Wij zoeken een stagiair(e) communicatie!

Freeimage_zwemmenBeschik je over een vlotte pen? Een sterk politiek inzicht? Heb je bovendien een hands-on mentaliteit en veel goesting om ervaring op te doen op een politiek kabinet? We bieden een student een stage van enkele maanden aan in de communicatiecel van het kabinet van Viceminister-president Bart Tommelein.

Je komt terecht in een dynamische omgeving, op het kruispunt van beleid, strategie en communicatie. Wij verwachten van jou dat je meewerkt bij de uitvoering hiervan: research, persberichten opstellen, nieuws monitoren, bezoeken plannen, speeches schrijven, social media beheren,.. Kortom, je gaat tijdens de stage aan de slag met alle mogelijke kanalen waarover een communicatiedienst beschikt. We verwachten van jou niet om braaf de regels te volgen, maar om de betreden paden te verlaten en ons te verrassen met je out-of-the-box ideeën.

Zie je deze uitdaging wel zitten? Stuur je CV + motivatiebrief naar stella.vansummeren@vlaanderen.be voor 15 augustus 2016. Geef hierbij aan wanneer je beschikbaar bent. We bieden een stage van midden september tot eind december aan. Kandidaten op de shortlist worden uitgenodigd voor een gesprek.

Heb je geen ambitie voor een communicatiefunctie, maar wil je wel ervaring opdoen op een kabinet? Wij zijn steeds op zoek naar ambitieuze en talentvolle jongeren voor een stage in een van onze beleidscellen. Stuur je CV en motivatiebrief naar nick.bergmans@vlaanderen.be en we bekijken samen de mogelijkheden.

InterOffice eerste Belgische onderneming die zelf zonne-energie opslaat

batterijenVoor de doorbraak van hernieuwbare energie is opslag cruciaal. Eén bedrijf uit Tongeren neemt het voortouw: InterOffice slaat als eerste bedrijf in België de zonne-energie die het opwekt zelf op, dankzij een nieuw batterijsysteem. Dit is niet alleen voordelig voor de onderneming zelf, maar heeft ook een maatschappelijk belang. De manier waarop InterOffice omgaat met energie is dan ook een model van hoe het toekomstige energielandschap, met meer en meer gedecentraliseerde productie, er kan uitzien.

“We gaan steeds meer naar een decentraal energiesysteem waarbij iedereen zelf hernieuwbare energie produceert en stockeert voor later gebruik. Zo wordt het elektriciteitsnet minder belast. InterOffice is het eerste bedrijf in Vlaanderen dat de overtollige zonne-energie van hun zonnepanelen tijdelijk opslaat om op andere momenten te gebruiken. We Are Smart en Th!nk E bewijzen met dit nieuwe innovatieve batterijsysteem dat ze trendsetters zijn voor het energiemodel van de toekomst,” aldus Bart Tommelein.

Vlaamse regering maakt 17 miljoen euro vrij voor verankering VLIZ en ILVO in Oostende

nieuws_171968Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) krijgen samen nieuwe huisvesting op de site van het ILVO in de Ankerstraat. De Vlaamse regering investeert 17 miljoen euro. Open Vld Oostende is heel tevreden met de beslissing: “Het VLIZ en ILVO krijgen een lokale verankering in onze stad. Het betekent ook een belangrijke stap vooruit in de bouw van een nieuwe vismijn”.

Het VLIZ is momenteel gevestigd in de voormalige pakhuizen op de Wandelaarkaai. Maar om een nieuwe vismijn te kunnen bouwen, moest er een nieuwe locatie worden gevonden. Die is gevonden op de site van het ILVO in de Ankerstraat. Het ILVO en VLIZ komen dus onder hetzelfde dak. De Vlaamse regering investeert 17 miljoen euro voor aanpassingen aan het gebouw. De werken moeten klaar zijn tegen het najaar 2019. Ook het bestaande Marien Station Oostende wordt gevoelig uitgebreid met 500 m² extra technische ruimte.
Nieuwe vismijn
De nieuwe locatie voor het VLIZ betekent ook dat er stappen vooruit gezet kunnen worden in het dossier voor de bouw van een nieuwe vismijn in Oostende. De stad Oostende hoopt volgend jaar te kunnen starten met de werken.

Verlaging energieheffing voor wie 20-25MWh verbruikt

Energieheffing daling

De Vlaamse Regering keurde vrijdag op voorstel van minister van Energie Bart Tommelein een aanpassing aan de energieheffing goed. ‘Bij mijn aantreden heb ik gezegd dat ik de neveneffecten van de energieheffing wou bekijken, een dikke twee maanden later verlagen we ze van 770 euro naar 290 euro per jaar voor wie 20 tot 25 MWh per jaar verbruikt. We zorgen er zo voor dat de meeste gezinnen die op elektriciteit verwarmen jaarlijks 480 euro minder betalen’, aldus Bart Tommelein.

Bekijk hier het fragment in het VRT journaal.  

De energieheffing werd in het leven geroepen om de schuldenput van de groenestroomcertificaten te dempen. De heffing is onderverdeeld in verschillende schijven. Wie in de huidige categorie van 20 tot 50 MWh valt, betaalt jaarlijks 770 euro. Wie in de categorie eronder valt, van 10 tot 20 MWh, betaalt 290 euro. Gezinnen die elektrisch verwarmen vallen meestal net in die hogere schijf.

Bij zijn aantreden begin mei was Vlaams minister van Energie Bart Tommelein duidelijk, hij zou ervoor zorgen dat wie elektrisch verwarmt minder moet betalen. Vandaag keurde de Vlaamse Regering zijn voorstel goed: de categorie met een jaarverbruik van 10 tot 20 MWh wordt uitgebreid tot 25 MWh.

Iedereen mee in de ‘Stroomversnelling’ naar meer hernieuwbare energie

Ondertekening - kopieVorige maand ging Stroomversnelling Vlaanderen van start, het traject naar een Vlaamse Energievisie op lange termijn. Op 16 juni ondertekenden heel wat sectorfederaties, vakbonden, milieubewegingen, werkgevers, universiteiten en andere stakeholders de engagementsverklaring; vanaf vandaag kan iedereen ze ook online ondertekenen. ‘Het enthousiasme tijdens het startevent was groot, daarom geven we nu iedereen de mogelijkheid om de omslag naar hernieuwbare energie mee te onderschrijven’, aldus Vlaams minister van Energie Bart Tommelein.

Een maand geleden ging het traject naar een Vlaamse Energievisie en een Energiepact van start. Tijdens het evenement ‘Stroomversnelling’ was er ruimte voor discussie over het energielandschap van de toekomst. Heel wat organisaties ondertekenden de engagementsverklaring. Vanaf vandaag kan iedereen die online ondertekenen.

Ondertussen ondertekenden ook de Gezinsbond, VU Brussel, Universiteit Antwerpen, Vlaamse Confederatie Bouw, ACLVB, Fluxys, Febelfin, Algemeen Boerensyndicaat en de Vereniging van Vlaamse Provincies de engagementsverklaring. Vind jij de omslag naar hernieuwbare energie ook belangrijk? Ga dan naar stroomversnelling.vlaanderen/engagementsverklaring en teken mee!