Extra middelen voor de strijd tegen schooluitval

Posted on Posted in Jeugd, Oostende - De Stad aan Zee

Met de start van het nieuwe schooljaar keurde de gemeenteraad een uitbreiding in individuele Multitrajecten goed. Hierbij worden jongeren individueel begeleid en wordt de band met de school versterkt, om zo vroegtijdig schoolverlaten tegen te gaan.

PROFO vzw, Arktos en Groep Intro geven deze trajecten vorm en ontvangen extra werkingsmiddelen om jongeren te begeleiden. Zo komt Oostende extra tegemoet aan de stijgende vraag naar Multitrajecten in de nasleep van de coronacrisis.

Deze week zwaaiden de schoolpoorten weer open. Oostendse kinderen en jongeren worden met open armen verwelkomd voor het nieuwe schooljaar. Toch is schoollopen niet voor elke jongere even vanzelfsprekend. De coronacrisis heeft bovendien net bij de meest kwetsbare jongeren vaker een diepe kloof geslagen tussen thuis en school. Stad Oostende maakt van de bestrijding van schooluitval een prioriteit, een diploma is namelijk de snelste weg uit de armoede. We willen daarom een versnelling hoger schakelen door extra multitrajecten in te richten. Zo hopen we samen met onze partners jongeren terug te motiveren voor school.

Extra middelen

De vraag naar begeleiding via deze Multitrajecten is momenteel hoger dan het aanbod. Daar zit ook de coronacrisis voor iets tussen. Het verplichte afstandsonderwijs tijdens de sluiting van de scholen, was zowel voor leraren als leerlingen een grote uitdaging. Door COVID-19 werd het voor scholen nog moeilijker om contact te houden met jongeren in probleemsituaties, waardoor zij ook makkelijker konden afhaken.

Op de gemeenteraad van 30 augustus werd dan ook een uitbreiding van de samenwerkingsovereenkomsten met de organiserende partners PROFO vzw, vzw Arktos en Groep Intro goedgekeurd. Stad Oostende keurde in totaal meer dan 30.000 euro werkingsmiddelen bovenop de bestaande subsidies goed en wil zo in totaal 23 trajecten extra aanbieden dit schooljaar.

Werkwijze

Multitrajecten richten zich op jongeren uit het secundair onderwijs die schoolmoe zijn en een problematische schoolloopbaan kennen, al dan niet met sterk spijbelgedrag. De redenen hiervoor kunnen heel divers zijn, maar vaak zien we dat deze jongeren weinig perspectief hebben. PROFO, Arktos en Groep Intro proberen aan de hand van een langdurige, individuele begeleiding op maat een band op te bouwen met de jongere. Ze leggen terug de link naar school, of als het echt niet lukt naar tewerkstelling of andere opleidingen. De bestaande trajecten zijn beperkt in aantal en in tijd. Dankzij de uitbreiding kunnen de trajecten ook in duur verlengd worden. Het doel is dat de jongeren opnieuw vertrouwen krijgen in de school en de maatschappij. Zo wil de Stad echt werk maken van die vroegtijdige schooluitval en meer jongeren uit die armoedecirkel laten breken.