Nieuw systeem om bij te klussen

image‘Bijklussen voor buren, familie of een vereniging moet kunnen in ruil voor een redelijke vergoeding in het witte circuit’, zegt staatssecretaris Bart Tommelein in een interview met Gazet Van Antwerpen. Hij wil daarvoor een nieuw systeem opzetten.

Huiselijke klussen worden nu vaak in het zwart uitbetaald. ‘Maar wie bovenop zijn vast loon extra wil bijverdienen, mag daarvoor niet gestraft worden’, vindt staatssecretaris voor de Bestrijding van sociale fraude Bart Tommelein (Open Vld). ‘Mensen die zich bijvoorbeeld engageren als coach in een sportclub (…), moeten daarvoor op een redelijke manier kunnen worden vergoed en niet via een uitbetaling in het zwart.’

‘Het gaat hier niet om fulltime jobs waarmee je het werk van anderen afneemt’, zegt Tommelein. ‘We hebben gewoon nood aan nieuwe, meer flexibele statuten met minder fiscale en sociale druk.’

Het plan van Tommelein staat niet in het bestuursakkoord van de federale regering, maar de staatssecretaris denkt dat hij er wel een politiek draagvlak voor kan vinden. ‘Naarmate er minder zwart geld in onze economie circuleert, zal er ook een mentaliteitswijziging komen, net zoals met de hoge verkeersboetes en het verbod op roken op openbare plaatsen’, aldus Bart Tommelein.

Jetski-zone aan Belgische kust

BELGA

BELGA

Staatssecretaris voor Noordzee Bart Tommelein (Open Vld) overweegt een jetskizone aan de Belgische kust. Volgens de huidige watersportwetgeving mogen jetski’s enkel vertrekken vanuit de havens. Hij roept de kustgemeenten daarom op om potentiële insteekzones op hun stranden te melden.

Tommelein: ‘De vraag vanuit de watersportwereld om deze sporttak beter te faciliteren is groot. Bovendien is de huidige wetgeving waarbij jetscooters of jetski’s zich in de havens tussen tal van schepen en tankers moeten manoeuvreren compleet onveilig. Eén of meerdere insteekzones op het strand, aangeduid in overleg met de kustbesturen, zou een betere oplossing zijn. Ook voor de reddingsdiensten die in de toekomst gebruik willen maken van jetski’s is dit van groot belang.’

Samen met Vlaams Minister voor Sport Philippe Muyters en West-Vlaams Gouverneur Carl Decaluwé lanceerde Staatssecretaris voor Noordzee Bart Tommelein begin dit jaar een herzieningsproces van de wetgeving op de watersporten. De bestaande wetten, daterende uit de jaren ’60 en ’80, zijn sterk verouderd en houden geen rekening met recent ontwikkelde sporttakken. In de nieuwe wetgeving, die tegen eind dit jaar klaar zal zijn, wil men een nieuw evenwicht realiseren tussen vrije sportbeoefening enerzijds en veiligheid op zee anderzijds.

Bezoekje aan Pop-uprestaurant Ket!

MijnPopup-BXLAfgelopen maandag nam staatssecretaris Bart Tommelein een kijkje in Mijn Pop-uprestaurant Ket!, net achter de hoek van het partijbureau van Open Vld. Miguel en Liselotte zijn twee enthousiaste ondernemers die er volop voor gaan. Ze zorgen laten hun klanten genieten van lekkere ‘pop-art gerechjes met groene Hulksaus’, zoals Sergio Herman het zo mooi verwoordt. Proficiat!

Bekijk het fragment hier.

Meerderheid steekt tandje bij in strijd tegen sociale dumping bij detachering

CFb8yzKUsAA2y9ADe meerderheidspartijen hebben woensdag een voorstel van resolutie getekend met een aantal maatregelen om de sociale dumping bij de detachering van werknemers aan te pakken op federaal en Europees vlak. Zo willen ze dat het systeem van aansprakelijkheid van de hoofdaannemer bij sociale fraude door een onderaannemer geëvalueerd wordt en uitgebreid tot andere sectoren. Fraudeurs zouden ook niet meer in aanmerking komen voor overheidsopdrachten en op Europees vlak moet er een zwarte lijst komen van sociale fraudeurs.

Het voorstel is van de hand van de kamerleden David Clarinval (MR), Wouter Raskin (N-VA), Nahima Lanjri (CD&V) en Egbert Lachaert (Open Vld). Volgens Clarinval zijn de gevolgen van fraude bij detachering – buitenlandse werknemers die hier werken, maar onder de arbeidsvoorwaarden en het sociaal stelsel blijven van het land van herkomst – zwaar in de bouwsector. In 3 jaar tijd gingen 17.000 jobs verloren en de sector vreest voor nog eens 20.000 banen tegen 2018 indien er niet opgetreden worden. 1.800 werkgevers in de bouw zijn intussen gestopt, vulde Lanjri aan.

