“Witte kassa dwingt je om werking te herbekijken”

imageJochen Heytens en Annelies Vlaemynck van hotel, restaurant en feestzaal Shamrock in Tielt werken ondertussen al een jaar met een geregistreerd kassasysteem (GKS) en hielpen mee met de bevoegde overheden om enkele versterkende maatregelen uit te werken. “Het vereist een zekere mentaliteitswijziging. Voor de oudere generatie wordt het wennen.”

Al meer dan vijf jaar wordt er over de zogenaamde witte kassa’s gesproken, maar het systeem moet vanaf volgend jaar in elke horecazaak die minstens tien procent van zijn omzet uit voeding haalt, actief zijn. Begin dit jaar konden de betrokken horecazaken zich registreren op de website van de overheidsdienst Financiën.

Daarna kreeg de ondernemer in kwestie een deadline voorgeschoteld wanneer het GKS (geregistreerd kassasysteem) in dienst moet zijn. De eerste datum is daarbij 30 juni. Anderen hebben dan weer tijd tot 30 september of 31 december, maar de keuze van de data gebeurt willekeurig. Met de verspreiding van de data wil de overheid vermijden dat de kassaleveranciers in de problemen komen. Ondertussen zullen ambtenaren controles uitvoeren, maar nog niet bestraffend optreden. De sancties zullen pas plaatsvinden in 2016.

Met de geregistreerde kassa zouden ‘onofficiële inkomsten’ niet langer mogelijk zijn, want alhoewel weinigen het officieel willen gezegd hebben: de horeca in Vlaanderen kent een cultuur van zwart geld. Om die reden maakte de sector zich serieuze zorgen toen het plan op tafel lag. Maar is dat terecht en dreigen de doemscenario’s werkelijkheid te worden?

“West-Vlaanderen geeft het goede voorbeeld”

Horeca 2Bart Tommelein, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, trekt dit jaar langs West-Vlaamse steden en gemeenten om de flankerende maatregelen van het geregistreerde kassasysteem uit te leggen aan de lokale horecazaken. Die maatregelen moeten de overgang draaglijker maken voor de ondernemers. Dat staat in de Krant van West-Vlaanderen van vrijdag 26 juni 2015.

In West-Vlaanderen zijn er 3.982 te registreren horecazaken. Het merendeel, 3.555 horecazaken of 89 procent, heeft zich ook geregistreerd. Twee weken geleden stond de teller op 2.510 actieve witte kassa’s, maar dat aantal is ondertussen heel sterk toegenomen, klinkt het op het kabinet van Tommelein. “Met 3.555 geregistreerde horecazaken is West-Vlaanderen koploper in België”, aldus staatssecretaris Bart Tommelein. “Ook het aantal actieve witte kassa’s gaat in stijgende lijn. Onze provincie toont hiermee het goede voorbeeld. Voor een bloeiende horeca voeren we als regering belangrijke lastenverlagingen door. Er komen bijvoorbeeld niet alleen flexi-jobs, we voorzien ook goedkopere overuren voor het vast personeel: 360 overuren waarbij bruto gelijk is aan netto.
En dit vanaf 1 oktober. Het systeem van de studentenarbeid passen we aan naar een krediet van 400 uren. Dit zijn belangrijke stappen vooruit. We willen een echte partner zijn voor de horeca.”

Applicatie ‘Facebook Moments’ niet meteen in Europa

FacebookStaatssecretaris voor Privacy Bart Tommelein verwacht niet dat Facebook vooralsnog de applicatie Facebook Moments beschikbaar zal stellen voor Europese gebruikers. De reden ligt bij het ontbreken van een opt-in mechanisme, waarbij de gebruiker voorafgaandelijke toestemming moet geven voor het gebruik van de applicatie, leidt Tommelein af uit verklaringen van Richard Allen, Facebook Policy verantwoordelijke. Dat antwoordde de staatssecretaris dinsdag in de bevoegde Kamercommissie op een vraag van David Geerts (sp.a).

