Coronacijfers in Oostende: wekelijkse update (16/02)

Posted on Posted in Covid-19, Oostende - De Stad aan Zee

Wekelijks geven Stad Oostende en de Eerstelijnszone een update over de coronacijfers. Het aantal besmettingen in Oostende is met 25% gedaald deze week. Twee woonzorgcentra en ook de Oostendse ziekenhuizen kampen wel nog met de strijd tegen het virus. In wzc A. Lacourt is de uitbraak onder controle: er komen de laatste dagen geen nieuwe besmettingen bij en een deel van het personeel kan het werk hervatten. In het vaccinatiecentrum worden deze week de eerste vaccins toegediend aan eerstelijnszorgpersoneel zoals tandartsen en thuisverplegers.

De afgelopen week werden er in Oostende 126 besmettingen met Covid-19 vastgesteld. Dat is opnieuw een daling met 25% in vergelijking met vorige week. Relatief zijn dat ongeveer 176 besmettingen per 100.000 inwoners. Ongeveer 45% van die nieuwe besmettingen vond plaats bij 60-plussers (57 in totaal). De cijfers in de community in Oostende, de brede bevolking los van ‘collectiviteiten’ en zorgvoorzieningen, gaan dus in de goede richting.

Het blijft wel nog steeds druk in het coronatestcentrum. Tussen 11 en 14 februari werden 343 testen afgelegd, waarvan 43 (12,5%) een positief testresultaat opleverde.

Woonzorgcentra, scholen en kinderdagverblijven

Op twee na, zijn alle woonzorgcentra in Oostende coronavrij. In die woonzorgcentra, waaronder wzc De Boarebreker, is de tweede prik van het vaccin intussen toegediend of gebeurt dat ten laatste deze week.

In wzc A. Lacourt kwamen bij een grote hertesting gisteren voorlopig nog geen nieuwe positieve gevallen aan het licht (meer dan 90% van de stalen zijn intussen onderzocht). Zeven bewoners die eerder besmet raakten, testten opnieuw negatief. In totaal verblijven in A. Lacourt nu 41 bewoners in cohortzorg, 7 bewoners worden momenteel in het ziekenhuis verzorgd. Zestien personeelsleden die in de voorbije weken besmet raakten, zijn intussen ook negatief en kunnen opnieuw aan het werk.

Afgelopen week legden ook 18 bewoners en 10 medewerkers een positieve test af in wzc Ons Geluk. In één van de twee afdelingen wordt momenteel cohortzorg georganiseerd, volledig geïsoleerd van de andere afdeling zodat die hopelijk coronavrij kan blijven. Ook in wzc Ons Geluk werd de tweede prik van het vaccin uitgesteld, net als in A. Lacourt.

In de laatste week voor de krokusvakantie zijn er in alle Oostendse scholen ook geen gevallen bekend van klassen of scholen die in (preventieve) quarantaine moesten. Nadat vorige week twee medewerkers van kinderdagverblijf de Driewieler positief testten, werd volgens de procedures van het agentschap Opgroeien beslist om de kinderopvang tijdelijk te sluiten. Alle ouders werden persoonlijk verwittigd.

Ziekenhuizen

AZ Damiaan kreeg vorige week af te rekenen met een plotse stijging in het aantal besmettingen bij zowel patiënten en personeel. Uit voorzorg en om het welzijn van de patiënten te verzekeren, werd vorige vrijdag een tijdelijke opnamestop ingevoerd. Op dit moment worden in het ziekenhuis 40 patiënten met Covid verzorgd, waarvan 4 mensen intensieve zorgen en beademing krijgen. Minstens 10 coronapatiënten werden doorverwezen naar andere ziekenhuizen binnen het ziekenhuisnetwerk KOM of elders in de provincie.

In de campus Serruys van het AZ Sint-Jan gaat het over 24 patiënten die behandeld worden na besmetting met het coronavirus, waarvan 2 op de afdeling Intensieve Zorgen. In het revalidatieziekenhuis BZIO zijn er na een volledige hertesting de afgelopen week geen nieuwe patiënten bijgekomen.

Vaccinatiecentrum

Gisteren ontving het vaccinatiecentrum in het Kursaal een eerste levering van 300 vaccins. Deze zullen worden ingezet op de drie eerste vaccinatiemomenten: nu vrijdag 19/02 en daarna ook volgende week dinsdag en donderdag. Die eerste vaccins gaan naar eerstelijnswerkers uit de gezondheidszorg uit Oostende en Middelkerke: huisartsen, tandartsen, thuisverpleegkundigen,…

Afgelopen week vond ook de tweede dry run plaats, een laatste doorloopoefening in het vaccinatiecentrum. Aan die dry run namen onder andere vier personen deel van de Commissie voor Personen met een Beperking, wat nog extra feedback rond toegankelijkheid opleverde.

Er werd intussen ook een overeenkomst gevonden met de uitbater van de ondergrondse parking van het Kursaal. Wanneer de vaccinatie start voor de brede bevolking, zal het mogelijk zijn om er voor een beperkte tijd gratis te parkeren, gekoppeld aan het moment dat mensen op de planning staan om het vaccin te krijgen. Voor wie dat haalbaar is, zal het mobiliteitsplan iedereen wel stimuleren om te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer naar het Kursaal te komen.

Maatregelen

Het eerste weekend van de krokusvakantie is goed verlopen. Het mooie winterweer lokte wel wat volk naar Oostende, maar nergens werd het te druk. Het stadsteam en de lokale politie leidden alles in goede banen in het stadscentrum.

Zoals elke week handhaafde de lokale politie de verschillende coronamaatregelen. Het aantal vaststellingen op het terrein bleef beperkt: er werden afgelopen week 23 “corona-pv’s” opgesteld: 7 voor het niet naleven van de avondklok, 11 overtredingen op het samenscholingsverbod, 4 voor social distancing en een handelszaak die zich niet aan de coronamaatregelen hield.