De resolutie pleit voor een evaluatie van het systeem dat vandaag reeds in de bouw bestaat van de aansprakelijkheid van de hoofdaandeelhouder. Nu krijgt de hoofdaannemer een verwittiging als een onderaannemer op sociale fraude betrapt wordt. Binnen de twee weken volgt dan een nieuwe controle en indien de fraude niet weggewerkt is, is de hoofdaandeelhouder aansprakelijk. Er moet gekeken worden of er niet meteen bij de vaststelling moet gesanctioneerd worden, stelde Lanjri. Voorts dient ook nagegaan te worden of het systeem kan uitgebreid worden naar andere fraudegevoelige sectoren of gewoon veralgemeend. Wie zich schuldig maakt aan sociale dumping, zou in de toekomst ook niet meer kunnen meedingen naar een overheidsopdracht.

Ons land toont Facebook dat er grenzen zijn

Terzake 2015-02-19Uit de aanbevelingen die de Privacycommissie gisteren bekendmaakte, blijkt dat Facebook onze privacywetten ernstig met de voeten treedt. De Privacycommissie weerlegt ook de bewering van Facebook dat alleen de Ierse privacy-autoriteit bevoegd zou zijn. Het sociaal netwerk moet zich wel degelijk aan onze privacywetten houden.

Als Staatssecretaris voor Privacy heb ik met bijzondere aandacht kennis genomen van de aanbevelingen van de Privacycommissie. We kunnen niet toelaten dat Facebook gebruikers, en zelfs niet-gebruikers, zonder hun toelating volgt op websites. Social plug-ins (knoppen op websites om info te delen op sociale media) mogen niet zomaar informatie doorgeven aan Facebook. Pas als iemand effectief op zo’n vind-ik-leuk knop klikt, zouden die gegevens doorgestuurd mogen worden. Facebook moet haar social plug-ins dus ook zo ontwerpen en aanbieden dat websites die knoppen kunnen integreren zonder onnodig gegevens door te sturen.

Begrijp me niet verkeerd, ik ben absoluut niet tegen sociale media. Ze laten ons toe om fundamentele rechten uit te oefenen, zoals vrijheid van meningsuiting en recht tot deelname aan sociale leven. Maar ze moeten zich aan dezelfde regels houden als andere ondernemingen. Facebook moet ondubbelzinnige toestemming vragen aan haar gebruikers om de informatie die ze verzameld via cookies te mogen gebruiken. Dit is zeker het geval voor advertentiedoeleinden. Vergelijk het gerust met een klantenkaart voor een grootwarenhuis. Wie een formulier invult voor een klantenkaart, kan een vakje aankruisen om al dan niet gepersonaliseerde reclame te ontvangen. Want winkels mogen je niet zomaar gepersonaliseerde reclame sturen; klanten moeten daar toestemming voor geven en op elk moment de mogelijkheid hebben om dit stop te zetten. Wat voor winkels geldt, geldt ook voor Facebook.

Mensenrechten ultieme grens in strijd tegen terrorisme

Café Futur - IgnatieffTijdens een bijzondere editie van Café Futur op vrijdag 15 mei, was de centrale gast Michael Ignatieff. De Canadese professor is één de meeste gerenommeerde liberale denkers in de wereld en gewezen voorzitter van de liberale partij in Canada. Staatssecretaris Bart Tommelein leidde Ignatieff in en nam deel aan het debat.

Open Vld organiseert sinds enkele maanden Café Futur, een after work waar bevlogen sprekers hun ideeën voor morgen vertolken. Vrijdag 15 mei was het de beurt aan Michael Ignatieff, voltijds professor aan de universiteit van Harvard. Hij is vooral bekend van het invloedrijke boek ‘The Lesser Evil’, over de strijd tegen het terrorisme en de invloed hiervan op onze individuele rechten en vrijheden.

In zijn boek bepleit Michael Ignatieff datgene wat hij de theorie van ‘het minste kwaad’ noemt. Zo is een oorlog tegen het terrorisme gerechtvaardigd en zelfs noodzakelijk, maar dan wel in het volle besef dat de mensenrechten de ultieme ethische grens vormen die men niet mag overschrijden. Zo folteren we geen verdachten, zo bespieden we niet al onze burgers, zo leggen we geen rechten en vrijheden aan banden.

Staatssecretaris Bart Tommelein: ‘Ja, wij willen diegenen die onze veiligheid bedreigen aanpakken, maar neen, we kunnen niet toestaan dat de rechten en vrijheden van onze burgers daardoor worden aangetast. Als liberalen en democraten hebben we verplichtingen tegenover onze eigen principes: die van de menselijke waardigheid, die van de rechten van de mens, en die van onze democratische rechtstaat. De theorie van ‘het minste kwaad’ is ook onze theorie. In tijden van terrorisme kan je niet vermijden dat er harde maatregelen worden genomen, maar tegelijk kan je beslissen om die harde maatregelen hooguit tijdelijk te nemen en daarna, zo snel als mogelijk, terug te schroeven.‘