Info-avond over energie-atol in De Haan

Energie-atolOp donderdag 5 maart organiseert de gemeente De Haan een info-avond over de aanleg van een energie-atol ter hoogte van de Wenduinebank. Staatssecretaris voor Noordzee Bart Tommelein zal er toelichting geven over het project en de procedure aan de inwoners van De Haan.

Naast de Staatssecretaris zullen ook Johan Maes (directielid van Deme), Frank Verschraegen (projectleider van het consortium iLand), professor Marleen De Troch van de Universiteit Gent en ingenieur Carlos van Cauwenberghe (expert in de hydrografie) aanwezig zijn om meer uitleg te geven over de mogelijke impact op het milieu, de visserij en de omgeving.

De info-avond vindt plaats op donderdag 5 maart om 20u in het Sportcentrum Haneveld in De Haan (centrum). Iedereen is welkom.

1 op 3 betrapt bij controles sociale fraude

Bouw

De inspectiediensten hebben vorig jaar 15.000 gerichte controles uitgevoerd naar sociale fraude in diverse sectoren. Bij 5.568 ervan, meer dan een derde, werden inbreuken vastgesteld. Die cijfers maakte staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Bart Tommelein bekend in een interview in De Zondag.

Herlees hieronder het interview door Paul Cobbaert.

Staatssecretaris voor Bart Tommelein duidt hiermee de grote problemen waar vooral de bouwsector mee kampt. Van de 15.000 controles waren er 1.658 specifiek gericht op sociale dumping, voornamelijk in de bouw.

“Maar liefst 60 procent van de zelfstandigen en 64 procent van de gedetacheerde werknemers (werknemers die tijdelijk in een andere EU-lidstaat tewerkgesteld worden, red.) liepen tegen de lamp”, aldus Tommelein. De staatssecretaris benadrukt wel dat de controles heel gericht uitgevoerd werden, volgens zogenaamde dataminingstechnieken. Dat betekent dat de targets zorgvuldig uitgekozen werden en dat bonafide ondernemingen en burgers met rust gelaten werden.

Tommelein ziet het grootste probleem in het massale misbruik van de Europese detacheringsrichtlijn. “Ik wil dat aanpakken, maar dat kan ik vandaag niet.” Tommelein wil Europa ervan overtuigen meer bevoegdheden te geven aan de lidstaten om te controleren op sociale fraude. Hij wil ook dat de detacheringsduur in de bouw verkort wordt. Die ligt nu op twee jaar.

“Gekibbel moet stoppen”

Zijn bevoegdheden mogen dan niet de zwaarste zijn, staatssecretaris Bart Tommelein (Open VLD) is niet van plan zomaar wat aan te modderen. Facebook heeft het al geweten. De volgende in de rij: de malafide ondernemers in de bouw. Voor zijn kibbelende coalitiepartners CD&V en N-VA heeft de 52-jarige West-Vlaming een duidelijke boodschap. “Dat kan zo niet blijven duren.”

Voortbestaan Limosa voor zelfstandigen verzekeren

EuropaStaatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Bart Tommelein heeft samen met collega’s Peeters, De Block en Borsus, aan Europa voorgesteld om de Limosa-meldingsplicht voor zelfstandigen aan te passen. De meldingsplicht voor zelfstandigen zal voortaan gelden voor risicovolle sectoren op vlak van sociale fraude. Door die aanpassing verzekert ons land het voortbestaan en de verdere ontwikkeling van Limosa.

De Limosa-meldingsplicht voor zelfstandigen, is een elektronische meldingsplicht bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ). Zelfstandigen die tijdelijk gedetacheerd worden naar België moeten zich via Limosa registreren. Dezelfde verplichting bestaat voor de werkgevers als ze werknemers tijdelijk detacheren naar België. Met deze meldingsplicht is België een voorloper wat het in kaart brengen van sociale fraude bij detachering betreft.

De Europese Commissie stelt zich echter vragen bij de Belgische meldingsplicht voor zelfstandigen. In een brief aan de Europese Commissaris voor Interne Markt Elzbieta Bienkowska, met kopie aan Commissaris voor Sociale Zaken en Werk Marianne Thyssen, heeft Staatssecretaris Bart Tommelein daarom samen met zijn collega-bevoegde ministers Peeters, De Block en Borsus een aanpassing van de meldingsplicht voorgesteld. De algemene meldingsplicht voor zelfstandigen zal worden omgevormd naar een meldingsplicht voor risicogevoelige sectoren op vlak van sociale fraude (o.a. schijnzelfstandigheid). Op die manier verzekeren we het voortbestaan en de verdere ontwikkeling van de meldingsplicht.

‘De Europese Commissie bevestigde eerder dat het gebruik van Limosa gerechtvaardigd is in de strijd tegen sociale fraude’, aldus Staatssecretaris Tommelein. ‘In de Europese handhavingsrichtlijn van mei 2014 wordt zelfs expliciet verwezen naar dergelijke meldingssystemen in de strijd tegen sociale dumping. Met deze beperkte aanpassing conformeren we ons aan de Europese regels en kan ik de verdere uitrol van Limosa op Benelux- en Europees niveau bepleiten. Ik heb dat recent gedaan bij mijn Luxemburgse collega en zal dit volgende week ook doen bij de Nederlandse minister van Werk, Lodewijk Asscher.’

