Oostende is de eerste stad waar je samen met je huisdier begraven kan worden

Posted on Posted in Oostende - De Stad aan Zee

Oostende wordt de eerste stad waar huisdieren samen met hun baasje begraven kunnen worden. De Vlaamse regelgeving zal dit toelaten vanaf deze zomer, Oostende paste ondertussen al het stedelijk reglement aan. Ook de as van je overleden huisdier uitstrooien op de dierenstrooiweide in het Maria-Hendrikpark blijft mogelijk.

Het Vlaams Parlement heeft het licht op groen gezet voor een aanpassing van de regels rond begraafplaatsen en lijkbezorging. Bedoeling is dat de nieuwe regels ingaan voor de zomer. Een van de nieuwe bepalingen is dat de gemeenteraad voortaan kan voorzien dat urnen met de as van eerder overleden en gecremeerde gezelschapsdieren bij worden geplaatst in het graf van hun baasje. Deze nieuwe bepaling komt er op voorzet van onder andere Burgemeester Bart Tommelein en raadslid Charlotte De Backer die hierover een voorstel indiende bij de Gemeenteraad.

Aanpassing reglement in Oostende

Stad Oostende nam daarom meteen initiatief om het stedelijk reglement aan te passen. Dit wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Gemeenteraad op 29 april. Het decreet bepaalt immers dat de assen van huisdieren en overleden personen nooit gemengd mogen worden. Daarom moeten de assen van dieren steeds in niet-biologisch afbreekbare urnen begraven worden. Maar in de urnentuin in Oostende waren volgens het stedelijk reglement enkel biologisch afbreekbare urnen toegestaan. Dit werd nu aangepast zodat het toch mogelijk zal zijn om de urne met as van een huisdier te begraven samen met het baasje. Oostende is de eerste stad waar dit zal toegelaten zijn.

De band tussen mens en huisdier is uniek. Het verlies van een huisdier veroorzaakt vaak een intens verdriet. De mogelijkheid om nu samen begraven te worden, is een troostende gedachte voor heel wat dierenvrienden. Ik ben dan ook bijzonder tevreden dat Oostende de eerste stad is waar dit mogelijk gemaakt wordt.Hina Bhatti, Schepen van Burgerzaken en Toegankelijkheid

Strooiweide voor huisdieren

Het decreet bepaalt in artikel 93 ook expliciet dat  huisdieren niet mogen uitgestrooid worden op de strooiweides van de verschillende begraafplaatsen. Maar dit kan in Oostende wel al op de dierenstrooiweide in het Maria Hendrikapark. Dat blijft ook in de toekomst mogelijk.