en jobs. Het geslenter van nu in die dossiers is onverantwoord en onverklaarbaar. Een andere uitdaging is de migratie. We moeten onze grenzen niet openzetten, maar we moeten er met een Europese aanpak voor zorgen dat we openstaan voor mensen die de noden op onze arbeidsmarkt kunnen invullen. Als de nieuwkomers bijdragen aan ons sociaal systeem, hebben de mensen daar ook geen probleem mee.”

U pleit voor een partij “die meer Vlaams is en tegelijk meer van België houdt én van Europa”. Eigenlijk wilt u iedereen te vriend houden?

“Ik laat mij niet opsluiten in hokjes. Maar ik wil vooral meer slagkracht geven aan de gemeenten. Veel middelen die nu bij de centrale overheid worden gehouden, zouden beter naar de lokale besturen gaan. Daar wordt het efficiëntst bestuurd. Dus moeten ze daar over voldoende middelen beschikken om te investeren.”

Ook op partijniveau wordt er te veel beslist in Brussel, schrijft u. Zal u als voorzitter uw eigen macht inperken?

“Ja. Ik wil een voorzitter-coach zijn van onze sterkhouders: de burgemeesters, schepenen en gemeenteraadsleden. Vandaag hebben ook in onze partij te weinig mensen te veel macht en middelen. Zij beslissen wat er met de partijfinanciering gebeurt. Ik wil dat die dotaties meer op lokaal niveau verdeeld worden. En laten we de lijststem afschaffen, zodat de kiezer en niet de partij beslist wie verkozen wordt. Ook de provinciale kieskringen mogen op de schop. Dan kan de lokale basis minder afhankelijk zijn van Brussel en kan ze zelf de lijsten samenstellen.”

U wilt uw partij terug naar 20 procent brengen. Mogen uw kiezers u daar op afrekenen?

“Ja. Als ik die ambitie niet zou hebben, moet ik er niet aan beginnen. In Oostende zijn we gegroeid van 13 naar 20 procent. Ik heb dus al bewezen dat het kan.”

U heeft zich de voorbije weken meermaals geroerd over de federale formatie. Maar nu stelt u voor om dat niet meer te doen?

“Ja. Noch de partij, noch de formatiegesprekken zijn daarmee gebaat. Voor Open VLD zijn de federale onderhandelaars Alexander De Croo en Gwendolyn Rutten. Als de campagne van start gaat, moeten we dus afspreken dat de kandidaten zich onthouden van commentaar op de formatie.”