Verlaging koopbelasting gezinswoning vanaf 1 juni

Posted on Posted in Financiën & Begroting 2016 - 2018

Nu de nodige adviezen binnen zijn, keurde de Vlaamse regering het ontwerpdecreet voor de verlaging en vereenvoudiging van de koopbelasting definitief goed. In de tekst werd expliciet toegevoegd dat de nieuwe regels zullen gelden voor verkoopovereenkomsten vanaf 1 juni. Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein: ‘We willen de burgers duidelijkheid en rechtszekerheid bieden. De verlaging van de koopbelasting voor de gezinswoning zal ingaan op 1 juni.’

Maandag 12 maart leverde de Raad van State zijn advies over de verlaging en vereenvoudiging van de koopbelasting aan. In dat advies vroeg de Raad van State alleen enkele technische aanpassingen. Vlaams minister van Financiën en Begroting Bart Tommelein bracht de nodige verduidelijkingen aan in de tekst, zodat de Vlaamse regering vandaag de hervorming van de koopbelasting definitief kon goedkeuren. In het ontwerpdecreet werd expliciet toegevoegd dat de nieuwe regels zullen gelden voor verkoopovereenkomsten vanaf 1 juni.

Bart Tommelein: ‘We willen de burgers duidelijkheid en rechtszekerheid bieden. We hebben de hervorming zo snel als mogelijk goedgekeurd. Het dossier gaat nu naar het parlement, we zullen vragen om dit dossier spoedig te behandelen. Zo zal de verlaging van de koopbelasting voor de gezinswoning vanaf 1 juni een feit zijn.’

Lager, eerlijker en eenvoudiger

Zoals eerder beslist gaat het tarief voor de gezinswoning van 10 naar 7 procent, met een extra korting voor bescheiden woningen. Voor huizen tot 200.000 euro betaal je geen registratierechten op de eerste schijf van 80.000 euro, en krijg je dus een extra korting van 5.600 euro. Voor woningen of appartementen in de Vlaamse rand of in de kernsteden (Aalst, Antwerpen, Boom, Brugge, Dendermonde, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas, Turnhout en Vilvoorde), krijg je de korting tot een aankoopprijs van 220.000 euro.

Wat je al betaald hebt aan koopbelasting ‘neem je mee’ naar een volgende gezinswoning en moet je dus niet opnieuw betalen. Het plafond van dat bedrag blijft behouden op 12.500 euro, maar wordt voortaan geïndexeerd. ‘Zo versterken we de arbeidsmobiliteit’, aldus Bart Tommelein. Wie zijn of haar gezinswoning energetisch renoveert betaalt slechts 6 procent. En wie onroerend erfgoed koopt om er zelf in te wonen betaalt een tarief van 1 procent, op voorwaarde dat hij/zij binnen de vijf jaar 6 procent van de aankoopprijs opnieuw investeert.

‘We verlagen de belasting voor de gezinswoning. We geven een korting voor écht bescheiden woningen en niet langer op basis van het verouderde kadastraal inkomen. We vereenvoudigen het huidige, ingewikkelde systeem. We kiezen dus voor een lagere, eerlijkere en eenvoudigere belasting’, besluit de minister.

9 thoughts on “Verlaging koopbelasting gezinswoning vanaf 1 juni

  1. Geachte, tel deze verlaging ook, als men volgende week een appartement aankoopt ? die op 3 juli 2018 mijn eigendom wordt? (akte wordt dan ondertekend)

  2. Weet u reeds wanneer het parlement deze nieuwe regeling zal behandelen? Menig kredietverstrekkers en notarissen wachten immers op de bevestiging van de nieuwe regeling. Hopelijk kan dit snel

  3. Indien de datum van aankoopbelofte voor 1 juni gedateerd is en de notariële akte wordt getekend na deze datum, valt deze onder de nieuwe wetgeving? Mits alle andere voorwaarden natuurlijk.

  4. Dat klopt, vergeet niet dat er meer risico’s zijn dan bij een compromis. Je raadpleegt dan best ook een deskundige zoals een advocaat of je notaris.

  5. Kurt, de regering heeft in het ontwerpdecreet laten schrijven dat de nieuwe regelgeving ingaat op 1 juni. We hebben ook gevraagd aan het parlement om spoedig alles te bekijken. Er is al een bespreking geweest in de commissie dus ik verwacht dat we 1 juni halen.

  6. Dat kan, maar dat heeft meer risico’s. Je neemt best contact op met je advocaat of notaris om hier meer info over te krijgen.

  7. wanneer denkt u dan dat dit wordt doorgebrieft naar notarissen? Ik vraag dit omdat onze notaris aangeeft dat er nog geen bevestiging is dat de nieuwe regeling er komt. Als u hier nog antwoord kan op geven zou ik zeer dankbaar zijn!

  8. Hallo Kurt, Het nieuwe systeem zal op 1 juni 2018 worden doorgevoerd. De datum van overeenkomst zal bovendien bepalend zijn. Wie bijgevolg vandaag reeds zijn compromis heeft ondertekend, valt nog onder het huidige systeem.
    Na de eerste goedkeuring van de Vlaamse regering op 2 januari 2018, werd de hervorming ter advies voorgelegd aan de Raad van State. Het adviesorgaan heeft geen principiële bezwaren geuit. Het dossier, dat werd aangepast aan de opmerkingen van de Raad van State, werd op vrijdag 16 maart definitief goedgekeurd door de Vlaamse regering. Deze teksten werden overgemaakt aan het Vlaams parlement. De parlementaire bespreking, die wordt afgerond met een stemming, is momenteel lopende. We zitten dus op schema! Voor een volledige toelichting verwijs ik u graag door naar volgende presentatie: http://www.tommelein.com/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2017_12_22_Registratierechten_208.pdf en het persbericht: http://www.tommelein.com/verlaging-koopbelasting-gezinswoning-vanaf-1-juni/ . Groet, Bart

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.