Undo-project pakt overlast door jongeren aan

Posted on Posted in Oostende - De Stad aan Zee, Samenleven

Net als andere steden, krijgt Oostende regelmatig klachten over jongeren die overlast veroorzaken. Als die jongeren minderjarig zijn, blijft dit vandaag vaak zonder gevolg. Om dit aan te pakken heeft Stad Oostende het Undo-project ontwikkeld. Elke minderjarige overtreder die de volle leeftijd van 16 jaar heeft bereikt, krijgt voortaan een duidelijk signaal dat dergelijk gedrag niet getolereerd wordt.
Sensibilisering en handhaving

Stad Oostende zet hard in tegen alle vormen van overlast. Hierbij richt de stad haar pijlen niet enkel op preventie en sensibilisering, maar ook op handhaving. Handhaving gebeurt het hele jaar door. Met GAS-boetes wordt een sterk signaal gegeven dat er geen enkele vorm van overlast wordt getolereerd.

Niet alle overtreders zijn echter meerderjarig. Bij minderjarige jongeren gaat het vooral om sluikstort en zwerfvuil in de schoolomgeving, wildplassen, het niet opruimen van hondenpoep en – tijdens de zomermaanden – het negeren van bevelen van strandredders of het baden in een onbewaakte zone. Tot nu bleef door een leemte in de Stedelijke Verordeningen dergelijk gedrag meestal zonder gevolg.

Undo-project

Met het ‘Undo-project’ wil de Stad een positief antwoord bieden op grensoverschrijdend gedrag gepleegd door minderjarigen. Elke minderjarige die een inbreuk op de stedelijke verordeningen pleegt, krijgt voortaan een bemiddelingsvoorstel toegestuurd.

“Het project is gericht op herstel en wil een pedagogisch effect teweegbrengen. Dit herstel kunnen we zeer ruim omschrijven. De bemiddelaar zoekt samen met de minderjarige overtreder naar een gepaste alternatieve maatregel” duidt schepen van Handhaving Maxim Donck. Dit gaat dan bijvoorbeeld over het volgen van een opleiding of vorming tot enkele uren meehelpen met de stadsdiensten. “Zo krijgen minderjarige overtreders de kans om inzicht te verwerven en verantwoordelijkheid op te nemen voor het gestelde gedrag” vult de schepen aan.

Enkel bij overtreders die niet ingaan op het bemiddelingsvoorstel, of waarbij de bemiddeling niet slaagt, zal er een gas-boete van maximum € 175 worden opgelegd.

“Onze mensen op het terrein treden vaak op binnen een dergelijke context” zegt korpschef Philip Caestecker. “We hebben dit project positief geadviseerd omdat het jongeren sensibiliseert. Ook wij trachten om te bemiddelen en te sensibiliseren waar we kunnen.”
Sterk signaal

Burgemeester Bart Tommelein: “Een herstelgerichte aanpak lijkt ons veel effectiever dan een juridische tussenkomst. We geven een sterk signaal aan zowel de jongere als de ouders en hun directe omgeving: tot hier en niet verder. Met het Undo-project willen we het gevoel van straffeloosheid bestrijden.”