Wie wordt de Fietsschool van Oostende?

Posted on Posted in Oostende - De Stad aan Zee
Het is de ambitie van stad Oostende om de fietsstad van Vlaanderen te worden. Daarom organiseert Stad Oostende een wedstrijd voor alle Oostendse basis- én secundaire scholen om ‘de Fietsschool van Oostende’ te worden. Stad Oostende werkt voor deze actie samen met voetbalclub KV Oostende.

Stad Oostende wil de fietsstad van Vlaanderen worden. Om de schoolkinderen warm te maken om veel en veilig te fietsen, organiseert de Stad een wedstrijd gericht op alle lagere scholen: wie wordt dé fietsschool van Oostende?

De stad zet fors in op infrastructurele ingrepen zoals de vernieuwing van fietspaden en de uitbreiding van het fietsnetwerk. In het traject veilige schoolomgevingen worden schoolomgevingen, in samenwerking met de scholen, verkeersveiliger en fietsvriendelijker gemaakt. Met deze wedstrijd wil Stad Oostende nu inzetten op het sensibiliseren van de schoolkinderen zelf.

KVO-spelers tonen het voorbeeld

Kinderen kijken vaak op naar hun grote helden uit de sportwereld. De voetballers van KV Oostende, bezig aan een uitstekend seizoen, vervullen in onze stad een voorbeeldfunctie voor veel kinderen en jongeren. Zij kunnen mee het gedrag van de jonge Oostendenaars beïnvloeden en hen aanzetten om de fiets meer en veilig te gaan gebruiken bij de verplaatsingen van en naar school en in hun vrije tijd.

Via zijn communitywerking zet KV Oostende sterk in op projecten met een maatschappelijke en sociale impact waarmee de club positief het verschil wil maken. De club was dan ook met plezier bereid om mee te werken aan deze actie. Enkele KVO-spelers tonen het goede voorbeeld in een video, die verspreid zal worden in alle Oostendse scholen.

In het filmpje benadrukken ze het belang van veilig fietsen en moedigen ze de scholen aan om deel te nemen aan de wedstrijd om ‘de Fietsschool van Oostende’ te worden. Concreet moedigt de wedstrijd scholen aan om via acties hun fietsbeleid verder uit te bouwen en de leerlingen te stimuleren om (meer) met de fiets naar school te komen. De wedstrijd loopt van 26 februari tot 16 mei 2021.

Prijzen voor de laureaten en voor alle deelnemers

De deelnemende scholen zullen worden beoordeeld op twee onderdelen: de kwaliteit van hun globale fietsbeleid en de originaliteit van de fietsactie. Een jury van experten rond verkeersveiligheid zal de verschillende inzendingen beoordelen. Er zal één winnaar en twee laureaten worden aangeduid.

De winnende school wint een ‘meet & greet’ met een aantal voetballers van KV Oostende,  die de beker van ‘de fietsschool van Oostende’ aan hen zullen overhandigen op het einde van het schooljaar. Deze school mag zich een jaar lang ‘de Fietsschool van Oostende’ noemen. Twee andere laureaten – de tweede en derde plaats – krijgen een persoonlijke videoboodschap van de KVO-spelers om hen te feliciteren en om hen te bedanken voor de inzet. Onder het motto ‘deelnemen is belangrijker dan winnen’, krijgen alle deelnemende scholen een fietspakket met gadgets.

Alle deelnemende scholen die aan de wedstrijd deelnemen en minstens drie fietsvriendelijke maatregelen nemen, ontvangen ook het label van ‘fietsvriendelijke school’.

Meer info en/of het volledige wedstrijdreglement op www.oostende.be/fietsschool