Voortaan ook zonnepanelen op overheidsgebouwen

solar-cells-594166_1920Minister van Energie Bart Tommelein beloofde bij de voorstelling van zijn Zonneplan dat hij de drempels voor hernieuwbare energie zoveel mogelijk zou wegwerken. Vandaag sneuvelt alweer één van die drempels. Via een aanpassing in het programmadecreet, zorgt hij ervoor dat overheidsinstellingen die kiezen voor hernieuwbare energie-installaties, hun vrijstelling op de grondbelasting niet verliezen.

‘De overheid moet het goede voorbeeld geven.’ Dat zei minister van Energie Bart Tommelein bij de voorstelling van zijn zonneplan eind juni. Hij riep zijn collega’s van alle overheden op om voluit de kaart te trekken van hernieuwbare energie door zonnepanelen te leggen op overheidsgebouwen, windmolens te plaatsen op overheidsterreinen, enz.

Stroomversnelling: Burgerpanel maakt aanbevelingen over aan Bart Tommelein

img_0575Minister van Energie Bart Tommelein bracht op zaterdag 15 oktober 150 burgers met concrete ideeën over energie samen in het Vlaams parlement. De burgers bespraken er hun ideeën en diepten die samen verder uit. De minister zal de resultaten doorgeven aan experten, die de input zullen verwerken. Tijdens de Energie- en Klimaattop op 1 december zal alles samenkomen in een finale energievisie en een energiepact voor Vlaanderen.

Enkele maanden geleden lanceerde Vlaams Energieminister Tommelein het project ‘Stroomversnelling’. In een eerste fase bracht hij de experts samen, daarna riep hij ook de burgers op om actief mee te denken over de energie van morgen. Honderden ideeën werden gepost op www.stroomversnelling.vlaanderen en met deze voorstellen ging het burgerpanel vandaag aan de slag in het Vlaams parlement. Maar liefst 150 burgers, de jongste 23 en de oudste 81, debatteerden over hoe een energievisie voor Vlaanderen er best uitziet.

Verzekeringsgiften niet langer dubbel belast

money-926631_1920Na een schenking van een levensverzekeringspolis, zal de begunstigde bij het overlijden van de verzekerde geen erfbelasting meer moeten betalen op het bedrag waarop al schenkbelasting is betaald. Dat werd vrijdag 14 oktober beslist op de Vlaamse ministerraad, op voorstel van minister van Financiën en Begroting Bart Tommelein. ‘Onze Vlaamse fiscaliteit moet duidelijk en rechtszeker zijn. Met deze decretale oplossing maken we een einde aan de polemiek over de schenking van levensverzekeringpolissen en vermijden we dat mensen nog langer dubbele belasting betalen.’

Wanneer een verzekeringsmaatschappij bij een overlijden sommen uitbetaalt van een levensverzekeringspolis, dan zijn de begunstigden erfbelasting verschuldigd op dat bedrag. Als een ouder bijvoorbeeld een levensverzekeringscontract heeft afgesloten in het voordeel van een zoon of dochter, dan zal het kind bij het overlijden van de ouder erfbelasting moeten betalen.

Vandaag schenken verzekeringnemers de polis soms nog tijdens het leven aan de begunstigde. Alle rechten als verzekeringsnemer worden dan overgedragen aan het kind, maar de ouder blijft wel het verzekerd hoofd. Het kind krijgt de uitkering pas bij het overlijden van de ouder. Lange tijd werd aangenomen dat zo’n verzekeringsgift tot gevolg heeft dat de begunstigde geen erfbelasting moet betalen bij de uitbetaling. Maar de Vlaamse Belastingdienst beoordeelt dit anders. De erfbelasting blijft verschuldigd op de uitbetaalde som bij overlijden, zelfs wanneer op de schenking al schenkbelasting werd betaald. Dit standpunt lokte veel reactie uit.

Alleen nog erfbelasting op verschil tussen bedrag bij overlijden en bij schenking

Vrijdag 14 oktober keurde de Vlaamse regering op voorstel van minister van Financiën en Begroting Bart Tommelein, een decretale oplossing goed om een einde te maken aan de onzekerheid. Voortaan zal het bedrag waarop iemand reeds schenkbelasting betaalde, afgetrokken worden van het bedrag waarop hij/zij erfbelasting moet betalen. Je betaalt dus alleen nog erfbelasting op het verschil tussen de uitkering bij overlijden en de waarde van de polis op het ogenblik van de schenking.

