Stad Oostende overlegt met bewoners over afvaleilanden in de Nieuwe Stad.

Posted on Posted in Communicatie, Oostende - De Stad aan Zee

De afvaleilanden in de Nieuwe Stad blijven voorlopig staan, in afwachting van het overleg met de buurtbewoners. Er is een hardnekkig probleem van sluikstorten aan de afvaleilanden.

In de wijk ‘de Nieuwe Stad’ staan op heel wat plaatsen afvaleilanden, onder meer in de Seringenstraat, Guldensporenlaan, Emiel Moysonplein, Karel Goetghebeurstraat, Cardijnplein en de Chrysantenstraat. De bedoeling van deze afvaleilanden is om op deze punten het afval te verzamelen voor de wekelijkse ophaling.

Stad Oostende stelt echter al maanden vast dat er vaak gesluikstort wordt op deze locatie. Om dit probleem aan te pakken, besliste Stad Oostende om vanaf half september deze afvaleilanden weg te nemen. Bij het bekendmaken van deze plannen, bleken veel inwoners uit de buurt vragen te hebben bij deze beslissing.

Stad Oostende vindt het belangrijk om in dialoog te gaan met haar inwoners en plant daarom verder overleg met de buurtbewoners. Tot nader order blijven de afvaleilanden dan ook behouden, in afwachting van de uitkomst van dit overleg.