“Niet van plan nieuwe schulden op te bouwen”

Eedaflegging Vlaams Parlement“Ik ga de schulden van het verleden opkuisen en ik ben niet van plan nieuwe schulden op te bouwen waarvoor de Vlaming moet opdraaien”. Dat heeft de kersverse minister van Energie Bart Tommelein in het Vlaams Parlement gezegd aan het slot van een geanimeerd debat over het Vlaamse energiebeleid.

Bekijk hier het fragment in Villa Politica.

Tommelein deed nog geen grote uitspraken over zijn beleidsplannen of over een mogelijke afbouw van de energieheffing. Hij zei dat hij een energievisie zal uitstippelen en dat hij daarbij door het werk van zijn voorganger Annemie Turtelboom niet moet vertrekken van een “wit blad”. Wél benadrukte Tommelein dat hij geen nieuwe schulden wil opbouwen en dat hij tegelijk de opgebouwde schulden uit het verleden wil “opkuisen”.

Opvolging Annemie Turtelboom

imageNadat Annemie Turtelboom haar ontslag aangeboden had, vroeg Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten aan Bart Tommelein om de job van viceminister-president op zich te nemen. Philippe De Backer neemt dan weer de functie van staatssecretaris over.

Reactie van Bart Tommelein:

Eerst en vooral wil ik mijn appreciatie uitdrukken voor Annemie, als een goeie collega en een bekwame politica. Ik wens haar dan ook alle succes toe bij alles wat ze onderneemt.

Realisatie windmolenpark Nobelwind gestart in aanwezigheid van koningin Mathilde

Vole au ventHet consortium rond Nobelwind is donderdag officieel gestart met de bouw van het vierde windmolenpark in de Noordzee. Dat gebeurde met een plechtige ceremonie waarbij koningin Mathilde het nieuwe installatieschip van het bedrijf Jan De Nul, Vole au Vent, doopte. Het windmolenpark moet in 2017 al operationeel zijn.

De voorbereidingswerken zijn al enkele weken aan de gang maar nu werd de start van de realisatie van Nobelwind ook officieel ingeluid. Niet met een eerste steenlegging, wel met de doop van het offshore-installatieschip van Jan De Nul. Het gaat om een gevaarte van 140 meter lang en 41 meter breed. Er is 3.100 vierkante meter vrije dekruimte die 15 ton per vierkante meter kan dragen. Op het dek staat een indrukwekkende hijskraan met een hijsvermogen van 1.400 ton. Vier spudpalen kunnen het schip boven water tillen. Jan De Nul Group is daarmee voortaan in staat om de volledige installatie van windturbines te realiseren.

Afspraken met inspectiediensten over horeca-controles

Johan Van Overtveldt & Bart Tommelein

Johan Van Overtveldt & Bart Tommelein

Woensdag 26 april ondertekenen minister van Financiën en fiscale fraudebestrijding Johan Van Overtveldt en staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Bart Tommelein een charter met de inspectiediensten over de controles in de horeca. De afspraken die daarin gemaakt worden, moeten de vertrouwensrelatie tussen horeca-ondernemers en inspectiediensten verbeteren.

Vanaf 1 mei treedt een horeca-charter met de inspectiediensten in werking. Het charter bevat een sociaal en een fiscaal luik. Er worden afspraken in gemaakt over hoe controles verlopen, waar inspectiediensten op focussen, hoe horeca-ondernemers nadien contact kunnen opnemen met de inspecties, enzovoort. ‘Het charter moet de vertrouwensrelatie tussen horeca-ondernemers en de inspectiediensten verbeteren’, aldus minister Johan Van Overtveldt en staatssecretaris Bart Tommelein.

Geen ‘Facebook-verbod’ onder 16

Staatssecretaris voor Privacy Bart Tommelein trachtte maandag op Twitter de gemoederen te bedaren. Nee, er komt geen verbod op Facebook tot je 16 bent.

Geen fb verbod onder 16 - DS - 26-04-2016© De Standaard | De voorbije dagen stak een storm van verontwaardiging op over de Europese ‘beslissing’ om Facebook te verbieden onder de 16 jaar. Maar zo’n verbod is er niet. ‘Europa verbiedt Facebook niet, maar vindt toestemming ouders noodzakelijk omdat kind geen expliciete toestemming kan geven’, tweette Tommelein (Open VLD) maandag.

Eerder deze maand werd de Europese privacy-verordening goedgekeurd. In de laatste rechte lijn verscheen in de tekst een bijkomende bepaling: om de gegevens van iemand jonger dan zestien te mogen verwerken, zou toestemming van de ouders nodig zijn. Maar omdat heel wat landen het daarmee oneens waren, werd die bepaling weer afgezwakt: elk land mag zijn eigen limietleeftijd bepalen, tussen 13 en 16 jaar. In België heeft, tot nog toe, niemand gepleit om ouderlijke toestemming te vereisen tot 16.