Vlaamse vissers in 2022 opnieuw actief in Noorse wateren

Posted on Posted in Vlaams Parlement

In 2021 werden de eerste succesvolle testvaarten van Vlaamse vissers naar de Noorse wateren georganiseerd. Het was toen meer dan 10 jaar geleden dat de Belgische vissers daar activiteiten hebben uitgeoefend. Ook in 2022 wordt vanaf 15 maart een nieuwe visserijcampagne in Noorse wateren georganiseerd. Dat blijkt uit een parlementaire vraag van Vlaams Volksvertegenwoordiger Bart Tommelein (Open Vld) aan Vlaams minister van Visserij Hilde Crevits (CD&V).

De Noorse campagne kon vorig jaar van start gaan nadat tussen de Europese Unie en Noorwegen de nodige overeenkomsten werden bereikt. Bart Tommelein (Open Vld): ‘Uit de testvaarten bleek dat de Noorse wateren heel wat toekomstige opportuniteiten bieden voor onze vissers. Het vangstpotentieel werd op basis van deze testvaarten duidelijk in kaart gebracht en daaruit blijkt dat vooral de 1ste jaarhelft van 2022 interessant kan zijn voor een nieuwe visserijcampagne in Noorse wateren.’

Uit de parlementaire vraag blijkt dat van 15 maart tot 30 juni 2022 vijf Vlaamse vaartuigen geselecteerd worden om te gaan vissen in de Noorse wateren. Elk vaartuig zal de mogelijkheid krijgen om er 15 opeenvolgende dagen te vissen. Hierbij zal telkens 1 vaartuig actief zijn om zo de vangstmogelijkheden te optimaliseren. Bovendien werd ook een ruil in vangstrechten met Denemarken voorzien om voldoende quotum voor bijvangstsoorten te voorzien.

Bart Tommelein (Open Vld): ‘Het is positief dat in deze bijzondere tijden naar creatieve oplossingen voor onze visserijsector wordt gezocht. De zones in Noorse wateren bieden heel wat mogelijkheden voor onze vissersvaartuigen die alternatieven zoeken voor de tongvisserij. Zo is schol er de doelsoort maar zijn er ook een aantal bijvangstsoorten zoals tongschar, heilbot, leng, kabeljauw en heek die kunnen zorgen voor een rendabele visserij. Ook de begeleiding van de verschillende reders in dit verhaal is van cruciaal belang. Samen met de minister hoop ik dat we ook in 2022 van een succesvolle Noorse visserijcampagne kunnen spreken.’

Bart Tommelein gaf in zijn repliek nog mee dat onze visserij ten gevolge van de Brexit vangstrechten in Britse wateren verliest en pleitte voor een zoektocht naar alternatieve visgronden: “De Noorse wateren kunnen een deel van dat probleem oplossen, maar de uitdaging bestaat erin om bijkomende visgronden te zoeken voor onze Vlaamse vissers. Dat is geen evidente oefening, maar in het belang van onze vissers, hoop ik dat de minister er actief werk van maakt.”