Eerste vaccinaties voor zorgmedewerkers in vaccinatiecentrum Kursaal

Posted on Posted in Communicatie, Covid-19

60 eerstelijnszorgmedewerkers uit Oostende en Middelkerke kregen vandaag het vaccin tegen Covid-19 in het vaccinatiecentrum Kursaal. Hiermee is fase 1A van de vaccinatiestrategie van start gegaan. In een volgende fase komen de 65-plussers en risicopatiënten aan bod. Daarna volgt de algemene bevolking.

Het vaccinatiecentrum in het Kursaal ontving deze week de eerste vaccins. Vandaag werden de eerste 60 vaccinaties toegediend aan zorgmedewerkers uit Oostende en Middelkerke en aan vaste medewerkers die in het vaccinatiecentrum zullen werken.

En zo is het startschot gegeven voor vaccinatiefase 1A waarbij zorgmedewerkers van de eerste lijn in het vaccinatiecentrum het vaccin tegen Covid-19 krijgen. Huisartsen, tandartsen, thuisverplegers, verzorgend personeel, … hebben fysieke patiëntencontacten en worden daarom in deze eerste fase gevaccineerd. Hierna volgt vaccinatiefase 1B waarbij 65-plussers, personen (18-64 jaar) met onderliggende gezondheidsproblemen en mensen met essentiële beroepen (brandweer, politie, …) gevaccineerd worden. Daarna, in fase 2 van het vaccinatieproces, komt de rest van de bevolking aan de beurt.

Iedereen die in België gedomicilieerd is, krijgt de kans om zich gratis te laten vaccineren tegen Covid-19. Omdat er nog niet meteen voor iedereen vaccins beschikbaar zijn, verloopt het vaccineren in fases. Als je aan de beurt bent om je vaccinatieprik te krijgen, dan krijg je een persoonlijke uitnodiging van de Vlaamse Overheid in de bus. Dan kan je een afspraak maken in het vaccinatiecentrum. Meer informatie over de vaccinatiefases op www.laatjevaccineren.be