Uitbreiding flitszone: verkeersveiligheid primeert

Posted on Posted in Oostende - De Stad aan Zee, Politie

Begin januari is traditioneel de maand waarin verkeerscontroles worden georganiseerd. Niet alleen op nuchter rijden en fietsverlichting maar ook de snelheid wordt onder de loep genomen. Enkele maanden terug werd de controle op de zone 30 verder uitgerold om de verkeersveiligheid in de stad te verhogen.

Vanaf heden zal er nu ook controle zijn, niet enkel waar het voordien zone 30 was, maar ook op plaatsen waar de verkeersveiligheid in het gedrang komt. Denk aan schoolomgevingen, sluipwegen, straten met spelende kinderen… De straten zijn in kaart gebracht door diverse metingen van politie Oostende, door vragen van burgers die zich zorgen maken over het verkeersgedrag in hun straat of wijk en op plaatsen waar in het verleden al veel inbreuken werden vastgesteld.

De flitscontroles zullen op verschillende tijdstippen op verschillende plaatsen worden uitgevoerd.

“Met de controles willen we de verkeersveiligheid prioritair behandelen”, geeft burgemeester Bart Tommelein aan. “Er zijn verschillende straten in onze stad waar, op basis van metingen, meerdere en soms erg zware verkeersinbreuken zijn vastgesteld én waar de verkeersveiligheid in het gedrang komt. Op sommige plaatsen rijdt méér dan 50 % van de autobestuurders te snel. Kinderen moeten veilig van en naar school kunnen en in sluipwegen willen we geen snelheidsduivels met verkeersongevallen tot gevolg. Volgens recente (nationale) statistieken gaat het op dat vlak vaak de verkeerde richting uit, in onze stad pakken we dit aan. We starten het nieuwe jaar met het goede voornemen om een zo verkeersveilig mogelijk Oostende te verkrijgen. Een verwittigd burger is er twee waard.”