Geerts wilde van Tommelein meer duidelijkheid over Facebook Moments, een applicatie die onlangs in de Verenigde Staten gelanceerd werd en mensen kan herkennen op foto’s, waar ze zijn en met wie. Hierdoor kan je sneller foto’s delen met je vrienden en kunnen zij ook foto’s toevoegen. De sp.a’er erkende de voordelen van een gezichtsherkenningsapp: het is makkelijk in gebruik, u hoeft niet telkens personen te taggen wanneer u een foto wil delen met vrienden. Maar het wordt volgens hem wel problematisch indien deze tool voor andere doeleinden wordt gebruikt.

Staatssecretaris Tommelein antwoordde dat de Ierse privacycommissie reeds haar twijfels heeft geuit over de verenigbaarheid van de applicatie met de Europese privacyredenen. En Richard Allen, de verantwoordelijk voor de Facebook Policy, heeft de Europese vereiste aanvaard van een opt-in mechanisme. Dat bepaalt dat de gebruiker zijn uitdrukkelijke toestemming dient te verlenen. Aangezien Facebook niet over dergelijk mechanisme beschikt, “is en zal de app vooralsnog niet door Facebook beschikbaar gesteld worden voor Europese gebruikers”, meende Bart Tommelein.

Hij wees ook nog op een advies van de Europese groep van Privacycommissies (G29) uit 2012, dat waarschuwt voor de gevaren van gezichtsherkenning op sociale media. Zo beveelt de G29 onder meer aan dat de verantwoordelijke voor de verwerking het gebruik van gezichtsherkenningstechnologie dient te omkaderen met een aantal specifieke waarborgen ter bescherming van persoonsgegevens, in het bijzonder biometrische gegevens.

Bron: Belga

Internationale vergadering in Oostende over natuurbescherming op zee

photo 4Vandaag startte in Oostende een internationale bijeenkomst van de OSPAR-commissie ter bescherming van de zeeën. Staatssecretaris voor de Noordzee Bart Tommelein opende deze commissie vanmorgen in Thermae Palace. ‘Deze samenwerking tussen 15 verschillende landen is uniek.’

OSPAR is een conventie tussen 15 Noord-Europese landen om de natuurbescherming op zee vorm te geven. Zo geven ze het prestigieuze Quality Status Report uit, waarin staat hoe de zeeën in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan eraan toe zijn. Ook ons deel van de Noordzee maakt daar deel van uit.

‘Het is zeven jaar geleden dat de OSPAR-commissie in België samenkwam. Het is een hele eer om de internationale commissie een hele week in Oostende te hosten’ zegt staatssecretaris Bart Tommelein. ‘Deze samenwerking tussen 15 verschillende landen is uniek. De gemeenschappelijke aanpak voor de bescherming van onze zeeën biedt heel wat voordelen.’

De commissie zal zich onder meer buigen over de aanmaak van een nieuw rapport, waarin meer op regionale samenwerking zal worden ingezet om een goede milieutoestand te halen. Daarnaast zal ze aanbevelingen doen voor de bescherming van bedreigde soorten en habitats, waarbij ze de oorzaken én mogelijke oplossingen in kaart zal brengen. Ze zal zich ook buigen over de klimaatverandering, zoals de verzuring van onze zeeën als gevolg van de toename aan CO2.

Bart Tommelein benadrukte tijdens de opening het belang van blauwe groei op zee, maar wees erop dat echte blue growth alleen maar kan bestaan binnen een duurzaam kader. ‘Marien ruimtelijke planning die een duidelijke locatie bepaalt voor elke activiteit op zee, is daarbij onontbeerlijk. Zo houden we van bij het begin rekening met de bescherming van het milieu en het behoud van waardevolle ecosystemen. België is absoluut bereid om andere landen te ondersteunen bij de realisatie van een eigen marien ruimtelijk plan.’ De staatssecretaris kijkt alvast uit naar de resultaten van het werk van de Commissie.

