Bart Somers bezoekt innovatieve Oostendse samenlevings- en energieprojecten

Posted on Posted in Algemene Coördinatie Armoedebestrijding, Oostende - De Stad aan Zee, Samenleven

Burgemeester Bart Tommelein en schepenen Silke Beirens en Natacha Waldmann loodsten Vlaams Minister Bart Somers vandaag langsheen zes innovatieve projecten die het verschil maken in hun stad. Eén deel van de projecten draait om het terugdringen van de energiefactuur van de stad en haar inwoners. Een ander deel focust op verschillende uitdagingen op het vlak van samenleven. ‘Brugfiguren die de brug slaan tussen kwetsbare gezinnen en het onderwijs. Een screeningstool die armoede in kaart brengt, waarna automatisch een gratis energiescan volgt. Een luisterend oor en hulp voor uiterst kwetsbare Oekraïense vrouwen. Oostende is een voorbeeld van een warm kansenbeleid voor de meest kwetsbaren in een stad.’

Lokale besturen zijn het eerste beleidsniveau dat te maken krijgt met de verschillende uitdagingen in onze samenleving. Vandaag ging Bart Somers daarom in Oostende een kijkje nemen op welke manier de stad aan de slag gaat met het uiterst actuele vraagstuk rond energiearmoede en de uitdagingen op het vlak van samenleven in diversiteit. In totaal passeerden er maar liefst zes projecten waarmee de stad haar vernieuwende aanpak in de verf zet. Kwamen onder andere aan bod: de brugfiguren die de brug slaan tussen kwetsbare gezinnen en hun school, de begeleiding van de meest kwetsbaren richting een gratis energiescan van hun huis en de opvang van kwetsbare Oekraïense vrouwen.

Burgemeester Bart Tommelein: “In Oostende zijn we met verschillende van deze projecten een echte voortrekker. Vaak krijgen we daarvoor ondersteuning vanuit Vlaanderen. Op die manier bouwen we samen aan een warm Oostende waar we iedereen kansen geven.”

Brugfiguren voor 13.554 kansarme gezinnen

De kansenkloof in ons onderwijs is de afgelopen jaren verder toegenomen. Door zogenaamde brugfiguren in te zetten, onder andere via de organisatie “de Katrol”, is de stad Oostende een pionier om elk kind het vooruitzicht op een kansrijke toekomst te bieden. De brugfiguren betrekken ouders bij de school, benadrukken het belang van onderwijs en begeleiden de kinderen. Via het Plan Samenleven van Vlaams Minister van Samenleven Bart Somers, gaat de stad de impact van haar brugfiguren verder kunnen uitbreiden.

Met dat Plan Sameleven wordt komaf gemaakt met de versnippering in het integratie- en gelijke kansenbeleid. Van 380 projecten gaat het naar 24 robuuste projecten. Aan de lokale besturen om hieruit een selectie te maken waarna zij de nodige middelen ontvangen om hun vooropgestelde doelstellingen te behalen. Minister Somers zet zeer sterk in op lokale autonomie. Het samenleven gebeurt namelijk in onze straten en wijken, niet in de wetstraat. Alle lokale besturen hebben intussen de kans gehad hun selectie in te dienen. Maar liefst 103 lokale besturen tekenden hier op in.

Vlaams Minister Bart Somers: ‘Dit succes overtreft mijn stoutste verwachtingen. Het toont aan dat de lokale besturen zaten te wachten op een “Plan Samenleven” dat echt impact heeft. De “Brugfiguren” zijn daar een uitstekend voorbeeld van. We hadden vooropgesteld om tegen 2024 voor 2.000 kwetsbare gezinnen de brug te slaan richting het onderwijs. Wel, met het engagement van de 102 steden en gemeenten die aan de slag gaan met de Brugfiguren, bereiken we het komende jaar al 13.554 kansarme gezinnen. Dat is hoe we het verschil gaan maken. Pioniersstad Oostende, die het komende jaar 615 gezinnen wil bereiken, mag terecht fier zijn.’

