Gouden Baksteen voor strijd tegen sociale dumping in de bouwsector

Gouden BaksteenBelga | Omdat hij sociale dumping in de bouwsector wil aanpakken, kreeg Staatssecretaris voor de Bestrijding van sociale fraude Bart Tommelein (Open Vld) op vrijdag 5 februari de “Gouden Baksteen 2016”, een aanmoedigingsprijs van sectorfederatie Bouwunie. Tommelein kondigde aan dat werfregistraties vanaf 1 maart ook vanaf 500.000 euro moeten gebeuren.

Momenteel moeten werknemers op werven vanaf 800.000 euro geregistreerd worden. Die grens zakt op 1 maart naar werven vanaf 500.000 euro en zal daarna stapsgewijs verder zakken tot in 2018 alle werknemers op werven geregistreerd worden. De maatregel, om fraude met (buitenlandse) werkkrachten tegen te gaan, wordt gesteund door de Bouwunie, al vraagt men om de administratie zo eenvoudig mogelijk te houden. Voor kleinere werven suggereert de federatie zelfs een afwezigheidsregistratie in plaats van een aanwezigheidsregistratie.

Tommelein ontving vrijdagavond de “Gouden Baksteen 2016” voor het 40-puntenplan voor eerlijke concurrentie in de bouwsector. Dat plan was nodig omdat de sector gebukt gaat onder deloyale concurrentie door goedkope buitenlandse werkkrachten. Vooral daardoor verdwenen op vier jaar tijd meer dan 12.000 jobs in de sector, becijferde Bouwunie.

Aan het plan koppelde de bouwsector ook de vraag van een loonlastenverlaging van 6 euro per gewerkt uur. “De sector kreeg al de belofte van een verlaging van 604,9 miljoen euro in 2020 maar 2020 is te laat en het bedrag is onvoldoende”, klinkt het. De bouwsector hoopt dat de regering “heel snel een sterk signaal zal geven”.

Bekijk hier de reportage tijdens het Journaal op opéén.

 

‘Strijd voor eerlijke concurrentie moet Europa verenigen, niet verdelen’

imageStaatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Bart Tommelein sprak maandag 8 februari op de conferentie ‘Promoting Decent Work’ in Amsterdam. België en Nederland trekken alvast aan hetzelfde zeel: het vrij verkeer van personen en diensten in Europa is positief, maar we moeten voldoende kunnen controleren en misbruiken kunnen aanpakken.

Op vraag van het Nederlands voorzitterschap trok staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Bart Tommelein maandag 8 februari naar Amsterdam voor de conferentie ‘Promoting Decent Work’. Hij hield er een pleidooi voor méér Europa om eerlijke concurrentie mogelijk te maken. ‘Als liberaal ben ik voorstander van vrij verkeer van personen en diensten. Maar Europa moet ons de wapens geven om sociale dumping effectief aan te pakken’ aldus de staatssecretaris.

Méér Europa en méér regionale samenwerking

‘De strijd voor eerlijke concurrentie moet ons verenigen, niet verdelen. Net zoals in de strijd tegen terreur en de aanpak van de asielproblematiek, hebben we net méér Europa en méér regionale samenwerking nodig om eerlijke concurrentie mogelijk te maken’ zegt Bart Tommelein. ‘Eerlijk en waardig werk is net zo goed in het belang van de Oost- en Zuid-Europese werknemers, die vaak uitgebuit worden en onvoldoende sociale bescherming genieten.’

Ten slotte brak staatssecretaris Tommelein een lans om de duur van detacheringen in fraudegevoelige sectoren te beperken. ‘Mijn Franse en Duitse collega’s gaven al aan dat ze detacheringen willen beperken tot maximaal twee jaar. Ik denk dat we nog een stap verder moeten gaan en detacheringen in fraudegevoelige sectoren beperken tot zes maanden. Dat zal ons toelaten beter te controleren in sectoren zoals de bouw- en schoonmaaksector.’

België vierde grootste land qua windmolencapaciteit op zee in Europese Unie

Belgica 079Belga | Meer dan 6 procent van de totale capaciteit van windmolenenergie op zee in de Europese Unie, bevindt zich in België. België (6,5%) moet enkel het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Denemarken laten voorgaan. Dat blijkt uit offshorecijfers van de European Wind Energy Association (EWEA).

In 2015 steeg de totale windmolencapaciteit met 37 procent, of 3.019 megawatt, ten opzichte van 2014. De totale capaciteit bedraagt nu 11.027 megawatt in de Europese Unie, wat overeenkomt met 11 kerncentrales. Europa telt nu 3.230 windmolens in 84 verschillende windparken op zee, verdeeld over elf landen. Die kunnen in een normaal windjaar zorgen voor 1,5 procent van de totale energieconsumptie van de Europese Unie.

Nieuwe inspectiecel zwartwerk, sociale uitbuiting en mensenhandel in Brussel

Belga

Belga

Vandaag besliste de regering op voorstel van staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Bart Tommelein, om een nieuwe inspectiecel op te richten om zwartwerk, sociale uitbuiting en mensenhandel aan te pakken in de Brusselse kanaalzone. 30 nieuwe inspecteurs gaan zo snel mogelijk aan de slag.

