Babbeldrinks brengen buren samen

Posted on Posted in Oostende - De Stad aan Zee, Samenleven

De coronacijfers evolueren in de goede richting en daarom wil Stad Oostende opnieuw volop inzetten op het versterken van het sociaal weefsel in alle buurten van de stad. Stad Oostende roept deze zomer iedereen op om deel te nemen aan babbeldrinks, een initiatief waarmee mensen aangemoedigd worden om in een ongedwongen sfeer samen te zijn met de buren. De babbeldrinks vinden iedere eerste vrijdag van de maand plaats vanaf juli tot en met oktober.

Tijdens de coronaperiode werd duidelijk dat het hebben van een goede buur een groot verschil kan maken: een buur die een luisterend oor biedt, een klusje doet voor een ander of zich engageert in de wijk…Onlangs kwam er een oproep van een inwoner om die verbondenheid tussen buren nog te versterken door buren te stimuleren om samen voor hun deur, op de stoep of aan de vensterbank samen iets te drinken en bij te praten. Stad Oostende wil dit burgerinitiatief uiteraard ten volle ondersteunen en organiseert daarom drinks met de buren ofwel babbeldrinks.

Babbeldrinks voor meer verbondenheid
Contact met de buren zorgt voor een groter gemeenschapsgevoel en meer verbondenheid in de onmiddellijke woonomgeving. Voor mensen zonder groot netwerk vormen buren vaak een belangrijke vorm van sociaal contact.

Schepen van Samenleven Maxim Donck: “Eind mei reeds lanceerden we de oproep voor ‘Europese Dag van de Buren’ waarbij Oostendenaars hun buur konden nomineren om ze in de bloemetjes te zetten. Het belang van een goeie buur werd in het afgelopen jaar nog meer duidelijk en het zijn net die sociale contacten die we willen versterken, ook na corona. Daarom gaan we nu nog een stapje verder en lanceren we onze maandelijkse ‘Babbeldrinks’. Laat ons blijven zorgen voor elkaar, voor diegenen die letterlijk het dichtste bij ons staan.”

“Met dit initiatief willen we mensen aanzetten om af en toe eens af te spreken met hun buren. Zo kunnen ze elkaar beter leren kennen of de banden aanscherpen. ‘Beter een goede buur dan een verre vriend’, zegt het spreekwoord. Dus nodig je buren uit en geniet samen van een drankje maar vooral van een goede babbel”, aldus Burgemeester Bart Tommelein.

Eerste vrijdag van de maand
Stad Oostende roept iedereen op om deel te nemen aan de babbeldrinks. De babbeldrinks zullen vanaf vrijdag 2 juli iedere eerste vrijdag van de maand plaatsvinden in alle wijken van de Stad en dat tot en met oktober. Concreet zijn er dus vier data: 2 juli, 6 augustus, 3 september en 1 oktober.

Inwoners van Stad Oostende die in een meergezinswoning (appartement) wonen, kunnen uiteraard met hun buren afspreken bij een van de veertig babbelbanken in de Stad (www.oostende.be/babbelbank) of bij de plaatselijke terrassen van de Oostendse horeca.

Evaluatie
Na de laatste babbeldrink in oktober, zal Stad Oostende het project evalueren. Na een positieve evaluatie worden de babbeldrinks ook de volgende jaren georganiseerd. In dat geval zouden de ontmoetingscentra van de Stad ingeschakeld worden samen met enkele sleutelfiguren uit de wijken.