Brand bij Renasci onder controle, gemeentelijk rampenplan afgekondigd ter preventie

Posted on Posted in Brandweer, Communicatie, Oostende - De Stad aan Zee

Deze namiddag brak brand uit bij recyclagebedrijf Renasci. Hulpverleningszone 1 kwam meteen ter plaatse en kreeg de brand snel onder controle. Stad Oostende kondigde het gemeentelijk rampenplan af ter preventie en om te beletten dat na het blussen van de brand giftige of gevaarlijke stoffen in het kanaal Brugge-Oostende zouden terechtkomen.

Rond 13 uur deze middag is een brand uitgebroken op de site van recyclagebedrijf Renasci. De brandweer van Hulpverleningszone 1 kwam snel ter plaatse en kreeg de brand volledig onder controle. De site en alle aanwezige werknemers werden geëvacueerd. Er was op geen enkel moment gevaar voor omwonenden of buurtbewoners.

Een groot deel van het bluswater kan worden opgevangen op de site zelf, omdat een deel van de site van Renasci volledig ingekuipt is. Dat betekent dat het water volledig intern wordt opgevangen in bekkens op de site en dus niet in de riolen of het kanaal Brugge-Oostende terecht kan komen. Een beperkt deel van het blusschuim is terecht gekomen buiten het ingekuipte deel van de site. De brandweer en gespecialiseerd diensten zijn volop aan de slag om te beletten dat deze stoffen in het kanaal of in de riolering terechtkomen. De brandweer van Hulpverleningszone 1 werkt sinds vorig jaar nooit meer met blusschuim dat PFOS bevat.