Heropening winkels: circulatieplan winkelwandelstraten

Posted on Posted in Communicatie, Oostende - De Stad aan Zee
Op maandag 11 mei is het zo ver, dan openen de winkels opnieuw hun deuren. Dit weekend wordt het circulatieplan uitgerold in de Oostendse winkelstraten. Blikvanger is de Kapellestraat, die in drie zones opgedeeld wordt. Ook voor de andere straten is er een duidelijk aangegeven circulatieplan.

De situatie in elke winkel(wandel)straat werd aandachtig bestudeerd en op basis van de input van de handelaars, de lokale politie en de brandweer, werd een veiligheids- en circulatieplan opgesteld. Intussen zijn die circulatieplannen klaar. Vandaag en in het weekend wordt alles opgebouwd en de nodige markeringen aangebracht in de belangrijkste Oostendse winkelstraten.

Kapellestraat

De Kapellestraat wordt tijdelijk onderverdeeld in drie aparte zones. Deze zones hebben elk een duidelijk gemarkeerde ingang en uitgang. Enkel voetgangers zijn toegelaten, er geldt éénrichtingsverkeer en op verschillende plaatsen komen sanitaire stations zodat shoppers vlot hun handen kunnen wassen. Fietsen in de Kapellestraat kan niet, maar er zijn duidelijke fietsparkings aan de Lijnbaanstraat en aan de Kapellebrug. Hier vind je een duidelijk plannetje van het circulatieplan van de Kapellestraat. Via dit plan en met de hulp van shopping stewards weten mensen  via welke toegang ze hun favoriete winkel kunnen bereiken.

Om de nodige afstand te kunnen garanderen binnen de drie zones, werd op basis van het aantal vierkante meter per zone berekend hoeveel shoppers op hetzelfde moment toegelaten kunnen worden. Daarom zal iedere bezoeker aan het begin van elke zone geteld worden, weliswaar volledig in lijn met alle privacyregels. Wanneer een zone zijn maximale capaciteit heeft bereikt, zullen shopping stewards de mensen vriendelijk verzoeken even te wachten, tot er opnieuw voldoende ruimte is.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanaf maandag 11 mei zal gestart worden met het tellen van de mensen, zodat het team dat de heropening coördineert en de veiligheidsdiensten altijd goed zicht hebben op het aantal shoppers in de Kapellestraat. Wanneer deze evaluatie positief is, wordt het de bedoeling om de aantallen ‘in real time’ en in percentages te communiceren via grote LED-schermen aan het begin van elke zone. In een latere fase zal het voor iedereen mogelijk om via een app en een website de bezettingsgraad van de Kapellestraat op te volgen. Zo zullen  mensen van thuis uit kunnen checken wann

eer het rustig winkelen is.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adolf Buylstraat

Nieuw voor de Adolf Buylstraat is dat de voetgangers vanaf maandag 11 mei verzocht worden om aan de rechterkant van de weg te wandelen. Door het éénrichtingsverkeer aan elke zijde van de straat, zullen voetgangers elkaar niet kruisen en is het eenvoudiger om anderhalve meter afstand te garanderen. Deze situatie wordt ter plaatse ook aangegeven door borden en markeringen op de grond die de wandelrichting voor voetgangers verduidelijken. Verder zullen er shoppingstewards aanwezig zijn in de straat die de situatie in goede banen zullen leiden.

De lopende werkzaamheden in de Adolf Buylstraat werden recent hervat onder strikte veiligheidsvoorwaarden en zullen blijven doorlopen. Door de werken is enkel het voetpad beschikbaar, dus fietsen is momenteel ook niet toegelaten in deze straat. Op dit moment worden de bezoekers van de Adolf Buylstraat niet geteld, maar in een latere fase kunnen ook in deze straat telsystemen opgezet worden.

Overige centrumstraten

In de overige centrumstraten kan in de twee richtingen gewandeld en gefietst worden, maar wordt met pijlen en markeringen aangeduid wat de juiste wandelrichting is. Dit kan zowel links of rechts zijn, afhankelijk van de situatie die met meest veilig is en het minst kruisend verkeer veroorzaakt. Via de Sint-Paulusstraat en de Wittenonnenstraat blijft het mogelijk om de Kapellestraat te dwarsen. De toegang naar de Kapellestraat via de twee andere zijstraten, de Jozef II-straat en de Ooststraat, is tijdelijk niet mogelijk. Op die manier kan de veiligheid voor alle shoppers verzekerd worden.

Ook in de Alfons Pieterslaan, tussen het stadscentrum en ‘Petit Paris’, is er een tijdelijk circulatieplan. Daar wordt gevraagd om enkel links te wandelen op het voetpad, omdat fietsen hier wel nog toegelaten blijft en voetgangers zo beter zicht hebben op de aankomende fietsers. In al deze winkelstraten komen er markeringen op de grond of borden die de wandelrichting voor voetgangers verduidelijken.

Op het Ernest Feysplein tenslotte, staat tijdelijk een witte tent opgesteld. Dit is de uitvalsbasis van de shopping stewards. Dit zijn medewerkers die in de winkelstraten alles in goede banen leiden, mensen informeren en de veiligheid garanderen. In de tent worden zij dagelijks gebrieft en kunnen ze terecht tijdens hun pauze.