Economische opportuniteiten offshore industrie voor Belgische havens verankeren

IMG_0354Vandaag heeft Staatssecretaris voor de Noordzee, Bart Tommelein, tijdens een lunchcauserie van de Oostende Havengemeenschap zijn beleid voor de komende jaren uiteen gelegd. Hij heeft er geantwoord op vragen van vertegenwoordigers van de bedrijven actief in de Oostendse haven.

In Staatssecretaris Bart Tommelein vindt de Oostendse Havengemeenschap een partner om de komende jaren verder te werken aan de ontwikkeling van de havens van Oostende en Zeebrugge: “De havens staan voor heel wat uitdagingen. Ze zijn belangrijk voor de economische groei en de creatie van jobs in onze regio. Als we onze havens verder willen doen groeien, moeten we inzetten op de samenwerking waarbij elke haven zich richt op haar sterktes. Op die manier verbeteren we de internationale concurrentiepositie van alle Belgische havens.”

Voor de haven van Zeebrugge liggen een aantal grote dossiers op stapel. De ontsluiting van de haven en de maritieme toegang tot de haven zijn prioriteit. Schepen moeten gemakkelijk toegang hebben tot de haven om hun goederen te lossen. Vervolgens moeten deze goederen heel snel geleverd kunnen worden aan de bedrijven in het binnenland. De spoorwegen zijn daarin cruciaal. Daarom zal Staatssecretaris Bart Tommelein in januari samen met bevoegde Minister Jacqueline Galant een bezoek brengen aan de Zeebrugse haven.

Voor Oostende ligt de opportuniteit vooral bij de offshore: “Als Oostendenaar ben ik fier dat de haven van Oostende zich ontpopt tot een echte Offshore Industry Haven, een ware Energy Port. Dankzij de nieuwe investeringen in de offshore windenergie werkten er eind 2012 maar liefst 956 mensen in de Oostende voorhaven werkten. Dit is het beste resultaat sinds meer dan 10 jaar. De bijkomende bedrijvigheid in de offshore industrie vertaalde zich (t.o.v. 2011) naar een verdubbeling van het aantal scheepsbewegingen tot 4500 in 2012.”

Ook de aanleg van een energie-atol is voor de Oostendse haven belangrijk. Er bestaat echter ongerustheid over de mogelijke hinder die de aanleg van de energie-atol zou kunnen veroorzaken. Bart Tommelein:“Ik begrijp de ongerustheid maar ik vind ze onterecht. Als kustbewoner vind ik het van cruciaal belang dat we het ‘vrije-zeezicht’ ten allen tijden bewaren. De creatie van het energie-atol zal die doelstelling ook nastreven. Het atol komt op 5 km voor de kust. De dijk zal maximaal 10 meter hoog zijn en dus zo goed als onzichtbaar vanaf de kust. De pompturbines zullen zich 50 meter onder de zeebodem bevinden, waardoor er ook van geluidsoverlast geen sprake kan zijn.”

Bart Tommelein kijkt voor zijn Noordzeebeleid ook naar het buitenland. In Frankrijk is er geen wet die voorschrijft dat de windturbines in Frankrijk gebouwd moeten worden. Wel houdt men bij de toekenning van de bouw van de windmolenparken rekening met de creatie van binnenlandse werkgelegenheid. Het is zelf zo dat men aan de ontwikkelaars van windturbines op zee concrete cijfers vraagt over het aantal directe banen die gecreëerd zullen worden en wat de impact zal zijn op de lokale bedrijven, bijvoorbeeld op vlak van onderzoek en ontwikkeling. Ook in Groot-Brittannië verwacht men dat de aanleg van de offshore windmolenparken een local content van minimum 50% realiseren. Offshore bedrijven moeten in hun supply chain-plannen verplicht kunnen aantonen hoe ze dit aandeel van 50% zullen realiseren.

“De komende jaren wil ik de economische opportuniteiten voor onze eigen havens garanderen. Daarom zal ik onderzoeken hoe we de lokale spin-off in de toekomst ook voor België kunnen stimuleren en desnoods verankeren, zoals in Frankrijk en Groot-Brittannië,” besluit Tommelein.

“Geen heksenjacht na invoering witte kassa”

witte kassa“Het is niet de bedoeling om de witte kassa in te zetten om retroactief vaststellingen te doen”, zeggen staatssecretaris voor Fiscale Fraudebestrijding Elke Sleurs en staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Bart Tommelein. “We willen een charter sluiten met de fiscale en sociale inspectiediensten enerzijds en de horeca anderzijds. Er komt geen heksenjacht op de horeca.”

