Update taskforce voor Oekraïners op de vlucht: al 43 vluchtelingen opgevangen in Oostende, extra opvangplaatsen worden voorzien

Posted on Posted in Oostende - De Stad aan Zee

Momenteel worden er 43 vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen in onze stad. Stad Oostende onderzoekt alle opties om extra opvangplaatsen te creëren. Ook heel wat inwoners bieden tijdelijk opvang aan. Vanaf 21 maart kan een tijdelijke collectieve opvanglocatie een onderkomen bieden aan 50 extra vluchtelingen. Wie hulp wil bieden of een steunactie wil opzetten, kan contact opnemen met de Stad via solidairmetoekraine@oostende.be. Alle actuele informatie wordt gebundeld op www.oostende.be/oekraine. Op 23 maart organiseert de Stad een informatieavond voor inwoners die zich kandidaat stelden om vluchtelingen op te vangen.

Heel wat Oekraïners ontvluchten de oorlog in eigen land. Op vraag van de federale overheid gaan alle gemeenten in België op zoek naar opvangplaatsen voor deze vluchtelingen. Hierbij wordt ook een beroep gedaan op particulieren die hun woning tijdelijk ter beschikking stellen om vluchtelingen op te vangen.

Opvangplaatsen in Oostende

Ook in Oostende zijn heel wat inwoners bereid om vluchtelingen tijdelijk op te vangen. Wie zich hiervoor nog wil aanmelden, kan dit via solidairmetoekraine@oostende.be. De federale overheid geeft op deze pagina een antwoord op de meest gestelde vragen die komen kijken bij dit soort opvang. Stad Oostende biedt ook al opvangplaatsen aan en onderzoekt momenteel alle opties om extra plaatsen te kunnen aanbieden. Hierbij wordt zowel gekeken naar gebouwen in eigen beheer, sociale woningen, woningen via particuliere verhuur, tweedeverblijven, … Op dit moment worden er al 43 Oekraïners opgevangen in Oostende. Er zijn ook 13 extra bedden onmiddellijk beschikbaar.

Tijdelijke collectieve opvang

Vanaf 21 maart kan een tijdelijke collectieve opvanglocatie ook een onderkomen bieden aan 50 extra vluchtelingen. Heel wat vrijwilligers hebben zich ondertussen aangemeld om daar een handje toe te steken. De Oekraïners die daar opgevangen worden krijgen psychosociale en medische ondersteuning en stromen dan door naar een definitievere opvangplaats.

Oekraïne-pagina op oostende.be

Wie hulp wil bieden, steuninitiatieven wil opzetten, … voor de vluchtelingen in Oekraïne kan hiervoor contact opnemen met de Stad via solidairmetoekraine@oostende.be. Op www.oostende.be/oekraine vind je meer informatie over de situatie in Oekraïne, over crisisopvangplaatsen en over de aanmeldingsprocedure die je als Oekraïense burger moet doorlopen. Je vindt er ook een overzicht van steunacties die in Oostende worden opgezet. Op die webpagina staat ook de link naar de site van de federale overheid (www.info-ukraine.be) en het algemeen infonummer van de federale overheid waar burgers met vragen terechtkunnen.

Informatieavond kandidaat-opvanggezinnen

Heel wat inwoners van Oostende die zich kandidaat stelden om opvang te voorzien, blijven voorlopig met een aantal praktische vragen zitten. Stad Oostende organiseert hiervoor een informatieavond op 23 maart. Meer info volgt.