BART TOMMELEIN HET VELD IN MET ‘DE BENDE VAN BART’

Posted on Posted in In de pers, Kandidaat voorzitter, Open Vld, Verkiezingen

Bob Savenberg als voortrekker

Het zal niemand ontgaan zijn dat er belangrijke voorzittersverkiezingen aankomen bij Open Vld. Eén van de kandidaat-voorzitters is burgemeester van Oostende Bart Tommelein. ‘Het is tijd voor het liberalisme van de toekomst. Met mijn blauwdruk heb ik een eerste aanzet gegeven, maar we willen die graag verder uittekenen met liberalen van alle gelederen.’ Tommelein wil meer ‘out of the box’ in de politiek én aan de top van de partij. En daar zal zijn ‘Bende van Bart’ hem bij helpen.

Kandidaat-voorzitter voor Open Vld Bart Tommelein is ervan overtuigd dat de politiek én zijn partij toe zijn aan een andere aanpak. ‘Het is tijd om drastisch te hervormen. Burgerparticipatie, het doorbreken van partijtradities, ruimte en zuurstof geven aan nieuw, fris politiek talent… Francesco Vanderjeugd is gestart met een ambitieus traject om de partij te vernieuwen en dat zullen we samen verderzetten.’ Tommelein en Vanderjeugd willen hun liberalisme niet laten opsluiten in hokjes. ‘We hebben nood aan een Open Vld die alle liberalen verenigt en zich niet laat opsluiten op één flank van de links-rechts as. Want noch het liberalisme, noch de uitdagingen van morgen passen in dat achterhaalde schema.‘

‘De Bende van Bart’

Ooit trokken Wim Opbrouck, Jean Blaute en Michiel Hendrickx samen met de moto door Europa. Hun wedervaren werden in beeld gebracht in het programma ‘De Bende van Wim’. Het inspireerde Bart en een aantal verwante zielen om ‘De Bende van Bart’ in het leven te roepen. Doelend op de reis die voor de boeg ligt en waarbij ze zoveel mogelijk liberalen van alle gelederen willen betrekken.

Met de bende van Bart mag iedereen meedenken over de toekomst. Je hoeft niet eerst je steun uit te spreken voor de kandidaat-voorzitter. ‘Alle leden zijn welkom om mee te schrijven. We willen naar de bezorgdheden en suggesties luisteren van al onze leden en actief mee zoeken naar oplossingen’ legt Francesco Vanderjeugd uit. ‘Ik heb met mijn blauwdruk een eerste aanzet gegeven. Dat is het vertrekpunt. Nu willen we verder samenwerken met iedereen die het goed meent met Open Vld’ aldus Bart Tommelein.

Out of the box

Jong en oud, militant en sympathisant, lokaal en nationaal. Een groep liberalen bijeenbrengen die ervoor wil gaan, waarin iedereen een rol kan spelen, dat is de bedoeling. ‘Ik ben niet alwetend, níemand is dat. En dus hebben we mensen nodig die meedenken’ zegt Bart Tommelein. ‘We zijn zeer blij dat Bob Savenberg zijn schouders zet onder de bende van Bart en dit project wil trekken. Hij is een out-of-the-box denker en dat is exact wat we nodig hebben.’

Iedereen kent Bob Savenberg als sterke man achter televisiegezichten en artiesten, maar Savenberg is voor alles een ervaren manager die intussen ook voorzitter is van de lokale partijafdeling in het Vlaams-Brabantse Dilbeek én ondervoorzitter van het regiobestuur van Regio Halle. Hij is alvast klaar voor de uitdaging. ‘We verzamelen mensen rond ons die willen bouwen aan het liberalisme van de toekomst’ aldus Bob. ‘Wie mij kent, weet dat het niet mijn stijl is om tegen iets te zijn. Ik ben pro, niet anti. En ik ben dus heel erg pro Bart. Hij is de juiste man op de juiste plaats is. En… er ligt een mooie blauwdruk klaar voor een sterke Open Vld, waarin ook de jongere generatie en de lokale besturen een prominente plaats krijgen.’