Al meer dan 10.000 registraties voor witte kassa in februari

Witte kassa

Overzicht 26/02/’15 om 15u30

Gisteren om 17u35 stond de teller van de registraties voor de witte kassa op 14.000. Staatssecretarissen Bart Tommelein en Elke Sleurs tonen zich tevreden. De registraties gaan de laatste weken goed vooruit. In februari hebben er zich al meer dan 10.000 horecazaken geregistreerd.

Elke Sleurs: “We zijn blij dat zoveel horeca-uitbaters zich reeds geregistreerd hebben. Zij die dat nog niet gedaan hebben roepen we op om dat alsnog te doen. We starten met een sensibiliseringsronde en zullen nu nog niet sanctioneren. Er zijn ook nog heel wat zaken die eerst hun gegevens in de Kruispuntbank Ondernemingen moeten actualiseren. Voor wie zich in die situatie bevindt, zullen we een administratieve tolerantie hanteren tot 30 april.”

Bart Tommelein: “We willen de duizenden horecazaken die zich al geregistreerd hebben alvast bedanken. Het is denk ik voor iedereen duidelijk dat de knop niet meer teruggedraaid zal worden. We moeten de handen in elkaar slaan om deze operatie tot een goed einde te brengen. De horecazaken door zich te registreren, de regering door keihard verder te werken aan de begeleidende maatregelen.”

Beide staatssecretarissen benadrukken dat de begeleidende maatregelen in voege zullen zijn vóór 1 januari 2016. “Dat is een duidelijk engagement. En we willen de sector mee aan boord. We doen een warme oproep aan de horecazaken om zich alsnog te registreren.”

Bedrijf dat diensten aanbiedt aan Belgen, moet zich aan onze privacywetten houden

360b / Shutterstock.com

360b / Shutterstock.com

Begin januari vroeg staatssecretaris voor Privacy Bart Tommelein aan de Privacy Commissie een onderzoek in te stellen naar snapchat. De Privacy Commissie liet weten dat Snapchat geen vestiging heeft in ons land, zelfs niet in Europa, en dat onze privacywetgeving daarom niet van toepassing is. Bart Tommelein: ‘Onze privacywetgeving dateert van 1992 en is duidelijk aan vernieuwing toe. Een bedrijf dat diensten aanbiedt aan onze inwoners, moet zich aan onze wetten houden.’

Volgens het Belgisch en Europees recht is een bedrijf verplicht correcte informatie te geven over zijn privacybeleid, zowel spontaan (in de privacyvoorwaarden) als op vraag van een gebruiker. Bart Tommelein vroeg de Privacy Commissie te onderzoeken in welke mate de info die Snapchat geeft correct  is: wordt een bericht echt verwijderd nadat het geopend is, welke informatie over de gebruikers houdt men bij, hoe beschermt Snapchat zich tegen misbruik van die informatie, enzovoort.

De Belgische privacywetgeving geldt momenteel echter alleen indien een bedrijf een vestiging heeft op Belgisch grondgebied, of minstens bepaalde infrastructuur of middelen (zoals bvb. servers). ‘Dat kan zo niet langer. De Europese verordening over privacy, waar men momenteel volop mee bezig is, zal van toepassing zijn op de verwerking van gegevens van alle Europese burgers, ook als het bedrijf in kwestie buiten de EU gevestigd is’, aldus Bart Tommelein.

De staatssecretaris wil onze nationale privacywetgeving liefst onmiddellijk afstemmen op de Europese. Maar als de verordening te lang op zich laat wachten, zal hij stappen ondernemen om de nationale wetgeving alvast aan te passen: ‘Een bedrijf dat diensten aanbiedt aan Belgische inwoners, moet zich aan onze privacywetgeving houden.’

9.126 registraties voor witte kassa

Horecabeurs Bredene 2015-02-23 03Vandaag opende staatssecretaris Bart Tommelein de 7de editie van de horecabeurs in Bredene. In zijn openingsspeech stond de staatssecretaris stil bij de uitdagingen voor de horeca, de witte kassa en de maatregelen die de regering neemt om de horeca te ondersteunen. Hij gaf ook een update van de laatste cijfers: momenteel hebben 9.126 horecazaken zich geregistreerd voor een witte kassa.

Horecazaken hebben nog tot eind deze maand om zich te registeren voor een witte kassa. De teller staat vandaag op 9.126. Op een week tijd zijn er dus 2.000 registraties bijgekomen. West-Vlaanderen staat aan de leiding met ongeveer 2.000 geregistreerde kassa’s, gevolgd door Antwerpen met 1.500 en Oost-Vlaanderen met 1.200. Bart Tommelein: “Het gaat vooruit. Ik wil de horecazaken die zich geregistreerd hebben alvast bedanken. De witte kassa is belangrijk voor de eerlijke concurrentie in de sector.”