Haven Oostende viert 25-jarig bestaan met inspirerend evenement

Posted on Posted in Haven, Oostende - De Stad aan Zee

Op 10 februari werd het startschot gegeven van een reeks evenementen in het kader van het 25-jarig bestaan van Haven Oostende en het 10-jarig bestaan van haar dochteronderneming Renewable Energy Base Oostende, de zwaarlastterminal REBO, die sinds 2019 een volle dochteronderneming is van Haven Oostende. Een avond in beperkt gezelschap van ministers en prominenten uit zowel het politieke landschap als de bedrijfswereld waar de toekomstvisie van Haven Oostende centraal stond.

Gedurende het hele jaar zal Haven Oostende haar werking onder de aandacht brengen van investeerders, politieke beslissingsnemers en burgers. Er staan verschillende evenementen en activiteiten op de planning, maar daarover wordt later meer gecommuniceerd. Sinds 2019 definieert Haven Oostende als missie: “Het creëren van duurzame maritieme tewerkstelling”. De visie: “Excelleren in duurzame groeimarkten met watergebonden activiteiten” is de leidraad in de dagelijkse werking en bij het aantrekken van nieuwe bedrijven.

Met circa 400 bijkomende jobs die sinds 2019 gecreëerd werden, ondersteunt het succes verdere actie in de toekomst. Haven Oostende streeft ernaar om maximaal in te zetten op duurzame tewerkstelling.
Dirk Declerck, CEO Haven Oostende: “Het havenlandschap verandert wereldwijd in een razendsnel tempo. Haven Oostende dient zich te diversifiëren om de continuïteit van activiteiten en tewerkstelling ook in de toekomst te borgen. Dit is exact wat Haven Oostende sinds enkele jaren beoogt. En met succes. Volgens cijfers van Nationale Bank België heeft Haven Oostende een toegevoegde waarde van 1 032 miljoen euro, stelt ze direct 5 278 mensen tewerk en indirect 4 372 mensen.”

De avond was gevuld met presentaties en debatten onder leiding van Annelies Van Herck en Wim Opbrouck en aangevuld met hoogstaande animaties. Wim Opbrouck bracht ook een ode aan Haven Oostende met zijn “Havenlied” waarin hij de kernboodschap van de haven muzikaal belicht. Haven Oostende is een motor van tewerkstelling, actief binnen haar 5 pijlers en zet zich in om een uitvalsbasis te bieden voor de elfde provincie.
Bart Tommelein, burgemeester Stad Oostende en Voorzitter REBO nv: “In en op onze Noordzee vinden op vrij beperkte ruimte heel wat activiteiten plaats. Het is noodzakelijk om de verschillende belangen te verzoenen en elke activiteit een plek te geven, want dit zorgt voor bijkomende tewerkstelling in de Oostendse regio en West-Vlaanderen. Oostende heeft de ambitie om de hoofdstad te zijn van onze elfde provincie, die steeds meer een volwaardige provincie vormt. Haven Oostende is hier de ideale uitvalsbasis voor.”

Verder kon men genieten van instrumentale intermezzo’s en de zandkunstenares Colette – bekend van Belgium’s Got Talent – die met zand de (toekomst)visie van Haven Oostende op een lichtbak toverde.
In het eerste panelgesprek zetelden Charlotte Verkeyn, voorzitter Haven Oostende, Jan Mees, algemeen directeur van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en Peter Grognard, managing director van het von Karman Institute. Onder leiding van Wim Opbrouck werden onderzoek, innovatie en start-ups voor het voetlicht gebracht.

Charlotte Verkeyn, voorzitter Haven Oostende: “Haven Oostende vervult een belangrijke economische rol. Niet alleen qua werkgelegenheid, scheepvaart en logistiek, maar ook als katalysator voor innovatie en start-ups. Onze clusterwerking is de sleutel tot succes. Daarenboven is het creëren van werkgelegenheid ook een belangrijk middel om de brain drain tegen te gaan en zo de toekomst van de stad te verzekeren.”

Het tweede debat werd geleid door Annelies Van Herck. Zij nodigde minister-president Jan Jambon, minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne, Chris Peeters, CEO van hoogspanningsbeheerder ELIA en Dirk Declerck, CEO Haven Oostende, uit in de zetel. Het economisch belang en de toekomstperspectieven van Haven Oostende in het Vlaamse havenlandschap stonden hier centraal.

Minister-president Jan Jambon: “Het relanceplan ‘Vlaamse veerkracht’ legt de nadruk op een duurzame transitie van onze economie. Wat Haven Oostende onderneemt sluit mooi aan bij de doelstelling van dit plan.”
Minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne: “Haven Oostende is een motor van tewerkstelling. Vanop het federale niveau zorgen we mee voor een competitief kader waardoor het voor bedrijven interessant wordt om zich hier te vestigen en zo de economische groei te ondersteunen. Want het is die groei die zal zorgen voor jobs en welvaart in de kustregio’s. Daarom zet ik mij ook in voor het vrijwaren van de historische vaarroutes tussen Oostende en het Verenigd Koninkrijk. We mogen niet alleen inzetten op toerisme, onze kust heeft vele troeven en daar moeten we gebruik van maken.”

Haven Oostende is duidelijk klaar voor de toekomst en zal blijven inzetten op continuïteit, groei en tewerkstelling binnen vijf pijlers: Blauwe Economie, Bulk & Project Cargo, Cruises & Roll-on-roll-off, Circulaire Industrie en de Visserijsector. Deze sectoren worden verder uitgebouwd op basis van twee fundamenten: prioriteitstelling van veiligheid, gezondheid en milieu en als tweede het ondersteunen van innovatie en ontwikkeling.


