Vlaanderen investeert 613 miljoen euro extra in 2017

Bart Tommelein

Bart Tommelein

De Vlaamse regering is een investeringsregering. Dat bewijst ze met haar begroting voor 2017. Vlaams minister van Begroting Bart Tommelein en minister-president Geert Bourgeois stellen een begroting in evenwicht voor en voorzien 613 miljoen euro voor nieuw beleid.

De Vlaamse regering heeft van bij de start afgesproken de nodige inspanningen te leveren voor een efficiënter overheidsapparaat en een lager overheidsbeslag. Sinds het begin van deze legislatuur heeft de Vlaamse regering daarom 2 miljard euro bespaard, waarvan 223 miljoen euro in 2017.

Dankzij die saneringen is de Vlaamse regering op koers om haar doelstelling tijdens deze legislatuur 1,5 miljard euro te investeren waar te maken. ‘We zitten mooi op schema, eind 2017 zullen we al aan 955 miljoen euro zitten. We investeren dit jaar 613 miljoen euro extra ten opzichte van de begroting in 2016 – voornamelijk in welzijn en onderzoek en ontwikkeling’, aldus minister-president Geert Bourgeois.

Geen belastingverhoging

‘We zoeken het geld voor die investeringen bij de overheid zelf, we verhogen de belastingen niet’, zegt Vlaams minister van Begroting Bart Tommelein. ‘Integendeel, volledig in lijn met de voorgaande jaren, blijven we fiscaal hervormen om de gewestbelastingen redelijker, transparanter en eenvoudiger te maken.’

Twee elementen worden buiten de begroting gehouden: de bouwkosten van Oosterweel en een investering in ziekenhuizen. De bouwkosten van Oosterweel bedragen bijna tien procent van de volledige Vlaamse begroting. Deze kost opnemen in de begroting zou andere belangrijke investeringen in gevaar brengen. Ook het achterliggende terugverdienmodel en het strategisch belang verantwoorden de keuze. Daarnaast zal de Vlaamse regering overleggen met de federale regering over 40 miljoen euro aan ziekenhuisinvesteringen. Die ziekenhuizen werden immers gebouwd voor de bevoegdheidsoverdracht. Voor investeringen in de ziekenhuissector stelt de Vlaamse regering meteen orde op zaken: ze voert een nieuw forfaitair systeem in, net zoals dat al bestaat voor rusthuizen.

‘We nemen onze verantwoordelijkheid: de Vlaamse begroting 2017 is een begroting in evenwicht. We voeren een gezond beleid dat geen facturen naar de toekomst doorschuift. Dankzij de nodige inspanningen kunnen we investeren in zorg, infrastructuur en onderzoek en ontwikkeling. Met die extra investeringen geven we de Vlaamse economie zuurstof en ondersteunen we de economische groei’, besluit Bart Tommelein.

Tommelein pleit voor beursgang Eandis

Bart TommeleinBelga | Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) is er niet langer voorstander van dat het Chinese staatsbedrijf SGEL zichzelf inkoopt in het distributienetbedrijf Eandis. Nochtans had Tommelein in de gemeenteraad van Oostende nog voor een deal met de Chinezen gestemd. “Voortschrijdend inzicht”, zegt de Vlaamse minister zaterdag. Tommelein ziet Eandis liever naar de beurs trekken.

Bekijk hier het fragment in het VRT journaal

Bekijk hier het fragment in het VTM nieuws

Ook Bart Tommelein heeft zich nu uitgesproken tegen de deal tussen Eandis en het Chinese bedrijf State Grid. “Ik heb er mijn bedenkingen bij. Het is geen mooi verhaal, bovendien zijn er veel twijfels bij iedereen.”

De Vlaams minister van Energie ziet dat er weinig draagvlak is. “Veel mensen begrijpen niet, en ik volg hen daar wel in, dat we zoiets strategisch als ons distributienet deels willen verkopen aan een buitenlandse investeerder.”

Minister Tommelein opent EnergyVille en werkt aan regelluwe zones

whatsapp-image-2016-09-22-at-13-06-14Belga | Vlaams minister voor Energie Bart Tommelein legt de Vlaamse regering binnenkort een voorontwerp van decreet voor regelluwe zones voor. Dat zijn zones waar het binnen een duidelijk kader mogelijk is om bepaalde werken sneller te gaan realiseren. Tommelein kondigde dat donderdag aan bij de opening van EnergyVille in het Thor-Park in Genk, in aanwezigheid van zijn federale collega Marie Christine Marghem en Europees commissaris Maros Sefcovic.

Op het Thor-park in Genk – de voormalige mijnsite van Waterschei – is donderdag EnergyVille geopend, dat een ‘living lab’ voor energietransitie wil zijn. KU Leuven, VITO, Imec en UHasselt bundelen er hun onderzoek naar duurzame energie. In verschillende labs worden de verschillende toepassingen rond duurzame energie en energietransitie uitgetest. Europees Commissaris Maros Sefcovivc en de federale en Vlaamse ministers van Energie, Marie Christine Marghem en Bart Tommelein woonden de opening bij.