Bij horeca-uitbaters leeft de schrik dat controlediensten de omzetten met de witte kassa systematisch zouden vergelijken met de omzetten van de voorbije jaren. Mocht blijken dat die plots veel hoger zouden liggen dan voordien, zou dat tot een herziening van de fiscale aanslag kunnen leiden. Dat kan horeca-uitbaters in de financiële problemen brengen.

De invoering van de witte kassa zal gepaard gaan met de gelijktijdige invoering van begeleidende maatregelen. Het aantal goedkope overuren en de gelegenheidsarbeid worden opgevoerd. Er komt een systeem van flexi-jobs waarbij mensen voordelig kunnen bijverdienen in de horeca. En studentenarbeid zal per uur worden berekend in plaats van per dag. Het overleg over deze maatregelen is reeds opgestart en de uitrol zal gebeuren in 2015.

“Wij zullen het regeerakkoord uitvoeren”, zeggen Sleurs en Tommelein. “De witte kassa komt er. Maar we gaan de sector niet nodeloos in de problemen brengen. De horeca heeft trouwens een belangrijke sociale dimensie, aangezien ze veel mensen uit kansengroepen tewerkstelt.”

De beide staatssecretarissen gaan binnenkort samen met een plan van aanpak naar de regering.

West-Vlaamse havens zijn belangrijke motor voor economische groei en creatie van jobs

Havencel 2Op maandag 16 december heeft Staatssecretaris Tommelein, samen met Vlaams Volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem, een werkbezoek gebracht aan de Havencel West-Vlaanderen. De Havencel is opgericht door VOKA West-Vlaanderen, het APZI (Association Port of Zeebrugge Interests) en de Oostendse Havengemeenschap. De Havencel wil met 1 stem de belangen van de havens van Zeebrugge en Oostende verdedigen en meer op de kaart zetten.

Staatssecretaris Bart Tommelein staat achter het initiatief van de Havencel: “Onze West-Vlaamse havens zijn een belangrijke motor voor de economie en de creatie van jobs in onze regio. Tegelijk staan onze havens voor heel wat uitdagingen. Dat onze Oostendse en Zeebrugse havenbedrijven de krachten bundelen en met elkaar willen samenwerken is dan ook positief. Onze Noordzeekust moet een economisch centrum worden, met onze havens als uitvalsbasis. ”

Voor de verdere economische ontwikkeling van de haven van Zeebrugge liggen een aantal grote dossiers op stapel. De ontsluiting van de haven en de maritieme toegang tot de haven zijn prioriteit. Schepen moeten gemakkelijk toegang hebben tot de haven om hun goederen te lossen. Vervolgens moeten deze goederen heel snel geleverd kunnen worden aan de bedrijven in het binnenland, via de spoorwegen en de binnenvaart. Voor de toegankelijkheid tot de achterhaven is de snelle realisatie van het SHIP-project van levensbelang. Ook de uitbreiding en optimalisering van de Transportzone is noodzakelijk.

De haven van Oostende ontwikkelt zich, met de steun van Staatssecretaris Tommelein, tot een echte Offshore Industry Haven, een ware Energy Port. Dankzij de offshore industrie werkten er eind 2012 maar liefst 956 mensen in de Oostendse voorhaven, het beste resultaat sinds meer dan 10 jaar. De bijkomende bedrijvigheid in de offshore industrie vertaalde zich (t.o.v. 2011) naar een verdubbeling van het aantal scheepsbewegingen tot 4500 in 2012. Vrijdag staat alvast een werkbezoek gepland aan de Oostendse Havengemeenschap.

 

Proficiat aan de laureaten Sailing Award 2014

BRITAIN LONDON OLYMPICS SAILING LASER EVI VAN ACKERAfgelopen vrijdag vond in het stadhuis van Antwerpen de ‘Nacht van de Yachting 2014’ plaats.

Het gezicht van de Belgische zeilsport, Evi Van Acker, is de Yachtvrouw 2014. In november veroverde Van Acker nog de titel in de categorie laser radial tijdens de finale van de World Cup in Abu Dhabi. De Belgische topzeilster was opnieuw genomineerd voor sportvrouw van het jaar.

Bij de mannen is Wannes Van Laer verkozen tot Yachtman 2014. Van Laer is zeiler in de categorie laser en staat momenteel twintigste op de ISAF-wereldranglijst. Hij werd vierde tijdens het wereldkampioenschap in Qingdao en is gekwalificeerd voor de Olympische Spelen 2016 in Rio.

