‘Gelukkig geen Facebook in mijn tijd’

Logo Krant van West-VlaanderenKrant van West-Vlaanderen – Hannes Hosten | Bart Tommelein weet best dat ook over hem heel wat private gegevens op het internet te vinden zijn. “Ik ben dan ook een publieke figuur”, beseft hij. “Burgers kunnen vragen om door Google geschrapt te worden, zodat ze niet meer te vinden zijn voor wie hen zoekt via Google. Maar dat ‘recht om vergeten te worden’ geldt niet voor bekende figuren. Privacy is ook voor iedereen anders. Sommigen bekende figuren willen hun privéleven zoveel mogelijk afschermen. Mevrouw Verhofstadt kende zo goed als niemand, mevrouw De Gucht is al bijna een even publieke figuur als haar man. Mijn zoontje Arthur is ongetwijfeld een van de bekendste kleuters van Oostende. Ik steek mijn kinderen niet weg, al loop ik er ook niet mee te koop. Ik mag nog blij zijn dat er in mijn jeugd geen Facebook bestond (lacht). Als ik op mijn Noordzeefestival (een eetfestijn in Oostende voor sympathisanten van de staatssecretaris, red.) de micro neem en een schlager zing, staat daar meteen een filmpje van op Facebook. Ook jonge gasten moeten opletten. Vroeger trok je zelf de lijn waar je mee naar buiten kwam en waarmee niet, maar nu beslissen de anderen dat voor jou. Ook wie verdacht wordt van een misdrijf wordt zomaar op Facebook gezwierd. Een gevaarlijke evolutie.”

Het volledig interview over privacy staat vandaag in de Krant van West-Vlaanderen.

Flexi-jobs en overuren bruto gelijk aan netto vanaf 1 december

Belgisch StaatsbladVandaag werden de flexi-jobs en de overuren bruto is gelijk aan netto gepubliceerd in het Belgisch staatsblad. Dat betekent dat de maatregelen 1 december ingaan. Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Bart Tommelein voelt op het terrein dat de maatregelen nog onvoldoende gekend zijn en is ervan overtuigd dat de impact onderschat wordt.

Vanaf 1 december kan elke horecazaak gebruik maken van flexi-jobs en van meer en goedkopere overuren. Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Bart Tommelein is ervan overtuigd dat de horeca die maatregelen nog onvoldoende kent. ‘Ik ben wekelijks op de baan om de maatregelen voor de horeca uit te leggen. Te weinig horecazaken zijn op de hoogte, en als ze de maatregelen wel kennen onderschat men vaak de impact. Ik ben ervan overtuigd dat – zoals collega Maggie De Block zei tijdens de bespreking in het parlement – de flexi-jobs het succes van de dienstencheques achterna gaan. Tien jaar geleden dachten we met de dienstencheques 20.000 jobs te creëren, vandaag zijn er maar liefst 150.000 poetshulpen in het wit en met opbouw van sociale rechten aan de slag.’

Tommelein schrijft overheidsopdracht uit voor berging Flinterstar

© Belga

© Belga

Staatssecretaris voor Noordzee Bart Tommelein zal vandaag de overheidsopdracht uitschrijven voor de berging van het schip de Flinterstar. Dat zei hij bij de voorstelling van zijn beleidsnota Noordzee voor 2016 in de kamer. Aangezien de reder de rechter heeft verzocht de debatten te heropenen, kan de gerechtelijke procedure nog even aanslepen. Tommelein: ‘Het wrak ligt vlakbij de vaarroute en moet daar sowieso weg. Als federale overheid nemen we onze verantwoordelijkheid. We bouwen uiteraard de nodige veiligheid in: in de overheidsopdracht staat een duidelijke opschortende voorwaarde.’

De federale overheid stelt alles in het werk om de rederij van de gezonken Flinterstar te verplichten het wrak te bergen. Op 20 oktober werd daartoe een rechtszaak in kortgeding ingeleid voor de Rechtbank van Koophandel. Ondertussen diende de reder echter een verzoek in voor de heropening van de debatten. Staatssecretaris voor Noordzee Bart Tommelein besliste daarom de uitspraak van de rechter niet langer af te wachten en de overheidsopdracht voor de berging van het schip vandaag alvast uit te schrijven.

