Tekort Vlaamse begroting 2016 voorlopig kleiner dan ingeschat

samsung-793043_1280Volgens het novemberrapport van het ambtelijk monitoringcomité, zal het tekort op de Vlaamse begroting in 2016 bijna 100 miljoen kleiner zijn dan voorzien bij de begrotingsaanpassing. Het gaat over een tekort van 365,5 miljoen of dus minder dan 0,1% van het BBP. Minister van Financiën en Begroting Bart Tommelein is blij dat de cijfers in gunstige zin evolueren, maar wil geen overhaaste conclusies trekken. ‘Er zijn nog veel onbekende factoren die het resultaat kunnen beïnvloeden. Eén ding is zeker, tot nu toe lijken onze ramingen vrij correct.’

Het ambtelijk monitoringcomité geeft in haar novemberrapport aan dat ze voor 2016 een tekort op de Vlaamse begroting verwacht van 365,5 miljoen euro, dus minder dan 0,1% van het BBP. Het tekort is bijna 100 miljoen kleiner dan voorzien bij de begrotingsaanpassing 2016. Toen werd uitgegaan van een tekort van 464,6 miljoen euro.

In oktober schatte het monitoringcomité het tekort nog op -637,5 miljoen. Toen waarschuwde minister van Financiën en Begroting Bart Tommelein dat het om een eerste voorlopige raming ging die klassiek erg voorzichtig is. Dat bleek terecht. De raming in november toont een tekort dat 272 miljoen euro kleiner is dan in de raming van oktober. Het betere resultaat komt voornamelijk door een bijstelling van de verwachte uitgaven voor de dienstencheques, op basis van nieuwe informatie en de recentste data. Verder is de verbetering te wijten aan een vertraging in de betaalkalender van de diensten met autonoom beheer en aan de vertraging in de bouw van twee ziekenhuizen. ‘Dergelijke technische vertragingen zijn niet ongewoon bij dergelijke grote bouwwerken’, aldus Bart Tommelein.

Energieleningen aan minder dan 2% rente

img_0600Banken bouwen samen met minister Bart Tommelein aan energiezuinige toekomst

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein heeft de banksector overtuigd om energieleningen aan te bieden aan minder dan 2%. ING, BNP Paribas Fortis en BPost Bank spraken vandaag op de Vlaamse Klimaat- en Energietop hun engagement uit. Tommelein: ‘Ik ben oprecht blij dat de banken burgers willen helpen bij het investeren in energiebesparende renovaties én in hernieuwbare energie voor hun woningen.’

Op de Vlaamse Klimaat- en Energietop overhandigden ING, BNP Paribas Fortis en BPost Bank een twittertegel* aan Vlaams minister van Energie Bart Tommelein om hun engagement uit te spreken. De drie zijn de eerste banken die beloven om in 2017 goedkope energieleningen – met een rente lager dan 2% – aan te bieden aan hun klanten. Vlaams minister van Energie Bart Tommelein is heel tevreden dat hij de banksector heeft kunnen overtuigen om de energie-omslag te ondersteunen.

Samenwerkingsakkoord tussen Vlaamse en federale regering over fiscale regularisatie

cylyjsqxuaaeussVlaams minister van Financiën en Begroting Bart Tommelein en zijn federale collega Johan Van Overtveldt bereikten vandaag een samenwerkingsakkoord over de fiscale regularisatie van niet-opsplitsbare bedragen. ‘We zullen de opbrengst van de fiscale regularisatie op die bedragen 50/50 verdelen’, aldus Tommelein.

Enkele maanden geleden werd de federale wet gestemd voor de regularisatie van strikt federale belastingen zoals BTW of vennootschapsbelasting. De Vlaamse Regering keurde in oktober een voorontwerp van decreet goed voor haar eigen gewestbelastingen (voornamelijk erfbelasting en registratierechten). Als sluitstuk was er nog een samenwerkingsakkoord nodig tussen de Vlaamse en federale overheid.

Verdeling 50/50

Vlaams minister van Financiën en Begroting Tommelein en zijn federale collega Johan Van Overtveldt bereikten vandaag een akkoord. De opbrengsten van de fiscale regularisatie van niet-opsplitsbare bedragen, gaan voor de helft naar Vlaanderen en voor de helft naar het federale niveau. Op elk deel gelden de tarieven van de regularisatie zoals voorzien in de federale wet en het Vlaamse decreet. ‘We verdelen de opbrengsten 50/50’, zegt Bart Tommelein. ‘Bedragen die ouder zijn dan tien jaar zijn vaak moeilijk op te splitsen. De aangever is niet altijd in staat om uit te maken welk deel aan welke belasting onderworpen is’, zegt Bart Tommelein.

