Open Vld energievisie: “Iedereen maakt zelf schone energie.”

windmill-1319537_1280Open Vld gaat resoluut voor kernuitstap én energie-klimaatdoelstellingen.

Energiespecialisten Willem-Frederik Schiltz en Egbert Lachaert lanceren de visie van Open Vld op de energie-omslag. De partij gaat volop voor de dubbele ambitie: een kernuitstap én de energie- en klimaatdoelstellingen behalen. “We moeten dus inzetten op decentrale energienetwerken waarbij iedereen zélf schone energie produceert, op energie-efficiëntie en op interconnectie. Daarbij waken we over onze bevoorradingszekerheid en een correcte energieprijs.”

België en Vlaanderen moeten de komende jaren hun energiesysteem grondig hertekenen. Vlaams volksvertegenwoordiger Willem-Frederik Schiltz: “Open Vld houdt daarbij drie doelen voor ogen: het behalen van de energie- en klimaatdoelstellingen door enerzijds zuiniger om te gaan met onze energie en anderzijds fossiele en nucleaire energie zoveel mogelijk te vervangen door hernieuwbare energie, het garanderen van de energiezekerheid en een correcte energieprijs.”

Stroomversnelling – interview met Bart Tommelein

In deze blog komen de trekkers van het Vlaamse toekomstige energiebeleid aan het woord. Zij krijgen drie vragen waarin ze hun visie op de energievoorziening van 2050 toelichten.

Wat betekent duurzame energie voor u?

Duurzaam wordt zeer vaak geassocieerd met duur, maar dat is het niet. Duurzaam is vooral energie-efficiënt zijn, minder energie verbruiken, zodanig dat we minder energie nodig hebben. En twee, ervoor zorgen dat de energie die we verbruiken, dat die proper is, dat die geen uitstoot geeft, die fossiele brandstoffen dat we die uit de weg krijgen. En een belangrijke zaak is natuurlijk het aanmoedigen van hernieuwbare energiebronnen die we proberen zoveel mogelijk te plaatsen.

Hoe zou het energiesysteem in Vlaanderen er volgens u moeten uitzien in 2050?

Ons energiesysteem in Vlaanderen die zou er moeten uitzien in een systeem zonder fossiele brandstoffen en ook zonder kernenergie. Want ook daar is er probleem van afval. De ideale combinatie is wind, zon, warmte en geothermie. Met een goede mix , een goede flexibiliteit, waar we kunnen opslaan, waar we kunnen regelen. Die opslag is heel belangrijk en daar moeten we in de toekomst verder aan werken.

Wat zijn de belangrijkste trends die Vlaanderen in een stroomversnelling kunnen brengen?

De belangrijkste trends waar we aan moeten werken om er te geraken, aan onze energiepolitiek in Vlaanderen die we willen, zijn heel simpel. Opslag, wij moeten de elektriciteit die we op een bepaald moment door de omstandigheden produceren – zon, wind bv. –ook kunnen opslaan. Zodanig dat we dat later kunnen gebruiken. We moeten ook aan een flexibel systeem werken waarbij wij slim energie verbruiken. Waar wij de de momenten waarop wij energie vragen kunnen afstemmen op het aanbod. Dat wij onze elektrische wagens kunnen opladen ’s nachts wanneer wij overdag zon hebben geproduceerd. Dat wij onze wasmachine kunnen laten draaien op een moment dat er veel elektriciteit is , en dat het ook goedkoper is. Maar voornamelijk dat we ook lokaal kunnen produceren, vandaag hebben wij een heel centraal systeem waar we dan moeten zorgen dat al die energie ergens geraakt. We moeten vooral zorgen dat we dat lokaal kunnen doen en decentraal.

Energy@home stimuleert bedrijven om gratis elektrische laadpalen te plaatsen

image1Belga I In Machelen-aan-de-Leie (Zulte) heeft Vlaams Energieminister Bart Tommelein (Open Vld) een eerste laadpaal van “Energy@home” geopend. Dat concept wil vooral bedrijven die over zonnepanelen beschikken, stimuleren om elektrische laadpunten voor hun werknemers aan te bieden.

Dit is niet enkel voordelig voor het bedrijf, maar ook voor de klanten en werknemers. “Werknemers en klanten kunnen zo ook meegenieten van de zonnepanelen door hun elektrische fiets of wagen gratis op te laden tijdens de werkuren”, zegt initiatiefnemer David Veranneman (Energy@home). “Op die manier dragen bedrijven ook hun steentje bij aan het klimaat en aan de uitbouw van laadinfrastructuur, en tegelijkertijd zorgen ze ervoor dat de energiefactuur van de burger zo laag mogelijk blijft.”

Elke klant die een laadpaal plaatst via Energy@home, steunt ook de “Kinderkanker Oudervereniging in Leuven” (KIKOV). Elke paal wordt overigens opgevrolijkt door een tekening van een kankerpatiëntje.

