Babbelbanken leiden naar poëzie van eigen bodem

Posted on Posted in Oostende - De Stad aan Zee, Samenleven
Sinds begin december 2020 zijn er in alle wijken van Stad Oostende babbelbanken terug te vinden. Vanaf half februari vind je er ook QR-codes die zullen leiden naar poëzie van eigen bodem. Isabelle Vandemaele en Jan Ducheyne selecteerden voor dit project elk vijf gedichten uit hun eigen werk.

Met de lente in het vooruitzicht, blijft Stad Oostende de babbelbanken promoten als echte sociale ontmoetingsplekken in de wijken. Voorlopig kan je er enkel nog terecht met je eigen ‘bubbel’, maar zodra de coronamaatregelen het toelaten, wil Stad Oostende spontane ontmoetingen tussen buren vergemakkelijken. Deze coronaperiode bracht aan het licht hoeveel belang we hechten aan sociaal contact en de babbelbanken komen tegemoet aan deze behoefte.

Daarnaast is het de bedoeling dat de babbelbanken op die manier geïntegreerd raken in de wijk en de mensen ermee vertrouwd raken. Zo kunnen de banken op termijn gebruikt worden als laagdrempelige ontmoetingsplaats voor verschillende sociale organisaties.

Kerstverhalen

Tussen begin december en eind januari vonden wijkbewoners QR-codes terug op de babbelbanken waarmee ze konden luisteren naar podcasts met kerstverhalen, ingesproken door stand-upcomedian Piv Huvluv. Die verhalen, voor jong en oud, werden meer dan 650 keer beluisterd wat wijst op het succes van deze formule. Stad Oostende wil hier daarom een vervolg aan breien.

Poëzie van eigen bodem

Vanaf midden februari verschijnen er tien nieuwe QR-codes op de babbelbanken. De QR-codes kunnen via een tablet of smartphone gescand worden en leiden naar tien unieke gedichten, geschreven door Jan Ducheyne en Isabelle Vandemaele.

Jan Ducheyne is onder meer dichter, schrijver, performer en muziekselecteur. Veel Oostendenaren zullen hem kennen als de vaste dj tijdens de afterparties van Theater Aan Zee in CC De Grote Post en Club Terminus. Maar naast een encyclopedie van muziek is Jan Ducheyne ook een krak in het schrijven van poëzie. Zo richtte hij ‘Partij voor de Poëzie’ op, een organisatie met als doel om poëzie naar de straat en de mensen te brengen. Deze organisatie past dus volledig in het concept van de Babbelbanken.

Isabelle Vandemaele is de oprichtster van WoordAccent, een mini-onderneming die zich weet te beletteren door woord, toneel en voordracht. Isabelle heeft heel wat specialisaties zoals eigen komische volksmonologen, het voordragen van eigen proza en poëzie, het verzorgen van bindteksten en showpresentaties, het vertellen van sprookjes en verhalen, interactief doe-theater, enzovoort.

10 gedichten in totaal

Beide dichters selecteerden speciaal voor de babbelbanken elk vijf gedichten uit hun oeuvre. Isabelle Vandemaele selecteerde “Troostende”, “10 op 10”, “Er was eens…”, “Lonesome Zorro / Speed dating” en “Streefteef / De stervende kathedraal”. Jan Ducheyne schreef het gedicht “Bankje” speciaal voor dit project en selecteerde daarboven nog “Sneeuw / De laatste gletsjer / Wachtlied”, “Als zij er niet is”, “Overschrijd mij” en “Geen gedichten 1”.

De gedichten van Jan Ducheyne werden opgenomen door zijn dochter, Emma Ducheyne. De gedichten van Isabelle Vandemaele werden opgenomen in het Conservatorium en nadien verwerkt en verfijnd door Bernard Dewulf.