Applaus voor politie en veiligheidsdiensten op zaterdag 9 mei om 15.00 uur

Posted on Posted in Communicatie, Oostende - De Stad aan Zee

Het dagelijkse applaus voor mensen uit de zorgsector om 8 uur ’s avonds, is een succesvol initiatief in deze coronatijden. Maar er zijn nog andere sectoren die wel eens een applausje ‘vanuit ons kot’ verdienen. Stad Oostende wil nu zaterdag de politie en veiligheidsdiensten extra in de kijker plaatsen en bedanken met een applaus om 15.00 uur.

De mensen van de politie en de veiligheidsdiensten werken de voorbije weken in de frontlinie. Ze doen hun uiterste best om alles veilig te houden. Politiemensen op het terrein werken de laatste weken meer dan ooit zeven op zeven en de klok rond. Daarom wil Stad Oostende de politie en andere veiligheidsdiensten ook een hart onder de riem steken met een applaus.

13 maart 2020 – nu al in het collectief geheugen gegrift – betekende het begin van een aangepaste werking voor het Oostendse politiekorps dat terugblikt op een bewogen periode. Bewogen, omdat het korps nog maar net verhuisde naar een gloednieuw gebouw en dat meteen ‘coronaproof’ mocht maken. Bewogen omdat politiemensen moesten handhaven op zaken waar ze in het verleden nooit eerder mee geconfronteerd werden.

Uiteraard blijft de reguliere dagelijkse werking behouden. De coronacrisis belet niet dat er nog steeds ‘klassiek politiewerk’ is. Er is een logische daling van het aantal verkeersongevallen en inbraken, maar langs de andere kant zijn er meer tussenkomsten voor huiselijk (intrafamiliaal) geweld en drugsdelicten.

Wat corona betreft had de politie vooral extra werk om het naleven van de essentiële verplaatsingen te controleren en om te garanderen dat afstandsregels en het verbod op samenscholingen overal nageleefd werden.

Ook bij het politiekorps geldt ‘safety first’. Zo werd er geïnvesteerd in onder meer mondmaskers, aangepaste werkkledij en handgel in het belang van de gezondheid van de medewerkers. Omdat de politie niet anders kan dan samenwerken (interventies en arrestaties, samen in een politiewagen patrouilleren) werden de werktijden en teams aangepast. Essentieel op dit moment is dat de politie zichtbaar, aanwezig en behulpzaam is waar het kan, en streng waar het moet.

Tot slot nog enkele cijfers als illustratie voor de inzet van de politie in Oostende

  • Overdag worden 16 extra mensen ingezet, exclusief voor corona. Op vrijdag- en zaterdagnacht komen daar nog 5 à 6 politiemensen bij
  • Een twintigtal collega’s zorgt iedere dag voor het reguliere interventiewerk
  • In de paasvakantie werden 40 extra collega’s per dag ingezet waaronder de versterking van de cavalerie van de federale politie
  • Ongeveer 1.400 corona overtredingen werden in Oostende vastgesteld

In navolging van het dagelijks applaus voor zorgmedewerkers, roept Stad Oostende daarom op om zaterdag 9 mei om 15.00 uur massaal te applaudisseren voor de politie en veiligheidsdiensten.

Het applaus kan – uiteraard vanuit je kot – van op het balkon of in de voortuin. Het blijft niet toegelaten om samen te troepen of de afstandsregels te overtreden.