Week van de Mobiliteit: 16 tot 22 september

Posted on Posted in Mobiliteit, Oostende - De Stad aan Zee
De Week van de Mobiliteit staat zoals ieder jaar in het teken van duurzame vervoersmiddelen. De Stad roept de inwoners op om zich deze week te verplaatsen met een duurzaam vervoersmiddel en hoopt dat er in de toekomst ook steeds meer voor de fiets gekozen wordt.

Mobiliteit is van en voor iedereen. Iedereen is zich voortdurend aan het verplaatsen en elke verplaatsing heeft een impact op de directe omgeving. De week van de mobiliteit is het uitgelezen moment om eens stil te staan bij al onze verplaatsingen. Duurzame mobiliteit is pas mogelijk als we een evenwicht kunnen vinden tussen de grote mobiliteitsdilemma’s. Kiezen we voor een ecologisch vervoersmiddel of kiezen we voor het snelste vervoersmiddel? Kopen we elektrische fietsen of gaan we toch voor die tweede wagen?

Het is de ambitie van Stad Oostende om zich te profileren als dé fietsstad van Vlaanderen. Tijdens de Week van de Mobiliteit van woensdag 16 tot dinsdag 22 september wordt hier extra aandacht aan geschonken. Door de coronamaatregelen vinden er geen activiteiten plaats, maar worden er online tips & tricks meegegeven over gezond bewegen via de sociale mediakanalen van de Stad. Het doel is om de burgers en de bezoekers aan te zetten tot meer duurzame verplaatsingen tijdens die week, maar ook in de toekomst.  Stad Oostende hoopt dat de wagens steeds meer worden thuisgelaten en er in de toekomst voor andere alternatieven geopteerd wordt.

Autoloze Zondag is een initiatief dat kadert in de Week van de Mobiliteit en vindt plaats op 20 september. Tijdens Autoloze Zondag wordt de volledige binnenstad autovrij gemaakt van 12.00 tot 18.00 uur.