Undo-project pakt voortaan overlast door jongeren van 14 jaar of ouder aan

Posted on Posted in Oostende - De Stad aan Zee

Zowat exact een jaar geleden lanceerde Stad Oostende het Undo-project om een antwoord te bieden op overlast gepleegd door minderjarigen en het gevoel van straffeloosheid tegen te gaan. In een eerste fase richtte Undo zich naar overtreders ouder dan 16 jaar. Die leeftijdsgrens wordt nu verlaagd naar 14 jaar.

Eind juni 2022 keurde de Gemeenteraad het Undo-project goed. Met Undo wil Stad Oostende een positief antwoord bieden op overlast van minderjarigen. Het project is gericht op herstel en heeft als doel een signaal te geven aan de minderjarige overtreders en aan hun ouders. Wanneer minderjarigen overlast veroorzaken, wil de Stad hen met dit project de kans bieden om de veroorzaakte schade te herstellen en verantwoordelijkheid op te nemen. Als de alternatieve maatregel slaagt, vervalt de gemeentelijk administratieve geldboete.

Burgemeester Bart Tommelein: “De praktijk wijst uit dat ook jongeren vanaf 14 jaar wel eens betrokken zijn bij overlast. Via het Undo-project maken we hen al op jonge leeftijd bewust van de gevolgen van hun acties. Op die manier willen we een impact uitoefenen op hun toekomst.”

Schepen van Handhaving Maxim Donck: “Uit de gerichte controleacties die de stad heeft uitgevoerd, blijkt dat 1 op 3 minderjarige overtreders jonger is dan 16 jaar. Als Stad willen we het signaal geven naar elke minderjarige dat het veroorzaken van overlast niet langer getolereerd wordt. Daarom hebben we besloten de leeftijd van het Undo-project te verlagen tot het wettelijk minimum van 14 jaar.”

Geslaagde start

In 2022 werden er 63 overtredingen op de openbare reinheid vastgesteld door minderjarigen ouder dan 16 waarvan er 23 het bemiddelingsaanbod hebben aanvaard. De vaststellingen betreffen overtredingen op het weggooien van sigarettenpeuken, het achterlaten van zwerfvuil en wildplassen.

Dit jaar waren er al 133 vaststellingen waarvan tot nu toe 21 jongeren het bemiddelingsaanbod aanvaarden om een herstelprestatie uit te voeren in plaats van het betalen van een GAS-boete. Schepen Maxim Donck: “Dat laatste cijfer zal nog stijgen want sommige zaken zijn nog lopende. Het is in de eerste plaats de bedoeling dat jongeren nadenken over hun acties en die niet herhalen. Zo’n herstelprestatie kan daar zeker mee voor zorgen. Zo krijgen minderjarige overtreders de kans om inzicht te verwerven en verantwoordelijkheid op te nemen voor het gestelde gedrag.”

Herstelprestaties bestaan onder meer uit het schrijven van een werkstukje over de inbreuk of meehelpen in een ontmoetingscentrum of met de strandreddingsdienst, groendienst of reinigingsdienst.

Enkel bij overtreders die niet ingaan op het bemiddelingsvoorstel, of waarbij de bemiddeling niet slaagt, zal er een GAS-boete van maximum € 175 worden opgelegd.

De leeftijdsverlaging van 16 jaar naar 14 jaar wordt op volgende inbreuken toegepast:

 1. Wildplassen
 2. Sluikstorten
 3. Afvalstraten/afvalkorven
 4. Zwerfvuil
 5. Negeren Burgemeesterbesluit
 6. Vuur(werk)
 7. Hondenpoep
 8. Honden aan leiband
 9. Negeren bevelen strandredders
 10. Baden buiten bewaakte zones
 11. Lachgas
 12. Rookverbod op speelpleinen