Nieuwe afvalverbrandingsinstallaties krijgen geen groenestroomcertificaten meer

Bart  Tommelein

Bart Tommelein

Vlaams Minister van Energie Bart Tommelein benadrukt dat nieuwe installaties voor de verbranding van huishoudelijk of bedrijfsafval geen groenestroomcertificaten meer krijgen. Grote installaties – groter dan 20 megawatt – waarvoor geen project was ingediend vóór 1 januari 2013, kregen al langer geen steun meer. Deze zomer heeft de minister het Energiebesluit aangepast, waardoor ook nieuwe kleine installaties voor de verbranding van huishoudelijk of bedrijfsafval geen groenestroomcertificaten meer kunnen krijgen.

‘De groenestroomcertificaten voor installaties voor de verbranding van huishoudelijk of bedrijfsafval zijn een beslissing uit het verleden. Die engagementen kunnen we niet zomaar verbreken. Nieuwe installaties krijgen echter geen groenestroomcertificaten meer, ook voor kleine installaties hebben we dat systeem deze zomer stopgezet’ aldus Bart Tommelein. ‘Groene warmte is op zich wel heel belangrijk om onze doelstellingen hernieuwbare energie te halen. Daarom hebben we jaarlijks een ‘oproep groene warmte’, waarbij we verschillende projecten steun toekennen. Het grote verschil is dat het dan gaat om een investeringssteun van een beperkt bedrag, waarbij enkel de investering voor de warmterecuperatie in aanmerking komt en waarbij we – anders dan bij groenestroomcertificaten – niet jarenlang vastzitten aan een ondersteuning waar we niet meer onderuit kunnen’ besluit de minister.

Tommelein roept OCMW’s op vanaf 1 november minimale aardgaslevering toe te kennen aan wie er recht op heeft

Flemish Minister of Finance, Budget and Energy Bart Tommelein pictured during a plenary session of the Flemish Parliament, in Brussels, Wednesday 25 May 2016. BELGA PHOTO JAMES ARTHUR GEKIERE

Flemish Minister of Finance, Budget and Energy Bart Tommelein pictured during a plenary session of the Flemish Parliament, in Brussels, Wednesday 25 May 2016. BELGA PHOTO JAMES ARTHUR GEKIERE

Mensen met een aardgasbudgetmeter die niet voldoende geld hebben om op te laden, kunnen in de wintermaanden via het OCMW een minimale levering aardgas krijgen. Vlaams minister van Energie Bart Tommelein heeft de minimumhoeveelheid aardgas vastgelegd en de toepassingsperiode verlengd; vanaf dit jaar loopt die van 1 november tot en met 31 maart. De minister roept de OCMW’s op om de minimale aardgaslevering toe te kennen aan wie er recht op heeft.

Bekijk hier het fragment in het VRT journaal

 
Wie een budgetmeter heeft voor aardgas, maar echt geen geld heeft om die op te laden, kan in de wintermaanden toch een minimale levering aardgas krijgen. In het kader van het Energiearmoedeprogramma, besliste de Vlaamse regering dit jaar op voorstel van minister van Energie Bart Tommelein om de toepassingsperiode voor de maatregel vanaf 2016-2017 standaard vast te leggen op vijf in plaats van drie maanden, namelijk van 1 november tot en met 31 maart. Nu minister Tommelein de hoeveelheid aardgas per 14 dagen heeft vastgelegd, kunnen de OCMW’s vanaf 1 november per halve maand een beperkte financiële steun toekennen om de aardgasbudgetmeter op te laden.

Koudste periode afgedekt

Cijfers tonen aan dat de maatregel tegemoet komt aan een reële behoefte. In 221 (of 72%) van de 308 Vlaamse gemeenten kende het OCMW tijdens de vorige winter tussenkomsten toe. Ruim 3.700 gezinnen (bijna 15%) met een actieve budgetmeter maakten gebruik van de minimale levering aardgas, goed voor een totaal van om en bij één miljoen euro. De netbeheerder draagt 70% van de kost, 30% kan het OCMW terugvragen aan de gebruiker. Het gemiddeld toegekende bedrag per gezin bedroeg 270 euro.

Minister van Energie Bart Tommelein: ‘Wie zelfs via de budgetmeter echt niet kan betalen voor aardgas, kan dit jaar vanaf 1 november terecht bij het OCMW in zijn of haar gemeente voor een minimale levering. Door de verlenging van de periode verminderen we de administratieve last voor de OCMW’s en geven we meer zekerheid dat de koudste periode volledig afgedekt is. De OCMW’s gaan uiteraard geval per geval in een sociaal onderzoek na of de hulpvraag gegrond is. Als een gezin onmogelijk menswaardig de winter kan doorkomen, moeten we als maatschappij onze verantwoordelijkheid nemen.’