‘Betere toekomst voor onze kinderen’

shutterstock_156426641Viceminister-president Bart Tommelein is tevreden met het akkoord binnen de Vlaamse regering over drie grote dossiers. ‘Samen hervormen we de kinderbijslag, het onderwijs en de provincies. We geven extra kindergeld voor kleuters die ingeschreven zijn op school, we leggen meer nadruk op Frans, Engels,… in de lagere school en we slanken de provincies af. De beslissingen van deze Vlaamse regeringen geven onze kinderen een betere toekomst.’

Elk kind is gelijk dus krijgt elk kind eenzelfde basiskinderbijslag: 160 euro per maand. Een eerste kind krijgt zo fors meer dan vandaag. Het systeem is ook singleproof: de toeslagen voor gezinnen die maximum 29.000 of 60.000 euro verdienen, zorgen ervoor dat het armoederisico bij alleenstaande ouders daalt. We geven extra kindergeld voor kleuters die ingeschreven zijn op school, nl. 150 euro in de eerste en nog eens 150 euro in de tweede kleuterklas. ‘Zo stimuleren we mensen om hun kinderen een zo groot mogelijke startkans te geven, want snel in de kleuterklas is snel bij de les’, aldus viceminister-president Bart Tommelein.

Tommelein voor de zomer klaar met voorstel om neveneffecten Turteltaks weg te werken

imageVlaams energieminister Bart Tommelein (Open Vld) komt binnen enkele weken met een voorstel om de neveneffecten van de Vlaamse energieheffing weg te werken. Dat bevestigde hij vrijdag in De Inspecteur op Radio 2. Voor mensen met elektrische verwarming of een warmtepomp is dat goed nieuws.

Dat Tommelein de heffing – beter gekend als Turteltaks – zou bijsturen, stond al vast. Nu kondigt hij aan dat zijn voorstel binnen enkele weken klaar zal zijn. “De energieheffing heeft ertoe geleid dat mensen die uitsluitend met elektriciteit verwarmen, een veel hogere factuur hebben. Die zien het bedrag oplopen tot 770 euro. Daar gaan we iets aan doen”, klonk het.

Concreet trekt Tommelein voor de zomer met een voorstel naar de regering om de heffing aan te passen “voor mensen die in de categorie 20 tot 50 megawattuur vallen en jaarlijks 770 euro betalen”, verduidelijkt men op zijn kabinet.

‘Lagere energieheffing? Ik beloof niets’

Knack

Knack

Knack | Energieminister Bart Tommelein (Open VLD) wil het liefst ook nog een tweede biomassacentrale schrappen. Maar een verlaging van de Turteltaks zit er voorlopig niet in.

Na de biomassacentrale van Gent wilt u ook de geplande centrale in Langerlo schrappen. Is dat realistisch?

BART TOMMELEIN: De vraag is of het juridisch kan. Wij kunnen het contract met de eigenaar van de centrale (het in financiële nood verkerende German Pellets, nvdr.) pas verbreken als de afspraken over investeringen niet worden nagekomen.

Hoopt u daarop?

TOMMELEIN: Als ik de kans krijg om dit project te schrappen, dan zal ik dat meer dan waarschijnlijk ook doen.

Kunt u zonder de twee nieuwe biomassacentrales de Europese doelstellingen voor hernieuwbare energie wel halen?

TOMMELEIN: Mét de twee biomassacentrales hadden we de doelstellingen ruim overschreden. Er was dus wel enige marge, al geef ik toe: als ook de plannen in Langerlo worden geschrapt, staan we voor een geweldige uitdaging. Daarom is het van groot belang om iedereen – overheid, bedrijfsleiders en burgers – van de noodzaak van deze energieomslag te overtuigen. Dat wordt misschien wel mijn belangrijkste taak als minister.