SPEECH

Geachte vicepremier Van Quickenborne,
Geachte minister-president Jambon,
Geachte heer Declerck, CEO Haven Oostende,
Schepenen Verkeyn en Plasschaert,
Beste algemeen directeur
Beste collega’s,
Beste genodigden,

Als burgemeester van Oostende, en in naam van het hele Stadsbestuur, verwelkom ik jullie allen met trots in ons cultuurcentrum De Grote Post. Vanavond klinken we op het 25-jarig bestaan van de Haven van Oostende, en op REBO, die ondertussen ook al 10 jaar bestaat.

Ondanks onze kleine oppervlakte van 40.95 km², die van ons de kleinste Vlaamse centrumstad maakt, barst Oostende van energie! Het zal wel aan die gezonde zeelucht liggen.
Met een gebied van 658 hectare speelde de Haven van Oostende een sleutelrol in de ontwikkeling van onze stad en recent ook in de blauwe economie. Ze heeft een lange traditie samen met onze inwoners en maakt van onze stad wat ze op vandaag is.

We zijn met de Haven letterlijk en figuurlijk sterk verbonden:
Door de ligging van de vaargeul nabij het stadscentrum aan de ene kant, en de sterk ontwikkelende woonzone op Oosteroever aan de andere kant, is die connectie steeds meer zichtbaar.

We hebben de ambitie om zeewaarts uit te breiden en ons hiermee als elfde provincie op de kaart te zetten. In en op onze Noordzee vinden op vrij beperkte ruimte héél wat activiteiten plaats. Een marien ruimtelijk plan, dat me als voormalig staatssecretaris van de Noordzee goed gekend is, is dan ook noodzakelijk om de verschillende belangen te verzoenen en ruimte te geven aan élke activiteit.
Als je naar het marien ruimtelijk plan kijkt, zie je diverse zones:

  • Ontginningsgebieden en beschermde natuurgebieden, want ook op zee geven we aandacht aan natuurbescherming.
  • Een zone voor visserij & aquacultuur: dit gaat hand in hand en ze kunnen elkaar versterken. We zetten in op lokale en duurzame handel en willen op die manier een klimaatvriendelijke bron van natuurlijke eiwitten kunnen aanbieden.
  • En uiteraard is er ook ruimte voorzien voor Hernieuwbare energie: U weet dat ik een echte believer ben wat betreft hernieuwbare energie. Offshore wind is een cruciale speler in het energielandschap en is essentieel voor de klimaatdoelstellingen die we willen, moeten en zullen behalen: de vraag naar duurzame energie blijft groeien.

Oostende profileert zich dan ook als dé offshore wind HUB . Onze ambitie is om het draagvlak uit te breiden en te versterken voor de toekomst, zodat iedereen kan genieten van de eindeloze kracht van de natuur. Met onze haven als motor van de hernieuwbare energie-industrie blijven we inzetten op bijkomende tewerkstelling in Oostende en in West- Vlaanderen.

De aanwezigheid van verschillende nationale en internationale bedrijven is een hefboom om nieuwe bedrijven aan te trekken en zet Oostende op de kaart als kennisregio. Onze Stad huisvest spelers in de blauwe economie die tot de wereldtop behoren.

De haven heeft in 2019 grote stappen gezet. Door fors te investeren en álle aandelen te verwerven van REBO, namen we het heft terug in eigen handen en zetten we verder in op een blauwe verankering.

(REBO staat voor ‘Renewable Energy Based Oostende’ en fungeert met onze zwaarlastkade noodzakelijk als logistieke draaischijf voor de bouw van de windmolenparken.)
Deze strategische herpositionering zorgde ervoor dat we van een offshore-wind-terminal geëvolueerd zijn naar een polyvalente zwaarlast-terminal met de nadruk op:
Offshore wind en blauwe energie in het algemeen, het recycleren van wind turbine parken en andere offshore installaties, maar evenzeer de bouw van constructies en cargo projecten.

Onlangs gingen de werken aan de Visserijsluis in Oostende van start. Zo investeert Vlaanderen 1,5 miljoen euro in nieuwe ebbedeuren.
Op deze manier optimaliseren we onze toegankelijkheid en gaat de infrastructuur er sterk op vooruit.

Een andere mijlpaal is de geplande restauratie en renovatie van het stapelhuis Entrepot langs de oostkaai. Dit is een prachtig voorbeeld hoe we zo’n uniek en authentiek gebouw een nieuwe bestemming en toekomst zullen geven.

De gevels worden gerestaureerd en binnenin zullen maritieme- en havengebonden activiteiten plaatsvinden. Dit architecturaal meesterwerk weerspiegelt de dynamiek van onze karaktervolle Oostendse Haven. Antwerpen mag en zal jaloers zijn.

Deze industrie biedt ons heel wat langetermijn opportuniteiten. Het is dan ook maar logisch dat we als groeiende havenstad investeren om die verankering mogelijk te maken.
We bewijzen hiermee dat we ons maritiem verleden sterk koesteren en ons tegelijk klaarmaken voor de toekomst, hier in Oostende.

Proost. Op 10 jaar REBO. Op een 25-jarig bestaan van de Haven van Oostende en op een verdere samenwerking met de verschillende actoren hier aanwezig, op heel wat vruchtbare projecten.

Dank u