Strenger controleren op zwartwerk bij overheidsopdrachten

De Zevende Dag 2015-06-22Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Bart Tommelein wil dat er meer wordt gecontroleerd op zwartwerk bij overheidsopdrachten. Dat verklaarde hij zondag in De Zevende Dag op Eén. “De overheid moet er bij aanbestedingen over waken dat de prijs niet ongeoorloofd laag is, we mogen sociale fraude niet in de hand werken.”

Bekijk het fragment van de Zevende Dag hier (of klik op de foto).

Bij overheidsopdrachten wordt in principe altijd de goedkoopste kandidaat geselecteerd. Volgens Tommelein werd nu echter de afspraak gemaakt dat er ook meer naar kwaliteit zal worden gekeken. “We moeten beter controleren op zwartwerk. Als we altijd de goedkoopste offerte nemen, is het onze taak om te controleren of die lage prijzen niet te maken hebben met sociale dumping en oneerlijke concurrentie van buitenlandse werknemers”, zei hij zondag. “Ik zal met de eerste minister afspraken maken om ervoor te zorgen dat we dat beter controleren en dat fraude in de bouwsector niet meer kan.”

De staatssecretaris, eveneens bevoegd voor Privacy, liet in De Zevende Dag ook weten dat de vraag naar minder anonimiteit bij prepaid betaalmethodes voor gsm wat hem betreft niet mag leiden tot de afschaffing van de prepaid-kaarten. “Ik begrijp dat minister van Justitie Koen Geens alle misdadigers wil oppakken, en dat hij die beter kan pakken als er geen anonieme prepaid-kaarten meer zijn. Maar daar is het niet meer proportioneel, 40 procent van de mensen gebruikt zo’n kaart. Een aantal mensen gebruikt die kaarten uit budgettaire overwegingen”, zei Tommelein. De staatssecretaris had het over “schieten met een kanon op een mug”.

Bron: Belga

“Bescheidenheid is niet mijn grootste deugd”

HLN weekendinterviewPrivacyschenners, uitbuiters, zwartwerkers en ‘foefelaars’ allerhande moeten het ondertussen wel begrepen hebben: staatssecretaris Bart Tommelein (Open Vld) staat scherp en gaat geen gevecht uit de weg. Vooral niet als het de camera’s aantrekt. “Ik, een showman? Ik ga gewoon keihard voor mijn doelen. En ik leg het graag uit, ja. Mag het?”

Bron: Het Laatste Nieuws – Dieter Dujardin

“Zie je die windmolens ginds aan de einder?”, wijst de blauwe Oostendenaar terwijl hij op commando van onze fotograaf gezwind de zee instapt. “Dat zijn nu de mijne, zie.” Als staatssecretaris voor de Noordzee of voor de Privacy, vragen we plagerig. Met zijn strijd tegen internetgigant Facebook lijkt Tommelein wel Don Quichote. Zelf hoort hij liever een andere metafoor: David tegen Goliath. Alleen al omdat hij als gewezen communicatiejongen als geen ander weet dat dit een wel zeer mediagenieke setting is.

Bart tegen Goliath: u kon het niet beter gedroomd hebben.

“Mijn positie is eenvoudig. Ik moet op al mijn bevoegdheden een aantal wetten laten respecteren en daarvoor maak ik geen onderscheid tussen kleine en grote spelers. De indruk kan misschien wel eens ontstaan dat ik uit ben op een open oorlog met Facebook, maar dat is niet het geval. Ik vind het een fantastisch medium, waarvan ikzelf zeer actief gebruikmaak. Maar het doen en laten van mensen traceren die zelfs geen lid zijn, dat kan echt niet. En dat is principieel. Privacy is een liberaal goed. Als je geen privacy hebt, heb je geen vrijheid.”