17,5 miljoen euro voor EnergyVille

Het Belang van Limburg

Het Belang van Limburg

Het Belang van Limburg | De Vlaamse regering heeft het licht op groen gezet voor de verdere financiering van Energyville en het Innovatiecentrum Limburg. Energyville krijgt 17,5 miljoen euro. Innovatiecentrum Limburg krijgt 1,9 miljoen euro. De twee dossiers kaderen in het SALK-uitvoeringsplan.

EnergyVille (op de THOR-site in Waterschei) doet onderzoek naar de energie van de toekomst. Partners binnen EnergyVille zijn de KU Leuven, VITO, Imec en de Universiteit Hasselt die elk een financiële inbreng doen. Maar het gros van de middelen – het hele project kost voor de periode 2015-2018 zo’n 25 miljoen euro – komt van de Provincie Limburg (3,5 miljoen euro), het EFRO of Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (10 miljoen euro) en de Vlaamse regering (7,5 miljoen euro). De Vlaamse regering heeft op voorstel van de ministers van Innovatie Philippe Muyters en van Energie Bart Tommelein het licht op groen gezet voor de vrijgave van de EFRO-middelen en de Vlaamse cofinanciering. Voor beide ministers speelt EnergyVille een belangrijke rol in de noodzakelijke energieomwenteling zonder fossiele brandstoffen.

Mobiliteit verduurzamen – Opening CNG station Antwerpen

Opening CNG station Antwerpen

Opening CNG station Antwerpen

Maandag 23 mei opende PitPoint hun tweede aardgastankstation in Vlaanderen. Het station in Antwerpen is het eerste in een reeks van 5 nieuwe CNG-tankstations die de komende 5 maanden geopend worden door PitPoint in de regio Antwerpen. Zo werkt PitPoint mee aan het verduurzamen van de mobiliteit voor ondernemers én particulieren.

Bart Tommelein: “De intrede van een nieuwe speler met ambitieuze plannen in de markt van aardgastankstations is een bewijs dat er in Vlaanderen een toekomst is voor duurzame brandstoffen. De luchtkwaliteit in Vlaanderen moet verder verbeteren en kiezen voor schonere brandstoffen zoals aardgas kan daarbij helpen. CNG-wagens stoten 27 procent minder CO2 en 95 procent minder van het erg ongezonde fijn stof uit dan een dieselwagen. Het beleid van de Vlaamse regering ondersteunt deze transitie. Schonere lucht is tenslotte belangrijk voor ons, onze kinderen en kleinkinderen”.

 

Minister Tommelein hernieuwt systeem energiepremies en beschermt kwetsbare doelgroepen

RenovatieVandaag keurde de Vlaamse Regering de tweede lezing van het energiepremiestelsel goed. Om de Europese klimaatdoelstellingen 2020 te halen, moet Vlaanderen investeren in rationeel energiegebruik en energie-efficiënte woningen. Om ook kwetsbare huurders toegang te geven tot energie-efficiënte woningen zullen eigenaars nu ook extra premies ontvangen voor spouwmuurisolatie en hoogrendementsglas. Daarmee wordt reeds uitvoering gegeven aan het energiearmoedeplan.
“Iedereen moet energiezuinig kunnen wonen en dit niet alleen voor een lagere energiefactuur, maar ook voor een beter wooncomfort. Met deze aanpassingen promoten we renovatie voor energieverslindende huurwoningen”, aldus minister Tommelein.

De basisprincipes van het nieuwe energiepremiesysteem zijn:

1. Naar een vereenvoudiging van de premies

Het huidige systeem is te ingewikkeld en moet vereenvoudigd worden. Zo bestaan er vandaag zes verschillende premies voor dakisolatie. Er is namelijk een onderscheid tussen een doe-het-zelver en een erkende aannemer. We evolueren nu naar twee premies: één premie voor een doe-het-zelver en één voor het werken met een erkende aannemer. Daarnaast is er ook een vereenvoudiging van de complexe voorwaarden voor de glaspremie voorzien.