Nieuwe flexibele regeling voor terrassen krijgt nu ook financieel sluitstuk

Posted on Posted in Begroting & Financiën, Economie, Oostende - De Stad aan Zee

Eind vorig jaar besliste Stad Oostende al over een nieuw reglement dat ondernemers meer flexibiliteit biedt om het hele jaar door een vast of tijdelijk terras (of een combinatie) te plaatsen. Intussen kreeg ook de bijhorende belastingverordening een update. Na de verschillende tijdelijke maatregelen door corona zit de regeling voor de terrassen nu volledig in een nieuw jasje en is alles eenvoudiger en duidelijker voor de horeca-uitbaters in de stad.

Op de Gemeenteraad van 20 december 2021 werd de nieuwe ‘Stedelijke verordening met betrekking tot activiteiten verbonden aan handelszaken en ondernemingen’ goedgekeurd. Dat nieuwe reglement geeft de horeca-uitbaters meer flexibiliteit bij de aanvraag van een terras, maar waakt tegelijk over de toegankelijkheid en de kwalitatieve invulling van de openbare ruimte in onze stad.

De nieuwe verordening maakt het mogelijk dat Stad Oostende alle dossiers op maat kan beoordelen. Ondernemers kunnen bijvoorbeeld een permanent terras aanvragen voor het hele jaar, maar in het hoogseizoen en in de schoolvakanties nog een tijdelijke terraszone erbij aanvragen met losstaande tafels en stoelen.

Aangepaste tarieven

Om de nieuwe regeling voor de terrassen helemaal af te werken, zal Stad Oostende nu ook de bestaande belastingverordening over het gebruik van het openbaar domein een update geven. De afgelopen twee jaar heeft de stad als uitzonderingsmaatregel de zogenaamde ‘coronaterrassen’ gratis toegestaan, dit om de horeca te ondersteunen. Om de gezelligheid en extra beleving van de extra terrassen ook na de coronaperiode op een permanentere basis en duurzamer mogelijk te maken, wordt na het nieuw reglement nu ook het belastingreglement aangepast.

Er waren al tarieven voorzien voor gesloten, overbouwde en permanente en seizoensgebonden (van 15 maart tot 30 september) open terrassen. Die tarieven blijven behouden. Aan de verordening wordt nu ook een financiële regeling toegevoegd voor de tijdelijke open terrassen. Bij deze tijdelijke terrassen voorziet de verordening twee tarieven: één voor de lente en de zomer (tussen 15 maart en 30 september) en een voordeliger tarief voor de periodes daarbuiten (van 1 januari tot 14 maart en van 1 oktober tot 31 december). De periode die nu loopt, tot 14 maart 2022, wordt als overgangsmaatregel nog vrijgesteld van belasting.

In lijn met verlaagde terrasbelasting

Burgemeester Bart Tommelein: “Zoals beloofd maken we de uitgebreide terrassen nu permanent mogelijk. Dit maakt onze stad gezelliger en geeft onze horeca-ondernemers extra kansen, tegen een eerlijk tarief. In het begin van deze legislatuur verlaagden we de terrasbelasting met 25 procent, de nieuwe tarieven liggen uiteraard in dezelfde lijn.”

“Alle tarieven voor bestaande terrassen blijven uiteraard hetzelfde, voor de extra mogelijkheden die vroeger niet in een permanente regeling bestonden, werden nu tarieven uitgewerkt die in lijn liggen van de tarieven voor de reeds bestaande. Zo blijft de gelijkheid ook bewaakt”, duidt Schepen van Ondernemen Charlotte Verkeyn.

Ook de situatie waarbij een open terras een betalende parkeerplaats inneemt, wordt geregeld in het nieuwe reglement. Daarvoor wordt hetzelfde tarief gerekend dat is vastgelegd voor het innemen van een parkeerplaats bij bouwwerven.

Het nieuwe belastingreglement werd vandaag goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen en wordt maandag 21 februari voorgelegd aan de gemeenteraad.