Vzw Welzijnswerking bindt strijd aan met lege brooddozen

Posted on Posted in onderwijs, Oostende - De Stad aan Zee

Leren kan je niet met een lege maag. Te veel kinderen met honger of ongezond gevoed zitten op de schoolbanken. Om scholen te helpen deze problematiek het hoofd te bieden, beslist de vzw Welzijnswerking om haar werking bij te sturen en in te zetten op het inzamelen van geld in de strijd tegen lege of ongezonde brooddozen. De vzw zoekt daarom gulle schenkers die dit mee willen ondersteunen.

De vzw Welzijnswerking zet zich al 24 jaar lang in voor de kwetsbare doelgroepen in de stad. Vandaag besliste de raad van bestuur van de vzw om volop in te zetten op een nieuwe maatschappelijk doel: de strijd tegen lege of ongezonde brooddozen op school. Armoede is een problematiek met vele gezichten, en we zien nog te vaak kinderen met honger op de schoolbanken. Omdat de brooddoos onvoldoende of soms ongezond is, hebben deze kinderen meer moeite om bij te blijven op school. Honger betekent in veel gevallen een gebrek aan concentratie, vermoeidheid en bovendien ook een schaamtegevoel bij kinderen en jongeren. Het is soms moeilijk te achterhalen hoe men ze kan helpen om betrokken te blijven op het schools traject.

Op de langere termijn kan deze problematiek ertoe leiden dat jongeren steeds meer afstand nemen van school, omwille van de schaamte of van het feit dat ze een leerachterstand opbouwen door een gebrek aan concentratie. Ze kennen vaker een problematisch schooltraject en haken ook vaker schoolmoe af, met een verhoogd risico op een leven in armoede.

Oostendse scholen doen nu al heel wat inspanningen om tegemoet te komen aan de problematiek en zo een gelijke kansenbeleid uit te bouwen maar dit weegt op hun werkingsmiddelen, bedoeld voor onderwijsmateriaal. Met deze heroriëntering wil vzw Welzijnswerking Oostendse scholen hier gedeeltelijk in ondersteunen, en zoekt daarvoor schenkers. Het ingezamelde geld zal dan jaarlijks onder de scholen worden verdeeld, op basis van de beschikbare cijfers rond kansarmoede per school. Elke Oostendse school zal middelen krijgen, zowel lagere scholen als middelbare.

Mensen of bedrijven die hier mee hun schouders willen onder zetten, kunnen contact opnemen met Bart Tommelein, voorzitter van de vzw, via legebrooddozen8400@gmail.com.
Bart Tommelein, voorzitter vzw Welzijnswerking: “Met dit initiatief willen we elke Oostendse school helpen om ervoor te zorgen dat geen enkele leerling met honger op de schoolbanken hoeft te zitten. We kunnen dit niet alleen, enkel door hulp van bedrijven, gulle schenkers kunnen we dit aanpakken.”