Privacy bewaken bij screening vlieggegevens

VliegtuigStaatssecretaris voor Privacy Bart Tommelein zal overleggen met minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon over het verzamelen en screenen van vlieggegevens. “Ik besef dat de veiligheid verbeteren nu heel belangrijk is. Maar tegelijk is het mijn taak om de privacy te beschermen. En ik zal dat doen”, verklaarde hij in De Morgen (21/01/2015).

Lees hieronder het artikel uit De Morgen.

De screening van vlieggegevens stuit op verzet bij privacyspecialisten. De Liga voor Mensenrechten noemt de plannen “een zware schending van de privacy en het vermoeden van onschuld”. Mede daarom vraagt Tommelein inspraak bij de nieuwe voorstellen: “Ik besef dat de veiligheid verbeteren nu heel belangrijk is. Maar tegelijk is het mijn taak om de privacy te beschermen. En ik zal dat doen.”

De liberaal nam gisterochtend al contact op met Jambon. Daarbij drong hij aan op een intensieve samenwerking. “Het kan immers niet de bedoeling zijn dat gegevens zomaar jaren in een databank bewaard zitten zonder doel.”

Klik HIER voor de volledige analyse van Jeroen Van Horenbeek.

Klik HIER voor het interview met Ornelis en Vancoillie op Q-music.

Aanwerving 21 inspecteurs om strijd tegen sociale fraude op te voeren

Copyright katrijn van gielDe regering Michel I vervangt 21 inspecteurs van de sociale inspectiediensten. Ze maakt daarvoor een uitzondering op de algemene wervingsstop bij de overheid. “Deze regering voert de strijd tegen fraude verder op. Performante inspectiediensten zijn daarbij onontbeerlijk” zegt staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Bart Tommelein.

“Elke euro die we ophalen in de strijd tegen fraude, is een euro minder belastingen voor bonafide burgers en bedrijven. Minder lasten leiden op termijn tot meer jobs, de absolute focus van deze regering. In het regeerakkoord is daarom voorzien dat de inspectiediensten verder ondersteund en waar nodig versterkt worden” aldus staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Bart Tommelein.

“Als één van de eerste dossiers sinds mijn aanstelling, heb ik binnen de regering de vervanging van vier inspecteurs bij de RSZ, zes inspecteurs bij de FOD Werkgelegenheid en elf inspecteurs bij de FOD Sociale Zekerheid verdedigd. De ministers van Begroting en van Ambtenarenzaken hebben dit deze week, als uitzondering op de wervingsstop, goedgekeurd. Deze investering zal zichzelf meer dan terugverdienen. In de strijd tegen sociale fraude zal ik binnenkort extra maatregelen nemen. Een goede ondersteuning van de inspectiediensten op personeels- en technologisch vlak is daarbij onontbeerlijk.”

‘Handen in elkaar slaan om sociale dumping op nationaal en Europees niveau aan te pakken’

Marianne Thyssen 2015-01-16Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Bart Tommelein en Europees commissaris voor Werk, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit Marianne Thyssen, ontmoetten elkaar vandaag voor een gesprek over sociale dumping. Ze zijn het met elkaar eens dat het vrij verkeer en de interne markt de bouwstenen zijn van Europa, maar dat we misbruiken moeten aanpakken en de controle op detacheringen versterken. Tommelein overhandigde Thyssen ook het Belgisch actieplan sociale dumping.

Marianne Thyssen en Bart Tommelein bespraken vandaag hoe sociale dumping Europees kan aangepakt worden: een betere handhaving van de detachering binnen Europa, tegengaan van carrousels van tijdelijke detacheringen, betere behandeling van geschillen over A1-detacheringsattesten tussen lidstaten, herzien van het automatisch en bindend karakter van deze attesten, bestrijden van postbusfirma’s, enzovoort.

Windmolenparken op zee leverden in 2014 energie voor meer dan 600.000 gezinnen

Wijzigingen scheepvaartroutes op de NoordzeeIn 2014 leverden de windmolenparken op zee (C-Power, Northwind en Belwind) meer dan 2,2 miljoen megawattuur elektriciteit. Dat meldt Staatssecretaris voor Noordzee Bart Tommelein. ‘De productie in 2014 staat gelijk aan het jaarlijks verbruik van 623.715 huishoudens. Het is een indrukwekkend cijfer, zeker omdat 2014 geen optimaal windjaar was en het derde park Northwind pas in mei operationeel werd.’

Vandaag zijn op het Belgisch deel van de Noordzee reeds 182 windmolens actief, verdeeld over drie parken. Het gaat om het equivalent van een kleine kerncentrale (712MW), of – zoals blijkt uit de cijfers van 2014 – de bevoorrading van 623.715 gezinnen. Staatssecretaris Bart Tommelein wil zoals bekend de capaciteit de komende jaren verdubbelen door de bouw van vijf nieuwe windmolenparken (Mermaid, Northwester 2, Seastar, Rentel en Norther). De acht parken samen zullen een vermogen van om en bij de 2200 MW hebben.

Eerst hulp voor horeca, dan pas witte kassa

witte kassaIn Het Laatste Nieuws van woensdag 14 januari bracht Staatssecretaris Bart Tommelein een boodschap aan horeca én coalitiepartners: “De witte kassa wordt op 1 januari 2016 niét ingevoerd als tegen dan de begeleidende maatregelen niet klaar zijn.”

Lees hieronder het volledige artikel van Dieter Dujardin (HLN).

Open Vld wil buiten het regeerakkoord treden om de horeca te helpen. “Trek het nieuwe RSZ-tarief voor gelegenheidspersoneel door naar de overuren van vast personeel”, vraagt staatssecretaris Bart Tommelein. “Dat kost niks. Het brengt zelfs geld op, doordat zwartwerk wit wordt.”