Van bij het begin van deze legislatuur heeft staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Bart Tommelein samen met de regering ingezet op de aanpak van sociale dumping. De multidisciplinaire teams van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) haalden vorig jaar met doelgerichte controles 180 miljoen euro op, het hoogste bedrag ooit. Het actieplan sociale dumping, het eerste dossier dat Tommelein naar de ministerraad bracht, werpt zijn vruchten af.

Helft bedrijven in fout bij controles op sociale dumping

 

BouwMeeste inbreuken in bouw en transportsector.

De Tijd – Pieter Blomme | Bij gerichte controles op sociale dumping botsten de inspectiediensten vorig jaar bij een op de twee bedrijven op inbreuken. Dat blijkt uit cijfers van staatssecretaris voor de Strijd tegen de Sociale Fraude Bart Tommelein (Open VLD).

Gesjoemel met buitenlandse werknemers komt het meest voor in de bouw en in de transportsector. Vaak worden buitenlandse werknemers naar een ander Europees land gezonden – gedetacheerd – om daar een tijdelijke opdracht uit te voeren. Geschat wordt dat er in ons land zo’n 120.000 gedetacheerde werknemers zijn, vaak Oost-Europeanen. In de regel gelden de loon- en arbeidsvoorwaarden van het land waarin de gedetacheerde werknemers werken.

Maar in de realiteit is dat vaak niet het geval. En dat tot grote frustratie van de talrijke bedrijven die eerlijk werken. Die worden kapot geconcurreerd, want ze kunnen niet op tegen de malafide concurrenten die vaak op allerhande manieren hun loonfactuur drukken.

Uit nieuwe cijfers blijkt dat bij de 1.415 gecontroleerde bedrijven vorig jaar 633 inbreuken werden vastgesteld of bij bijna bij de helft. Het ging om gerichte controles, bij bedrijven waarvan men denkt dat ze niet in orde zijn. Van de 4.000 gecontroleerde werknemers bleek bijna één op de drie of 1.409 niet in orde.

Controleurs stelden de meeste inbreuken vast bij werknemers en zelfstandigen die geen A1-formulier konden voorleggen waarmee ze moeten bewijzen dat ze sociale zekerheidsbijdragen in hun land van herkomst betalen. Dat is een forse stijging in vergelijking met 2014. Toen ging het om 196 inbreuken bij 1.299 gecontroleerde werknemers, vorig jaar waren het 962 inbreuken bij 3.979 gecontroleerde personen.

Vaak krijgen buitenlandse werknemers niet eens het minimumloon uitbetaald, terwijl dat wel verplicht is. Bij een kwart van de gecontroleerde werknemers was dat vorig jaar het geval. Verder kloppen buitenlandse werknemers vaak (in 10% van de gevallen) te veel uren.

Volgens Tommelein zijn de talrijke vaststellingen het resultaat van het actieplan sociale dumping, waarvoor hij in december 2014 groen licht kreeg. ‘Dat heeft wel degelijk resultaat. Dat blijkt ook uit de opbrengsten van de strijd tegen de sociale fraude.’ Die stegen vorig jaar met 30 procent naar 180 miljoen euro. Bijna een derde van dat bedrag is voor rekening van de bouw en de transportsector. ‘De controles worden ook steeds gerichter.’

Groot enthousiasme over inzet regering voor transportsector

Vrachtwagen1Belga | De regering, de administratie, de vakbonden en de werkgevers uit de transportsector hebben woensdag een actieplan ondertekend om sociale dumping en fraude in de transportsector aan te pakken. Het enthousiasme in de sector is groot, ook bij de vakbonden.

Aan het plan werd al sinds maart vorig jaar gewerkt. Het omvat dertig maatregelen, waarvan zestien op nationaal niveau, zeven op het niveau van de Benelux en zeven voor Europa. Actie was dringend nodig, benadrukte staatssecretaris voor Bestrijding van Sociale Fraude Bart Tommelein.

“De transportsector is een belangrijke economische sector met 60.000 werknemers in ons land. Dat zijn veel fabrieken samen. De laatste zes jaar zijn echter meer dan 5.000 banen verloren gegaan”, aldus Tommelein. De sector kampt met zware concurrentie uit Oost- en Zuid-Europa. “We moeten samen met de Benelux, Frankrijk en Duitsland stappen ondernemen. We willen de dispatching en logistiek hier houden.”

Concreet komen er meer controles, onder meer via een versterkte samenwerking van de verschillende bevoegde inspectiediensten. Kleinere vrachtwagens (onder 3,5 ton) zullen extra geviseerd worden. Die blijven nog vaak onder de radar omdat ze niet moeten voldoen aan een aantal verplichtingen. Sociale dumping verschuift steeds vaker naar die vrachtwagens. Ook wordt bekeken of camera’s voor snelheidscontrole kunnen dienen om sociale fraude aan te pakken.

De werkgevers, maar ook de vakbonden horen het graag. “We hebben als vakbonden al flink geschoten op de regering. Maar vandaag is het moment aangebroken om het geweer eens neer te leggen en een bloemetje te gooien”, zei Jan Sannen van ACV. “We zijn dankbaar.” Ook Frank Moreels van ABVV-BTB ondertekent “met groot enthousiasme”. “Mocht ik de pen zelf vast gehad hebben, zou het wel iets steviger geformuleerd geweest zijn”