Rust- en uitkijkpunt zeedijk Mariakerke is een feit!

Posted on Posted in Mobiliteit, Oostende - De Stad aan Zee, Openbaar Domein, Samenleven, Stadsvernieuwing

Aan de zeedijk van Mariakerke werd vandaag een rust- en uitkijkpunt geopend. De aanleg kaderde binnen het wandel- en fietsroutenetwerk langs de kust.

Een tijdje geleden stapte Stad Oostende mee in het project ‘Eurocyclo’. Dit project stimuleert het fietstoerisme via een Europese samenwerking. Een studie van het Europees Parlement wees uit dat het fietstoerisme in de lift zit, en dat er een inhaalbeweging nodig is op het gebied van aangepaste fietsinfrastructuur.

Landschappelijk terras

Aangezien de EuroVelo 4 (Central Europe cycle route) en EuroVelo 12 (North Sea cycle route) beide via de Oostendse kustlijn lopen, stapte Stad Oostende op voorzet van Westtoer mee in dit project, en stelden we voor om een ‘verblijfsplek’ – een landschappelijk terras met plaats voor picknicksets en fietsenstaanders – te voorzien.

“Een prachtig uitkijkpunt om de stranden van Oostende en om, bij mooi weer, onze ganse kustlijn te kunnen bewonderen,” aldus eerste schepen Björn Anseeuw, bevoegd voor Openbaar Domein.

Aangezien de routes langs de zee lopen, is de integratie van de verblijfsplek het meest te verantwoorden langs de Zeedijk, t.h.v. de Dorpstraat. Op deze plek buigt het Groen Lint landinwaarts, en is het aangewezen om dit te markeren. Bovendien is dit ook een bijzonder interessante locatie omdat we in de onmiddellijke omgeving zijn van het Duinenkerkje en het graf van Ensor, wat een toeristische meerwaarde biedt.

Mariakerke Familiestrand

Burgemeester Bart Tommelein: “Met dit unieke kijk- en rustpunt hebben we een nieuwe troef voor jong en oud in Oostende. De strategische locatie, nabij het Duinenkerkje en het graf van Ensor, draagt bij aan de verdere uitbouw van Mariakerke als familiestrand en versterkt de integratie van Oostende in het internationale fietsnetwerk. We zijn trots op de samenwerking met onze partners en op het feit dat we Oostende als fietsvriendelijke bestemming op de kaart zetten.”

Om Mariakerke nog meer als familiestrand op de kaart te zetten, hoort ook een vlotte overgang tussen dijk en strand en een verblijfsplek in open lucht. Langsheen de Zeedijk in Oostende zijn er op regelmatige afstanden rustpunten of pleinen voorzien zoals het Zeeheldenplein, zone Kursaal Oostende, omgeving 3 Gapers, Surfclub Inside-Outside en strandplein Namenstraat.

Tussen het strandplein en Raversijde ontbreekt echter een verblijfsplek. De meest aangewezen plaats hiervoor bleek het knooppunt met de Dorpsstraat, zo ontstaat een vlotte synergie met het Eurocyclo-platform.

Internationaal fietsnetwerk

Eurocyclo, als onderdeel van INTERREG V, is het Europese grensoverschrijdende fietsproject dat investeert in de aanleg, de ontwikkeling en de uitrusting van het internationale fietsnetwerk van knooppunten, groene assen en Eurovélo. Het project strekt zich uit over het gehele westelijke programmagebied van de Interreg V zone France-Wallonie-Vlaanderen.

Doel is om fietsen in het grensoverschrijdende gebied populairder te maken, meer mensen op de fiets te krijgen, meer omzet en werkgelegenheid te creëren dankzij het stijgende fietstoerisme. De 27 partners investeren in de aanleg van nieuwe fietsverbindingen, in het doortrekken van het concept Fietsnetwerk met knooppunten van West-Vlaanderen naar Frankrijk en Wallonië.

Daarnaast wordt tevens geïnvesteerd in het bekend maken van het concept EuroVelo alsook het promoten en vermarkten van het grensoverschrijdende fietsnetwerk. Ter ondersteuning werd, onder coördinatie van Westtoer, een onderzoek uitgevoerd naar het aantal fietsers en de omzet op de fietsnetwerken en –assen.

Specifiek voor Oostende wordt het tracé EuroVelo 4, ter hoogte van Onze-Lieve-Vrouw-ter-Duinenkerk, voorzien van een rustpunt met een drinkfontein, zitgelegenheid, een picknicktafel en zitbanken. Het leveren van het meubilair zit in een andere aanbesteding, en wordt aansluitend na afwerking uitgevoerd.

Diverse partners

De realisatie van dit rustpunt was mogelijk dankzij de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (Interreg France-Wallonie-Vlaanderen project Eurocyclo) en de provincie West-Vlaanderen. Naast dit unieke rustpunt werden er nog heel wat andere acties gerealiseerd in de provincie. In Wielsbeke werd een fietsbrug over de Leie gebouwd en Avelgem legde een nieuwe fietsverbinding aan. Verder heeft ook Westtoer heel wat acties gerealiseerd dankzij het project: de Kustroute (EuroVelo 4) en Schelderoute (EuroVelo 5) werden bewegwijzerd op West-Vlaams grondgebied.

Langs deze Europese langeafstandsroutes werden verschillende belevingsvolle picknickzones ingericht, zoals op de Spinoladijk in Oostende. Westtoer heeft verder een grootschalig fietsonderzoek uitgevoerd om te peilen naar het aantal fietsers op het West-Vlaamse fietsnetwerk, hun profiel, bestedingen en tevredenheid. Samen met de Franse, Waalse en Vlaamse partners werd ook sterk ingezet op de promotie van de grensoverschrijdende fietsproducten.

Gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu: “Vorig jaar telden we in West-Vlaanderen maar liefst 6,8 miljoen recreatieve fietsers op het fietsnetwerk, een stijging van 24% ten opzichte van 2019. Investeringen in dergelijke infrastructuur die inzet op het comfort en de beleving voor onze fietsers is dan ook enorm belangrijk. Dit mooie rustpunt toont nog maar eens het belang aan van samenwerking binnen Europese projecten. Dankzij het project Eurocyclo werd maar liefst 634.000 euro aan EFRO-middelen toegewezen aan West-Vlaanderen. Daarbovenop legde de provincie nog eens 286.000 euro bij voor de realisaties op West-Vlaams grondgebied.”.

De totale kostprijs van het project bedroeg 635.383 euro, waarvan 235.750 euro betaald wordt via Eurocyclo en 47.150 euro via de Provincie West-Vlaanderen.