Voorbeeld

Julien wenst een bedrag te regulariseren van 150.000 euro. Hij kan aantonen dat dit bedrag deels uit de nalatenschap komt van zijn vader, inwoner van het Vlaamse Gewest, overleden in 2002. Het overige deel zijn niet-aangegeven beroepsinkomsten, behaald tussen 1995 en 2000, en roerende inkomsten waarop nooit belastingen werden betaald. Het bedrag van 150.000 euro wordt fictief en forfaitair opgedeeld volgens de verdeelsleutel 50%-50%. Op 75.000 euro zal het federale tarief van 37% toegepast worden. De Vlaamse Belastingdienst zal het Vlaamse decreet toepassen op het andere deel van het aangegeven bedrag. Het toegepast tarief is 37% in 2017 en loopt op tot 40% in 2020.

Bart Tommelein & Kiwanis Oostende Ensor brengen €2.000 in het laatje voor Rode Neuzen Dag

kiwanisKiwanis Oostende organiseerde ook dit jaar de Nacht van Kiwanis Oostende Ensor. Jaarlijks schenken ze een bedrag aan organisaties die zich inzetten voor kinderen. Dit jaar brachten ze samen met Viceminister-president Bart Tommelein 2.000 euro in het laatje voor Rode Neuzen dag. Samen met heel Vlaanderen zamelen zij geld in voor een betere opvang van jongeren met psychische problemen.

Afgelopen weekend was Viceminister-president Bart Tommelein charmezanger van dienst op de Nacht van Kiwanis Oostende Ensor. “Ik had mij al eerder ingezet voor Rode Neuzen Dag door in duet te gaan met mijn collega Liesbeth Homans. Kiwanis Oostende vroeg mij om dat voor hen nog eens over te doen. Daar heb ik uiteraard niet lang over moeten nadenken. Ze schenken 2.000 euro aan het goede doel en ik doe het nog graag ook!” aldus Bart Tommelein.

Tommelein en Crevits lanceren ‘Energiewijs’, een online spel om kinderen bewust te maken van energie

img_8230 Bart Tommelein, Vlaams minister van Energie, en Hilde Crevits, Vlaams minister van Onderwijs, lanceerden vandaag het spel ‘Energiewijs’. Dit gratis online spel wil kinderen bewustmaken van hun energieverbruik en hen aanmoedigen om energie te besparen door hun dagelijkse gewoontes te wijzigen.

Bekijk hier het fragment in het VTM nieuws

Bekijk hier het fragment op Focus-WTV

Het klimaat is belangrijk; kinderen hiervan bewustmaken doen we best van kleinsaf. Het is goed dat ze weten dat een lamp niet vanzelf brandt, dat de televisie elektriciteit verbruikt, enz. Kinderen zijn de toekomstige energieverbruikers; ze kunnen bovendien ook hun ouders heel wat bijleren. Daarom ontwikkelde het Vlaams Energieagentschap (VEA) in samenwerking met studenten Digital Arts and Entertainment van de Howest, het spel ‘Energiewijs’, voor kinderen van 8 tot 11 jaar.

img_8234‘Energiewijs’ laat kinderen op tien niveaus kennismaken met heel wat energiebesparende maatregelen thuis. In de loop van het spel leren de kinderen alles over het isoleren en verwarmen van de woning, de vele zuinige en minder zuinige elektrische toestellen die continu in gebruik zijn, maar ook over zonnepanelen, verlichting, sluipverbruik en zelfs tochthonden. Soms duikt er in het spel, net zoals in het echte leven, iemand op die ervoor zorgt dat energie besparen niet altijd evident is.


img_8237Spelenderwijs leren over energie

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en Vlaams minister van Energie Bart Tommelein stelden de gratis online game vandaag voor in basisschool Stene in Oostende. Twee klassen uit het vierde leerjaar namen het onder leiding van de ministers tegen elkaar op. Zo staken de kinderen spelenderwijs heel wat op over hoe ze hun eigen energieverbruik kunnen beperken.

Bart Tommelein: ‘We maken de omslag naar hernieuwbare energie om ervoor te zorgen dat onze kinderen opgroeien in een gezondere omgeving. Alles begint bij energie-efficiëntie. Het is belangrijk dat ook kinderen zelf goed weten hoe ze zo weinig mogelijk energie verbruiken. En dat de energie die ze verbruiken best van een hernieuwbare energiebron komt zoals zon of wind. Jong geleerd is oud gedaan!’

Hilde Crevits: ‘Hier en in de vele andere scholen zitten iedere dag honderdduizenden jongeren op de schoolbanken. Het is dé plek om jongeren bewust te maken van de klimaatuitdaging en hen te leren hoe zij zelf het verschil kunnen maken. De game Energiewijs is een prettige manier om onze jongeren te leren hoe ze kunnen bijdragen aan energiebesparing. Al spelend leren is een trend die we omarmen. Het sluit aan bij de leefwereld van jongeren.’

U kan het spel terugvinden via deze link: www.energiesparen.be/energiewijs.img_8225