Een vrijstelling van verkeersbelasting in het Vlaams Gewest voor emissievrije wagens, plug-in hybrides en waterstofauto’s, en een zero emissie bonus voor wie emissievrije wagens koopt, zijn twee onderdelen van een vergroening van de verkeersfiscaliteit. “Beide maatregelen moeten de kloof tussen een klassiek voertuig en een emissievrij model verkleinen en de markt een extra boost geven”, zei minister Tommelein op de inhuldiging van een eerste Energy@home-laadpaal.

De Vlaamse regering streeft daarnaast naar een verkoop van 60.000 elektrische wagens tegen 2020. De batterijen worden dan wel steeds beter, toch blijft de laadinfrastructuur een grote uitdaging. “Het is broodnodig de vicieuze cirkel rond het infrastructuurvraagstuk te doorbreken”, zegt Tommelein. De doelstelling is om tegen 2020 vijfduizend extra publieke laadpunten te realiseren. Tommelein erkent dat 5.000 laadpunten veel is. “Die omslag kan alleen maar slagen als de markt mee wil. Het is dan ook niet de bedoeling dat de Vlaamse overheid deze taak alleen volbrengt.”

Het moment van Bart Tommelein

afb tomHet Nieuwsblad | Elke dag blikte een minister of staatssecretaris terug op het voorbije, woelige politieke jaar. Een maand lang kozen zij één moment dat hen het meest heeft aangegrepen, en vertelden ze hoe hen dat in hun werk heeft veranderd.

29 april 2016: benoemd als minister in de Vlaamse regering

“Die vrijdag stond ik rond 11 uur een speech te geven aan de vernieuwde Vistrap van Oostende, toen ik een sms kreeg van Gwendolyn Rutten. Ik moest meteen naar Brussel komen. Ik wist dat ik mijn laatste plakkaat als staatssecretaris van de Noordzee had opgehangen. Er waren wel al langer geruchten, maar uiteindelijk heeft Annemie Turtelboom iedereen nog verrast met het moment van haar ontslag.”

“Rutten had mij in de weken daarvoor al eens voorzichtig gepolst. Ik voelde me als een vis in het water in de federale regering, maar mijn positie in de partij was aan het veranderen. Bij de partijbestuursverkiezingen was ik na Herman De Croo geland, maar voor Karel De Gucht. Een teken dat ik van de tweede naar de eerste lijn was opgeschoven.”

“Onderweg van Oostende naar Brussel werd ik opgeslorpt door de praktische veranderingen. Ik maakte me zorgen over de zeventien mensen op mijn kabinet. Ik moest het thuisfront verwittigen, afspraken afzeggen… En intussen belden honderd journalisten om – bevestiging van wat ze opvingen. Dan volgden de fractievergadering, het partijbestuur, de persvoorstelling. Daar kwamen veel emoties bijeen. Annemie was een vriendin. Dat is ze nog altijd. Zij heeft dat niet verdiend. Mijn schroom daarover is nog niet verdwenen. Tegelijk ga ik ook niet hypocriet doen: het was mijn belangrijkste moment van het jaar.”

“Tegen middernacht zijn we nog naar brasserie De Kallebasse gegaan in Moere. Daar heb ik met mijn woordvoerster en kabinetschef een eerste keer vergaderd. Toen ik thuiskwam, wachtte mijn vrouw me op. Eerlijk gezegd was ik verbaasd over het circus waarin ik was terechtgekomen. En dan moest de hele hetze over de biomassacentrale in Gent nog losbarsten.”

 

Wel of geen subsidies voor gascentrales?

cooling-tower-1368823_1280De Morgen | Zelfs met alle extra zonnepanelen produceert ons land na 2020 een pak minder stroom dan we nodig hebben. In die winter dreigt dan een tekort van 1.414 megawatt. Dat zegt toch N-VA: “We moeten bestaande gascentrales openhouden als reserve.” En daar horen subsidies bij, maar niet alle partijen zijn het daarmee eens.

Open Vld: “Geen voorstander”

“Als liberaal ben ik er persoonlijk geen voorstander van om nieuwe subsidiekranen te openen.” Dat zegt Vlaams Energieminister Bart Tommelein (Open Vld) in reactie op de voorstellen van N-VA. Hij wijst er wel op dat het om een federale bevoegdheid gaat.

De minister wijst erop dat hij binnen zijn bevoegdheden wel een energieplan 2020 en een zonneplan heeft opgesteld. Binnenkort volgt een windplan en een warmteplan. “Als Vlaams minister voor Energie zal ik er voor zorgen dat hernieuwbare energie zoveel mogelijk ontwikkelingskansen krijgt. Ik geloof in innovatie en verwacht ook veel van de batterijen die steeds compacter en performanter worden”, stelt hij.