Vlaams minister Brouns bezoekt Economisch Huis Oostende

Posted on Posted in Economisch Huis, Oostende - De Stad aan Zee

Maandag 12 juni bezocht Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw Jo Brouns het Economisch Huis Oostende. Hij deed dat naar aanleiding van de duizendste geactiveerde werkzoekende in Oostende en de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen de VDAB en Stad Oostende.

Vlaams minister Jo Brouns was maandag 12 juni in het Economisch Huis Oostende aanwezig naar aanleiding van de voorstelling en ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen de VDAB en Stad Oostende.

Het Economisch Huis Oostende en de VDAB organiseren samen jaarlijks verschillende jobevents en opleidingen, die samenwerking wordt nu nog versterkt.

“Het Economisch Huis Oostende staat in nauw contact met de VDAB en die samenwerking weerspiegelt zich op een positieve manier tot bij de werkzoekenden. Door die samenwerking kunnen we snel en efficiënt handelen en heel wat mensen activeren, met de nieuwe overeenkomst worden ook extra te behalen streefresultaten vastgelegd”, zegt schepen van Ondernemen Charlotte Verkeyn.

Robert De Clercq, directeur VDAB West-Vlaanderen: “Met de gemeenschappelijke organisatie van jobevents, gezamenlijke zitdagen in buurtcentra, gedeelde opleidings- en mobiliteitsprojecten… hebben we al een mooie traditie van vruchtbare samenwerking met stad Oostende. Met de nieuwe samenwerkingsovereenkomst willen we nog een versnelling hoger schakelen en onze gemeenschappelijke ambitie om de werkzaamheidsgraad in Oostende met 5% te verhogen, effectief realiseren. Door de verhoogde samenwerking zullen we immers nog meer mensen die momenteel niet beroepsactief zijn, kunnen bereiken, activeren en toeleiden naar de vele jobopportuniteiten aan de kust.”

In Oostende zijn er bijna 2.900 werkzoekenden (cijfer mei 2023, VDAB). Het Economisch Huis Oostende begeleidt een deel van die werkzoekenden naar de arbeidsmarkt. In totaal werden er sinds de start in 2016 al meer dan 1500 trajecten naar werk aangeboden in het kader van enkel nog maar een Europees Tewerkstellingsproject. In mei 2023 activeerde het Economisch Huis Oostende ook in dat kader de duizendste werkzoekende die nu stabiel aan het werk is.

Algemeen directeur Filip Roelandt: “Het Economisch Huis Oostende vertrekt steeds vanuit de vraag van de Oostendse bedrijven en de openstaande vacatures in de regio. Ongeveer 60% van de geactiveerde werkzoekenden vond werk in een Oostendse onderneming, de overige 40% in de ruimere regio van Oostende. Dat maakt dat het werkloosheidscijfer in Oostende in mei 2023 tot onder de 10% gezakt is.”

Burgemeester Bart Tommelein vult aan: “Deze samenwerking tussen de Stad, het Economisch Huis Oostende en de VDAB heeft een positieve invloed. Het zorgt voor meer mensen aan het werk, een belangrijk streefdoel uit ons bestuursakkoord. Dat er meer mensen aan het werk zijn, vermindert de armoede in onze stad én versterkt onze economie.”

Daarnaast bracht de minister ook een bezoek aan de Oesterbank en Ensor2Work, een ondernemershub waarbij scholieren van het Ensorinstituut ondernemerschapsvaardigheden worden bijgebracht.

Vlaams minister van Werk Jo Brouns is tevreden dat de handen in elkaar worden geslagen in Oostende en dat hier zeer concrete acties en doelstellingen worden geformuleerd : “Lokale samenwerking is een ontzettend belangrijke sleutel om meer mensen naar werk te begeleiden. Oostende kent een uitdagende arbeidsmarktrealiteit. Het is dan ook cruciaal dat de relevante spelers elkaar hier vinden. Zij zetten nu samen hun schouders onder het werkgelegenheidsbeleid. Enkel met behulp van sterke lokale actoren en de lokale werkgevers kunnen we een Vlaamse werkzaamheidsgraad van 80% bereiken. Het is dankzij deze gezamenlijke inspanningen dat we dit doel zullen bereiken. De verhalen die ik hier, zowel in het Economisch Huis alsook in de Oesterbank, vandaag ontdekt heb zijn dan ook bijzonder inspirerend.”