Eind september zicht op sociaal statuut Uber-chauffeurs

BELGIUM ILLUSTRATIONS BRUSSELS AIRPORT ZAVENTEM

Eind september verwacht staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Bart Tommelein de resultaten van een studie door de RSZ naar het sociaal statuut van de Uber-chauffeurs. ‘Zo nodig zal ik daarna initiatief nemen om met Uber rond de tafel te gaan zitten’, aldus de Open Vld’er in een reactie op de aangekondigde manifestatie van de taxisector later deze maand.

De staatssecretaris herinnert eraan dat hij reeds in november vorig jaar, slechts een maand na zijn aantreden, de sector heeft ontvangen. In oktober start ook een ronde tafel met de sector. Het wijst erop dat het om een sector gaat die gevoelig is voor sociale fraude. “We zullen er samen bespreken hoe we zwartwerk en andere vormen van sociale fraude in de sector kunnen aanpakken”, blikt Tommelein vooruit .

Hij herhaalt dat we moeten openstaan voor innovatie en nieuwe technologieën. De digitale economie creëert jobs, en die jobs hebben we broodnodig om onze welvaart te kunnen behouden, luidt de redenering. “Uiteraard moeten Uber-chauffeurs zich aan de wet houden. Eind september zal er meer duidelijkheid zijn over het sociaal statuut van de chauffeurs”, wanneer de resultaten van de door Tommelein gevraagde studie bekend zullen zijn. “Zo nodig zal ik daarna initiatief nemen om met Uber rond de tafel te zitten”, aldus Tommelein, die in eerste instantie via dialoog naar oplossingen wil zoeken.

Bron: Belga

‘We rollen begeleidende maatregelen horeca verder uit’

HorecaStaatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Bart Tommelein bevestigt dat de uitrol van de begeleidende maatregelen voor de horeca (flexi-jobs, overuren aan bruto = netto,…) onverminderd wordt voortgezet. Hij zal binnenkort samenzitten met minister Johan Van Overtveldt over het advies van de auditeur van de Raad van State. ‘Indien nodig zullen we de wet over de witte kassa binnen de regering onder de loep nemen en op het terrein aftoetsen aan de realiteit. Ondertussen werken we in elk geval hard verder aan de uitrol van de begeleidende maatregelen.’

Centraal meldpunt voor efficiënte bestrijding sociale dumping

BELGIUM POLITICS KERN RESTRICTED MINISTERS MEETINGBinnenkort gaat het centraal meldpunt sociale fraude van start. Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Bart Tommelein benadrukt dat het centraal meldpunt ons zal helpen om sociale dumping efficiënter te bestrijden.

‘Wie via het centraal meldpunt sociale fraude wil melden, moet zijn naam en adres opgeven. Dat mensen een valse identiteit opgeven kunnen we nooit volledig uitsluiten, tenzij met een loodzware procedure waarbij we mensen verplichten persoonlijk bij de politie klacht in te dienen. Maar we willen net iets doen aan de huidige situatie waarbij anonieme handgeschreven brieven tot in mijn persoonlijke brievenbus terechtkomen’, aldus Bart Tommelein.

In het strafwetboek staat wel duidelijk dat iemand valselijk beschuldigen strafbaar is, en het opgeven van een valse identiteit is dat trouwens ook. Tommelein: ‘Indien iemand valselijk beschuldigd wordt, kan hij/zij uiteraard klacht indienen. Het is dan aan het gerecht om dit verder te onderzoeken. Maar het is logisch dat onze inspectiediensten eerst en vooral de inhoud en relevantie van de melding bekijken. Als we sociale fraude en sociale dumping willen aanpakken, moeten we snel en efficiënt kunnen optreden. Een centraal meldpunt maakt dat mogelijk.’

Drones krijgen groen licht: positief advies privacycommissie

20150803_Drones krijgen groen licht_HLNDe privacycommissie zet het licht op groen voor de regelgeving van minister van Mobiliteit Galant (MR) rond drones. Staatssecretaris voor Privacy Bart Tommelein is verheugd dat het aspect privacy onmiddellijk wordt geïntegreerd in de nieuwe wetgeving. ‘We mogen niet bang zijn voor nieuwe technologieën, maar moeten wel van bij het begin de nodige waarborgen inbouwen om de privacy te garanderen.’

Lees hieronder het artikel van Isolde Van Den Eynde uit Het Laatste Nieuws van maandag 3 augustus 2015.

Voor persoonlijk gebruik mogen drones tot 30 meter vliegen. De onbemande vliegtuigjes mogen enkel in de achtertuin de hoogte in. Wie de buurvrouw wil fotograferen, moet dezelfde regels naleven als bij gewone camera’s. Namelijk: er is toestemming nodig van de persoon in kwestie.

Voor professioneel gebruik is de toegelaten hoogte vastgelegd op 300 voet, of 91 meter. Er kunnen uitzonderingen worden toegestaan. De toestellen mogen ook niet overal de lucht in. De internationale wetgeving laat namelijk niet toe dat drones in gecontroleerd luchtruim vliegen zonder speciale toestemming. Ongeveer twee derde van België is gecontroleerd luchtruim. En goederentransport is niet toegelaten.

Voor al deze regels heeft federaal minister van Mobiliteit Galant het Koninklijk Besluit klaar dat dit najaar zal worden gestemd in het parlement. De Privacycommissie geeft Galant alvast groen licht. Voor de duidelijkheid: het gebruik van drones zelf heeft niets met privacy te maken. Pas wanneer ze persoonsgegevens verwerken – bijvoorbeeld door een camera – is privacy een issue.

Heel wat inbreuken bij controles muziekfestivals

VTM nieuws 2015-07-27 muziekfestivalsDe RVA stelde in 2014 heel wat inbreuken vast bij controles op muziekfestivals. Zowel werknemers, vrijwilligers als werkgevers liepen tegen de lamp. Dat blijkt uit het antwoord van staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Bart Tommelein op een schriftelijke vraag van Wouter Raskin (N-VA).

Sinds midden 2011 voert de RVA controles uit in de sector van de grote evenementen. In 2014 werden controles uitgevoerd op 16 muziekfestivals. 84 van de 2.168 gecontroleerde werknemers en 75 van de 644 vrijwilligers gingen in de fout. Bij de 343 gecontroleerde werkgevers werden 132 inbreuken vastgesteld. De controle op grote evenementen is een belangrijk aandachtspunt in de strijd tegen sociale fraude, het staat ook in het actieplan 2015.

Woonstcontrole bij domiciliefraude opnieuw mogelijk

BELGIUM POLITICS SOCIAL PARTNERS MEET EMPLOYMENT OFFICEVrijdag 24 juli keurde de Kamer in de plenaire vergadering de programmawet goed. Met die programmawet worden woonstcontroles door de RVA, die in 2000 werden afgeschaft door Laurette Onkelinx (PS), opnieuw mogelijk. Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Bart Tommelein reageert tevreden: ‘Het is niet meer dan logisch dat sociale inspecteurs bij ernstige vermoedens van domiciliefraude kunnen controleren of iemand effectief woont op zijn of haar opgegeven adres.’

Wie een foutief adres opgeeft om hogere uitkeringen te krijgen, kan voortaan controle verwachten. Net zoals vóór 2000, zullen sociale inspecteurs van de RVA huisbezoeken mogen afleggen bij ernstige vermoedens van domiciliefraude. De werkloze moet de inspecteur eerst toestemming geven om binnen te komen. Indien hij/zij dat weigert kan de RVA een visitatiebevel aanvragen bij de onderzoeksrechter.