Schepenen Silke Beirens en Natacha Waldmann: “Met grote trots kunnen we enkele unieke samenlevingsprojecten aan minister Bart Somers voorstellen, waaronder onze ongelooflijk gedreven brugfiguren. Zij zetten zich elke dag in om de meest kwetsbare kinderen en jongeren in onze samenleving extra kansen te bieden. Met het Plan Samenleven gaan we die goede werking verder kunnen uitbreiden en enkel nog meer gezinnen kunnen bereiken.”

Luisterende Oren

Door de Russische oorlog in Oekraïne hebben miljoenen vrouwen en kinderen hun land moeten ontvluchten. Een overweldigend aantal Vlamingen heeft zijn ongelooflijk warm hart getoond bij de opvang van deze mensen op de vlucht voor geweld. Spijtig genoeg zijn er hier en daar echter ook verhalen van misbruik. Vrouwen die slachtoffer werden van seksueel en gender gerelateerd geweld. Bovendien blijkt dat zij dit zelden rapporteren of om hulp vragen. Vaak gehoorde redenen zijn dat ze de bestaande instellingen niet vinden of simpelweg te dankbaar zijn voor de opvang en niemand tot last willen zijn. Maar de uitdagingen zijn nog breder dan dit. Zo zijn er de psychologische problemen na de oorlog. Of eenvoudigweg de zorgen om hun kind in een nieuwe samenleving.

Het project “Luisterende oren” wil daarom Oekraïense vrouwen opleiden die als vertrouwenspersoon kunnen optreden voor kwetsbare Oekraïense vrouwen. Doel is om in alle Vlaamse centrumsteden 1 à 2 van deze “Luisterende Oren” op te leiden. In Oostende staat m’n alvast klaar om van start te gaan.

Vlaams Minister Bart Somers: ‘Vrouwen die met hun kinderen op de vlucht zijn voor geweld. En daardoor psychologische problemen hebben. Of vrouwen die te maken krijgen met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maar teveel angst hebben om aan te kloppen voor hulp. Voor die meest kwetsbare vrouwen gaan wij zorgen voor aanspreekpunten. Voor luisterende oren waarmee ze kunnen spreken in hun eigen taal. Waarbij ze zich op hun gemak voelen om hun verhaal te doen. Op die manier zetten we dus al in op de stap vóór effectieve hulpverlening, en dat op een zeer laagdrempelige manier.’

Gratis energiescan

De energiecrisis treft ons ongelooflijk hard. In het bijzonder natuurlijk opnieuw de meest kwetsbaren in ons land. Steeds meer mensen lopen met angst rond dat ze hun factuur niet meer gaan kunnen betalen en dreigen zo in de armoede te belanden. Lokale besturen kunnen ook hier een enorm verschil maken. Zij hebben immers het best zicht op welke gezinnen het risico lopen op energiearmoede. Zij zijn het best in staat om deze mensen vervolgens te begeleiden om dit risico terug te dringen. Ook hier maakt de stad Oostende op een innovatieve manier het verschil voor haar meest kwetsbare inwoners.

Schepenen Silke Beirens en Natacha Waldmann: ‘De huidige energiecrisis raakt iedereen, ook mensen die tot nu toe geen financiële zorgen hadden lopen een verhoogd risico op armoede. In Oostende maakten we van armoedebestrijding een absolute topprioriteit. Eén van de instrumenten waarmee we aan de slag gaan, is de Remi-tool. Die brengt het armoederisico van mensen in de kaart waarna meteen een gratis energiescan wordt aangeboden. Zo spelen we kort op de bal en ondersteunen we mensen waar de nood het hoogst is. ‘

Vlaams Minister Bart Somers: ‘Steeds meer mensen voelen de crisis in hun portemonnee. In de eerste plaats de meest kwetsbaren. Het is daar dat lokale besturen het verschil kunnen maken. Bijvoorbeeld door mensen te ondersteunen bij het terugdringen van hun energieverbruik. Want de goedkoopste energie, is natuurlijk de kilowattuur die je niet verbruikt. Mensen helpen hun huis energiezuiniger te maken, is de meest toekomstgerichte strijd tegen armoede die je vandaag kan voeren. Met haar armoedescreeningstool en haar gratis energiescan, loopt Oostende hierin voorop.’