Kosten maximaal recupereren

Het wrak van de Flinterstar licht vlak naast de vaarroute. Het risico dat het schip door stormweer begint te verschuiven en in de vaarroute terechtkomt blijft bestaan. Bart Tommelein: ‘Het wrak kan daar sowieso niet blijven liggen. In de overheidsopdracht nemen we een duidelijke opschortende voorwaarde op: het gunningsproces kan te allen tijde worden stopgezet indien de scheepseigenaar veroordeeld zou worden tot de berging.’

De overheidsopdracht is uitgeschreven in beperkte procedure zonder bekendmaking, zoals in de wet voorzien is voor dringende overheidsopdrachten. Zeven kandidaten worden aangeschreven. De ingediende offertes zullen beoordeeld worden op een aantal objectieve criteria: prijs, plan van aanpak en snelheid van uitvoering.

‘We starten vandaag met de procedure voor de gunning, maar zullen de opdracht pas toekennen als er meer duidelijkheid is over de rechtszaak in kortgeding.’ Samen met de bevoegde overheidsdiensten haal ik alles uit de kast om de kosten voor de berging maximaal te recupereren’, besluit Bart Tommelein.

Leefloners niet langer dan 4 weken in buitenland

BELGA

BELGA

Vandaag werd op de ministerraad beslist dat leefloners niet langer dan vier weken per jaar in het buitenland mogen verblijven. Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Bart Tommelein: ‘Met die maatregel kunnen we uitkeringsfraude beter aanpakken. Wie onze steun nodig heeft kan daarop rekenen. Maar de misbruiken moeten eruit.’

Leefloners zullen voortaan slechts vier weken per jaar in het buitenland mogen verblijven. Dit wetsontwerp van minister voor maatschappelijke integratie Willy Borsus werd vandaag goedgekeurd op de ministerraad. Het maakt deel uit van een pakket maatregelen van staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Bart Tommelein in het kader van de begrotingscontrole eerder dit jaar.

Vanavond laatste gemeenteraad op vrijdag in Oostende

Sociale mediaVanavond is het de laatste keer dat de gemeenteraad van Oostende plaatsvindt op vrijdag. Vanaf januari wordt dat in principe de vierde maandag van de maand. Dit is het gevolg van een akkoord tussen de fractieleiders van alle democratische partijen, zowel van meerderheid als oppositie. Voorzitter van de Oostendse gemeenteraad Bart Tommelein is blij met de verandering: “Dit is toch een beetje historisch. Nooit eerder vonden de zittingen van de gemeenteraden plaats op maandag. Dit zal de werking van de gemeenteraad alleen maar verbeteren.”

Duidelijkheid voor windmolenparken op zee

Belgica 079De federale regering besliste vandaag om de ondersteuning voor de windmolenparken op zee aan te passen. Staatssecretaris voor Noordzee Bart Tommelein: ‘Samen met minister van Energie Marghem zorgen we ervoor dat we de windmolenparken niet oversubsidiëren, maar bieden we de investeerders tegelijkertijd de nodige zekerheid.’

De regering vroeg de CREG eerder dit jaar om de steun aan de windmolenparken te herbekijken. Op basis van die studie besliste de ministerraad vandaag om het ondersteuningsmechanisme aan te passen. De parken die voor 1 januari 2017 een financial close bereiken, zullen nog steeds maximaal 138 euro per megawatt uur krijgen, afhankelijk van de elektriciteitsprijs. Maar van zodra de windmolens meer dan 3.500 uren per jaar draaien, wordt de steun verlaagd. Voor de parken daarna, wordt het bedrag aangepast naar maximaal 132 euro voor 3.800 uren per jaar. Dankzij die aanpassingen zal de belastingbetaler per jaar 50 miljoen euro besparen (eens alle windmolenparken operationeel zijn).