Volgende stap voor AZ Oostende is gezet: Hospital Governance-akkoord

Posted on Posted in Oostende - De Stad aan Zee, Ziekenhuizen

Twee maanden na de beslissing van AZ Damiaan en het Henri Serruysziekenhuis om samen tot een eengemaakt ziekenhuis te komen, is er met het Hospital Governance-akkoord een nieuwe stap gezet. Dat akkoord legt de structuur en de bestuursorganen vast om AZ Oostende op te richten en de fusie optimaal voor te bereiden. Beide partners, AZ Damiaan en AV Henri Serruys/Stad Oostende werken naar deze fusie toe als gelijkwaardige partners. Wie op de hoogte wil blijven van al het nieuws over de uitbouw van AZ Oostende, kan zich vanaf nu ook abonneren op een aparte nieuwsbrief.

Een kleine twee maanden terug sloten AZ Damiaan en de AV Henri Serruys een prefusie-akkoord, als eerste stap om een eengemaakt ziekenhuis ‘AZ Oostende’ mogelijk te maken. Het achterliggende doel is om toegankelijke en kwalitatieve zorg dicht bij huis aan te bieden en dit voor alle patiënten uit de volledige regio Oostende.

Met de ondertekening van het Hospital Governance-akkoord op 6 december 2021 is nu een nieuwe stap gezet. Dit akkoord tekent de beleidsstructuur uit en legt de bestuursorganen vast die de fusie tot AZ Oostende moeten voorbereiden. Ook hoe het nieuwe ziekenhuis na de fusie geleid zal worden, is opgenomen in het akkoord.

Evenwichtige beleidsstructuren en duidelijk tijdspad

Het tijdspad ziet er als volgt uit:

  • De twee ziekenhuizen en de stad Oostende zullen de komende twee jaar werken aan de oprichting van een vzw-ziekenhuisvereniging.
  • Daarna wordt via een holdingstructuur het eengemaakte ziekenhuis AZ Oostende opgericht. In deze fase hebben de twee ziekenhuizen nog hun eigen erkenning, maar is er wel al een gemeenschappelijk beheer en een gemeenschappelijke directie.
  • Na verloop van tijd zullen de ziekenhuizen fusioneren waarbij er nog slechts één erkenning is.

In het Hospital Governance-akkoord staat ook omschreven hoe de eenmaking de komende twee jaar zal worden voorbereid. Hiervoor worden twee nieuwe organen opgericht. De integratiestuurgroep neemt de beslissingen over alle facetten van het prefusietraject. In deze stuurgroep zetelen 6 leden van de AV Henri Serruys / Stad Oostende en 6 leden vanuit AZ Damiaan. De Burgemeester van Stad Oostende is voorzitter van de integratiestuurgroep, het ondervoorzitterschap zal worden waargenomen door de voorzitter van de raad van bestuur van AZ Damiaan.

Het integratiebureau zal op zijn beurt alle prefusie-activiteiten operationeel coördineren en levert de nodige informatie aan de stuurgroep om de knopen te kunnen doorhakken. Ook dit orgaan heeft een evenwichtige samenstelling: AZ Damiaan en AV Henri Serruys / Stad Oostende leveren elk 4 leden. Ad hoc kunnen hier ook nog externe experten bij aansluiten.

Directie en artsen

Ook wat betreft de kosten tijdens de voorbereiding en de financiële inbreng in het nieuwe AZ Oostende wordt maximaal gestreefd naar gelijkwaardigheid en evenwicht tussen de twee partners.

Om voor continuïteit te zorgen, bepaalt het akkoord dat de algemeen directeur van AZ Damiaan na twee jaar de leiding zal nemen als algemeen directeur van de vzw-ziekenhuisvereniging AZ Oostende. Voor campus Serruys komt er een eigen campusdirecteur, aangesteld door het bestuur van AZ Oostende.

Intussen wordt er hard gewerkt om de vorming van de artsenassociaties over de grenzen van de twee ziekenhuizen heen, maximaal te faciliteren. Dit gebeurt in samenspraak met de medische raden.

Nieuwsbrief over AZ Oostende

Heel wat mensen willen graag op de hoogte blijven van de volgende stappen en verder nieuws over AZ Oostende. Voor het brede geïnteresseerde publiek starten Stad Oostende en AZ Damiaan daarom samen een AZ Oostende nieuwsbrief via e-mail. Inschrijven kan via www.oostende.be/nieuwsbrief-AZ-Oostende. Wie intekent, krijgt dan geregeld een update in de mailbox over de verschillende stappen bij de verdere uitbouw van het nieuwe verhaal van AZ Oostende.