Open Monumentendag lokt 7.500 bezoekers

campagnebeeld_omd2014Open Monumentendag 2014 lokte in Oostende zo’n 7.500 bezoekers. Dat meldt Eerste Schepen Bart Tommelein (Open Vld), bevoegd voor het onroerend erfgoedbeleid van de stad. De 26ste editie stond in het teken van ‘Erfgoed met toekomst’.

Schepen Tommelein (Open Vld): ‘Het is belangrijk dat we tijdens deze editie niet enkel de historische rol van een gebouw hebben belicht, maar ook de toekomstige. De erfgoedwandelingen in de stad werden dan ook een groot succes en waren zo goed als compleet volzet. ‘Herbestemming’ en ‘restauratie’ stonden op de vele wandelingen centraal. Voor de allerkleinsten werd een succesvolle zoektocht in de stad georganiseerd. Ook komende jaren willen we ons als stadsbestuur blijven inzetten om een sterk kwalitatief-inhoudelijk programma aan te bieden.’

Debat Septemberverklaring 24 september 2014 Tussenkomst Bart Tommelein Fractievoorzitter Open Vld

© katrijn van giel

© katrijn van giel

Geachte minister-president en ministers,

Beste collega’s,

Maandag kenden we in dit parlement een mooie primeur. Het nieuwe parlementaire jaar werd geopend door Opera Vlaanderen. Het was een schitterend en mooi initiatief, dat zeker navolging verdient.
Het brengt de parlementsleden blijkbaar ook op ideeën. Als ik terugkijk naar het debat over de Septemberverklaring, stel ik vast dat er ook hier sprake was van heel wat dramatiek en onheilsvoorspellingen.
Daarom is het nu tijd voor het zesde en laatste bedrijf van deze opera. En in de goede traditie van de oudere opera-stukken, zal ik zorgen voor een goede afloop van het verhaal, een happy-end.

Een begroting in evenwicht is zeer sociaal

Copyright katrijn van gielIn het parlementair debat over de Septemberverklaring van de Vlaamse Regering benadrukte Open Vld-fractieleider Bart Tommelein het belang van een begroting in evenwicht. “Gezonde overheidsfinanciën zijn cruciaal om onze welvaart in Vlaanderen veilig te stellen en te versterken,” aldus Tommelein. Om dat evenwicht te bereiken heeft de Vlaamse regering vooral bespaard bij de overheid, die efficiënter zal moeten werken. Hij toonde ook begrip voor de onrust bij heel wat organisaties en roept op tot dialoog.

Maandag las de minister-president de beleidsverklaring voor van de Vlaamse Regering voor het komende jaar. Er wordt 1,16 miljard euro bespaard om de Vlaamse begroting in evenwicht te houden. Bart Tommelein, fractieleider voor Open Vld in het Vlaams Parlement, juicht toe dat de regering haar begroting op orde brengt. “Een begroting in evenwicht is cruciaal voor het veilig stellen en versterken van onze hoge welvaart. De financiële crisis van de voorbije jaren heeft aangetoond dat overheden met hoge schulden en grote tekorten zware klappen krijgen. De burgers zijn de grootste slachtoffers. Denk maar aan Spanje of Griekenland, waar tienduizenden gezinnen in armoede leven.”

Overheidsopdrachten gedigitaliseerd

Het Nieuwsblad

Het Nieuwsblad

Bedrijven die bij het Oostendse stadsbestuur een offerte willen indienen of zich kandidaat willen stellen voor een overheidsopdracht gevoerd als beperkte procedure, kunnen dat voortaan digitaal. ‘Op die manier vereenvoudigen we niet alleen het aanbestedingsproces voor bedrijven maar maken we het bovendien ook transparanter’, aldus Eerste Schepen Bart Tommelein (Open Vld), bevoegd voor digitalisering.

De applicatie e-Tendering maakt het indienen van offertes en kandidaturen via elektronische weg mogelijk. De voordelen van het nieuwe systeem zijn talrijk. Indienen en opvolgen gebeurt niet alleen veel sneller maar er wordt ook een einde gemaakt aan de papierberg waarmee de vele overheidsopdrachten gepaard gaan.

Erfgoedstudie voor Westerkwartier

© Katrijn Van Giel

© Katrijn Van Giel

Het Oostendse stadsbestuur heeft samen met het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsvernieuwing Oostende (AGSO) en de commissie A.Be een erfgoedstudie klaar voor het Westerkwartier. ‘Met de studie beschikken we nu over een duidelijk kader bij het beoordelen van toekomstige stedenbouwkundige vergunningsaanvragen. Het is duidelijk dat het Westerkwartier als tuinwijk beeldbepalend is voor onze stad. We willen dan ook deze samenhang in de toekomst behouden’, aldus Eerste Schepen Bart Tommelein (Open Vld), bevoegd voor het erfgoedbeleid van de stad.

Reeds in de jaren ‘20 werd er, na een architectuurswedstrijd, gestart met de aanleg van het Westerkwartier. De wijk werd opgesteld in een dambordschema en bestaat voornamelijk uit eengezinswoningen met één à twee bouwlagen. De opeenvolgende fasen hebben een uniformiserend karakter.

Stadsbestuur zet in op sociale media

Sociale mediaOOSTENDE – Het Oostendse stadsbestuur zal voortaan nog meer inzetten op sociale media. Dat meldt Eerste Schepen Bart Tommelein (Open Vld), bevoegd voor de digitalisering van de stad. Geïnteresseerden kunnen nu op het officieel Twitter-, Facebook- en Youtube-account terecht om nieuwsberichten over de stad te volgen. Dit gebeurt voortaan onder de nieuwe noemer ‘Stad aan Zee’.

Tommelein (Open Vld) verduidelijkt: ‘Hoewel voor velen de stedelijke website de belangrijkste informatiebron vormt inzake het stadsgebeuren, mogen we ons als bestuur niet tot dit communicatieplatform beperken. De berichten die op onze website beschikbaar zijn, zullen daarom voortaan ook op sociale mediasites worden gepubliceerd. We willen deze kanalen ook laten uitgroeien tot een nieuw platform van interactie tussen Oostendse burger, ondernemer en toerist en stadsbestuur.’

Wil je ook op de hoogte blijven van alle nieuwsupdates? Volg het stadsbestuur via volgende kanalen:

https://twitter.com/stadaanzee

https://facebook.com/stadaanzee

https://youtube.com/stadaanzee