Bart Tommelein: ‘Ik streef naar een redelijke en aanvaardbare Vlaamse fiscaliteit, met duidelijke en rechtszekere oplossingen. Dankzij deze aanpassing zullen mensen na een verzekerinsgift niet langer een dubbele belasting betalen. Zo maken we een einde aan een polemiek die al enkele maanden aansleept.’

Tommelein wil energiefraude een halt toeroepen

energiefraude2De Vlaamse regering keurde vandaag, op initiatief van minister van Energie Bart Tommelein, een ontwerpdecreet goed dat komaf moet maken met energiefraude. ‘Het is belangrijk dat iedereen eerlijk bijdraagt. Wie dat niet doet, zet ons systeem onder druk en zorgt ervoor dat anderen te veel betalen voor de kost van ons energienet’ zegt Bart Tommelein.

Er bestaan heel wat verschillende vormen van energiefraude. Sommige mensen frauderen met de aansluiting van elektriciteitsmeters, en omzeilen de meter. Je hebt ook mensen die foute informatie doorgeven bij het aanvragen van premies, waardoor ze steun krijgen waar ze geen recht op hebben. Of mensen die groenestroomcertificaten ontvangen maar niet in orde zijn met hun dakisolatie, nochtans een voorwaarde om die certificaten te krijgen.

Aanmelding zonnepanelen noodzakelijk

Ook wie zijn/haar zonnepanelen niet aanmeldt bij de distributienetberheerder, pleegt energiefraude. Vroeger meldde iedereen zijn zonnepanelen aan, om groenestroomcertificaten te krijgen. Vandaag weten heel wat Vlamingen niet dat die aanmelding nog steeds verplicht is, omdat wie zonnepanelen heeft prosumententarief moet betalen om gebruik te maken van het net. Vlaams minister van Energie Bart Tommelein: ‘Wie zijn of haar zonnepanelen niet aanmeldt, draagt niet bij aan de kost van het distributienet. Op die manier krijgen anderen een hogere rekening gepresenteerd voor het netgebruik dan nodig. Niet-aangemelde zonnepanelen, kunnen we trouwens niet meerekenen om onze doelstellingen hernieuwbare energie te behalen. Stel je voor dat we dan een boete krijgen van Europa, terwijl we eigenlijk voldoende hernieuwbare energie produceren.’

Uitbreiding sociale dakisolatieprojecten naar hoogrendementsglas en spouwmuurisolatie

groot-begijnhofVerhuurders die een woning verhuren aan kwetsbare huurders kunnen een stevig duwtje in de rug krijgen als ze die woning energie-efficiënter maken. Vanaf 1 januari 2017 komt niet langer alleen dakisolatie, maar ook de plaatsing van spouwmuurisolatie en hoogrendementsglas in aanmerking. Dat vertelde Vlaams Minister van Energie Bart Tommelein vandaag bij de voorstelling van het sociaal dakisolatieproject in het Groot Begijnhof in Gent.

Wie zijn woning verhuurt aan een kwetsbare huurder, krijgt van Vlaanderen een sociale isolatiepremie als hij/zij het dak van de woning isoleert. Een projectbegeleider begeleidt de voorbereiding en de uitvoering van de werken. Hij/zij stelt zelf een vakbekwame aannemer aan en vraagt achteraf de premie aan bij de netbeheerder. Noch de verhuurder, noch de huurder hoeven daar iets voor te doen. In ruil mag de verhuurder de huurprijs niet verhogen, en het lopend contract niet voortijdig opzeggen.

Vanaf 1 januari 2017 wordt de premie uitgebreid naar hoogrendementsglas en spouwmuurisolatie. Naast een forfait voor de kosten van de promotor van 200 euro, kan men 20 euro per m² krijgen voor dakisolatie, 12 euro per m² voor spouwmuurisolatie en 85 euro per m² voor hoogrendementsbeglazing. De premies zijn uiteraard niet cumuleerbaar met de gewone premies.

‘We breiden de premies uit omdat er in een woning met een geïsoleerd dak maar met ramen met enkel glas, nog steeds veel warmte verloren gaat. Dat is een van de manieren waarop wij als Vlaamse regering de energiearmoede aanpakken bij de bron. Een energiezuinige woning zorgt immers voor meer wooncomfort én een lagere energiefactuur’ aldus Vlaams minister voor Energie Bart Tommelein.