Stad Oostende gaat voor energiezuinige renovatie van Stadsgebouwen

Posted on Posted in Klimaat, Oostende - De Stad aan Zee, Stadsvernieuwing
In het kader van het Klimaatbeleid pakken Stad Oostende en het Energiehuis (met de steun van Fluvius) uit met een ambitieus energiezorgplan. Maar liefst 38 stadsgebouwen worden aangepakt en zo flink energiezuiniger gemaakt. De renovatie gebeurt bovendien met beperkte inzet van tijd en middelen.

Stad Oostende en het Energiehuis lanceren in samenwerking met Fluvius het tweede deel van een ambitieus Energiezorgplan. Dat plan kadert in het klimaatbeleid van de Stad Oostende en wil 38 stadsgebouwen energiezuinig maken met in totaal 66 ingrepen.

38 energiezuinige stadsgebouwen

Stad Oostende hoopt met deze aanpak andere steden te inspireren tot gelijkaardige projecten, om zo sneller CO²-neutraal te worden.

Het doel van het Energiezorgplan is om dankzij een mix van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie het elektriciteits- en brandstofverbruik van de betrokken stadsgebouwen terug te dringen. Hierdoor bespaart de stad in de toekomst jaarlijks 333.542 euro of 1.322 ton CO². Het gaat om een budgetneutraal project.

Bij de selectie van gebouwen werd gestart met het volledige stadspatrimonium. Uiteindelijk werden 38 gebouwen gekozen die op een efficiënte manier energetisch gerenoveerd kunnen worden. Daaronder vallen bijvoorbeeld de brandweer, sportcentrum De Koninklijke Stallingen, de Kunstacademie en verschillende ontmoetingscentra. De voornaamste ingrepen zijn het plaatsen van zonnepanelen, relighting en aansluiting op het warmtenet. Er wordt uiteindelijk een CO²-reductie van ongeveer 50% bereikt in die gebouwen.

Uniek project

Het unieke aan dit project is dat de stadsgebouwen planmatig energetisch gerenoveerd worden zonder tijd en extra middelen. De beperkte personeelsinzet die nodig is, wordt terugverdiend met energiewinsten. Dankzij de medewerking van Fluvius kan er een gratis energiezorgplan opgemaakt worden.

Fluvius helpt steden en gemeenten om de klimaatdoelstellingen van 2030 en 2050 te realiseren door hen te ontzorgen in het energiezuinig maken van hun gebouwen. Het project van Energiehuis Oostende levert een grote brandstofbesparing en CO²-reductie op dankzij deze totaalaanpak.

Waar bij Energiezorgplan 1 werd gestreefd naar een gemiddelde terugverdientijd van 10 jaar, wordt tijdens Energiezorgplan 2 gewerkt met een terugverdientijd van 15 tot 20 jaar. De terugverdientijd van elke afzonderlijke ingreep ligt hierbij nooit hoger dan de levensduur ervan.

De kostprijs van de ingrepen wordt geraamd op 5 miljoen euro, geld dat eerst van de bank komt. Die lening, met dezelfde looptijd als de terugverdientijd (ongeveer 15 jaar) van de energetische investeringen, wordt afbetaald met gerealiseerde energiewinsten.

In plaats van dus jaarlijks te betalen voor vervuilende elektriciteit en brandstof zal de stad nu betalen voor maatregelen die hernieuwbare energie opleveren of energie besparen. Het hoeft dus geen extra geld te kosten om energetisch te renoveren en een leefbaardere stad te bouwen voor alle inwoners.