Oostendenaar Maité Carlier is de belofte van het jaar. Zij behaalde een bronzen medaille tijdens het wereldkampioenschap voor jeugd in de categorie laser radial en werd vijfde tijdens het ISAF Youth Worlds in Tavira.

Yachting Manager van het jaar is Johan D’Hondt. D’Hondt is secretaris van de Europese klasse en mede-organisator van het succesvolle Jeugd EK en Master EK Europe afgelopen zomer in Nieuwpoort.

Onze Noordzee heeft alle troeven voor watersporters. Toch is voor hen niet altijd duidelijk wat kan en wat niet. Staatssecretaris voor de Noordzee en voorzitter van de Oostendse gemeenteraad Bart Tommelein wil duidelijkheid: “In de komende maanden plan ik een rondetafel met onze watersportverenigingen, kustburgemeesters en de politie. Samen met hen wil ik een duidelijk wettelijk kader scheppen. Of het nu gaat om professionele of recreatieve sporters, elk moet op een veilige manier z’n ding kunnen doen. Tegelijk zullen we ook rekening moeten houden met nieuwe sporten.”

Staatssecretaris Tommelein wenst de laureaten van harte proficiat met hun award: “België telt heel wat talent. Zij moeten alle kansen krijgen om te groeien in hun sport.” De Staatssecretaris zal in januari de laureaten uitnodigen voor een ontmoeting op zijn kabinet.

Experten moeten betere beveiliging van gegevens onderzoeken

Staatssecretaris voor privacy Bart Tommelein vindt de bezorgdheid van de vakbonden over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer terecht. Mensura heeft klacht ingediend bij het parket in verband met de hacking van hun gegevens. Gezien de scheiding der machten en om het geheim van het onderzoek niet te schenden, kan hij als staatssecretaris niet communiceren over deze specifieke zaak.

“Werknemers hebben nu reeds recht op inzage van hun gegevens. In de privacywetgeving staat dat eenieder kan opvragen welke info over hem verwerkt wordt. Indien een bedrijf inzage weigert, kan een werknemer zich richten tot de privacycommissie” aldus Bart Tommelein. “In het regeerakkoord staat dat het principe van geïnformeerde toestemming het uitgangspunt is. Dat betekent dat burgers proactief geïnformeerd worden welke gegevens over hen in publieke en private databanken zijn opgenomen. Dat principe moet dus ook gelden voor databanken van externe preventiediensten, sociale secretariaten, mutualiteiten, enzovoort.”

Staatssecretaris Bart Tommelein zal overleggen met premier Charles Michel en minister van Digitale Agenda Alexander De Croo om een team van experten samen te brengen. Zij kunnen onderzoeken hoe de beveiliging van gegevens verbeterd kan worden. Een mogelijke piste is om het gebruik van databanken zonder voldoende beveiligingsprocedures strafbaar te maken.

Tommelein ontvangt ‘Benelux Award’

Uitreiking Benelux awardTijdens de plenaire vergadering van het Beneluxparlement in Luxemburg afgelopen vrijdag heeft Bart Tommelein, uit handen van Volksvertegenwoordiger Maya Detiège, de ‘Benelux Award’ ontvangen voor zijn lange carrière als parlementslid en voorzitter van het Beneluxparlement. De Benelux is het samenwerkingsverband tussen België, Nederland en Luxemburg en bestaat sinds 1958.

Tommelein werd voor het eerst parlementslid in 2003 en is sindsdien onafgebroken lid van het Beneluxparlement. Hij was voorzitter van het Beneluxparlement van 2009 tot 2011 en ondervoorzitter van 2011 tot 2012.

Tommelein reageert tevreden op de ontvangst van de award: “De award is een mooie erkenning voor mijn inzet de afgelopen jaren. Ik vind de samenwerking binnen de Benelux belangrijk. Steeds meer uitdagingen zijn immers grensoverschrijdend. Binnen het Beneluxparlement stemmen we ons beleid op elkaar af en zoeken we naar gemeenschapelijke oplossingen. In het huidige Europa is de Benelux uitgegroeid tot het voorbeeld van regionale samenwerking tussen Europese landen.”

Tijdens de plenaire vergadering van het Beneluxparlement hield Bart Tommelein als Staatsecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude een pleidooi voor intense samenwerking op Benelux-niveau om de sociale dumping gezamenlijk aan te pakken.