Bart Tommelein herverkozen tot Vlaams fractieleider

© Het belang van Limburg

© Het belang van Limburg

Vlaams Volksvertegenwoordiger Bart Tommelein werd door zijn collega-fractieleden afgelopen vrijdag herverkozen tot fractieleider voor Open Vld in het Vlaams parlement. Tommelein is ervan overtuigd dat het Vlaamse oppositiewerk van afgelopen jaren, zijn nut heeft bewezen aangezien vele issues vervat zitten in het nieuwe regeerakkoord.

Tommelein (Open Vld): ‘Ik wens in de eerste plaats mijn collega-parlementsleden te bedanken voor het unaniem vertrouwen. Vanuit de ervaring van vorige legislaturen wens ik, samen met een stevige, vernieuwde en gedreven ploeg, het werk in het Vlaams Parlement krachtig verder te zetten.’

 

Cursisten Oostende@Internet ontvangen diploma

Project bereikt 8.000ste cursist

Maar liefst 300 cursisten ontvingen op zaterdag 28 juni in het Oostendse stadhuis hun diploma uit handen van Eerste Schepen Bart Tommelein (Open Vld). Dit deden ze na deelname aan verschillende opleidingen uit het aanbod van Oostende@Internet. Ze volgden onder meer cursussen omtrent het basisgebruik van computer en internet, het gebruik van iPads, Windows 8, sociale netwerken zoals facebook en twitter en tot slot Google Apps.

 

Digital-Foto

Digital-Foto

Ondertussen bereikte het project ook haar 8000ste cursist, namelijk De Heer Eddy De Meij die de cursus Google Apps volgde. Bevoegd Schepen Bart Tommelein (Open Vld) is dan ook tevreden dat zo’n groot aantal cursisten reeds hebben deelgenomen aan een digitale opleiding: ‘In het meerjarenplan van de stad hebben we de keuze gemaakt om bijkomende middelen voor het project Oostende@Internet in te zetten. Ondertussen werden in de ontmoetingscentra ook nieuwe pc’s en WIFI geïnstalleerd onder de koepel ‘Wifi aan Zee’. Dankzij deze vernieuwingen kunnen we de digitale kloof in de stad stap voor stap verder dichten.’

 

Wie zich wil inschrijven voor een introductiecursus kan terecht bij CBE open-school op dinsdag- en vrijdagnamiddag tussen 14u en 16u op tel. 059/80.18.83. Voor alle andere cursussen kan men terecht bij CVO DE AVONDSCHOOL op tel. 059/700.710 of via www.oostende-internet.be.

Mobiele website voor UIT in Oostende

Uit in Oostende

© Uit in Oostende

De evenementenwebsite www.uitinoostende.be steekt in een nieuw kleedje. Bovendien is de website nu ook mobiel toegankelijk met smartphone of tablet. Schepen voor IT en Digitalisering Bart Tommelein (Open Vld): ‘De site biedt een volledig overzicht van wat er te beleven en te doen valt in onze Stad aan Zee. Het is dan ook belangrijk dat de site overal en op ieder moment kan worden geraadpleegd. Bovendien is de site nu ook verbonden met social media: een twitterbox toont bijvoorbeeld alle tweets van het UITloket.’

Afschaffen woonbonus staat voor collectieve verarming. Daar passen wij voor

Open Vld verzet zich tegen voorstel tot afschaffing woonbonus

Open VldOpen Vld wil de woonbonus in geen geval afschaffen. Vlaams fractieleider Bart Tommelein en Vlaams Volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem zijn zeer duidelijk. “Het afschaffen van de woonbonus zou een collectieve verarming betekenen voor ongeveer drie vierde van de Vlamingen en daar passen de liberalen voor.” Volgens Open Vld hebben woningeigenaars ook nood aan een rechtszeker kader, dat nieuwe kopers vertrouwen geeft. “Je moet mensen duidelijk zeggen wat er op vlak van fiscaliteit staat te gebeuren: wij kiezen voor de woonbonus en de optie om de registratie met 50% te halveren”, zeggen Bart Tommelein en Mercedes Van Volcem.

Eedaflegging door de nieuwe parlementsleden

Eedaflegging Bart Tommelein

Eedaflegging Bart Tommelein

Op de vierde dinsdag na de verkiezingen (d.i. 17 juni 2014) komen de nieuw verkozenen voor de eerste keer samen. Op die eerste vergadering wordt het Vlaams Parlement in zijn nieuwe samenstelling geïnstalleerd.

De eerste vergadering vindt plaats onder leiding van een tijdelijk voorzitter. De volksvertegenwoordiger die het langst lid is van het Vlaams Parlement – waarbij ook het lidmaatschap van de Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap en het lidmaatschap van de Vlaamse Raad in aanmerking genomen worden – neemt de taak van tijdelijk voorzitter op zich. Hij of zij wordt bijgestaan door de twee jongste parlementsleden, die als tijdelijk secretaris optreden.

De installatie van het Vlaams Parlement gebeurt in twee stappen. Het Vlaams Parlement spreekt zich eerst uit over de geldigheid van de kiesverrichtingen die geleid hebben tot de verkiezing van zijn leden en hun opvolgers, en over de vraag of de 124 verkozen volksvertegenwoordigers en hun opvolgers wel voldoen aan de voorwaarden om verkozen te worden, de zogenaamde verkiesbaarheidsvoorwaarden. Dat noemen we het onderzoek van de geloofsbrieven.

Vervolgens leggen de verkozen volksvertegenwoordigers van wie de geloofsbrieven goedgekeurd worden, de volgende eed af: “Ik zweer de Grondwet na te leven”. Vanaf dat ogenblik kunnen zij hun parlementaire mandaat effectief uitoefenen.

Erkenning van problematiek belangrijke eerste stap

© Nieuwsblad

© Nieuwsblad

Bart Tommelein reageert positief op de aanzet van het CIB omtrent de wildgroei van immoborden

De wildgroei aan immoborden, die Oostends Eerste Schepen Bart Tommelein (Open Vld) begin dit jaar aankaartte, wordt nu ook door de sector officieel erkend. De Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen (CIB) verspreidde daarom een nota met concrete aanbevelingen voor zowel haar leden als de beleidsmakers.