Verbod op zwaar vervoer in schoolomgevingen wordt goed nageleefd

Posted on Posted in Mobiliteit, Oostende - De Stad aan Zee, Politie

Op 1 september voerde de Lokale Politie Oostende extra controles uit op de tonnagebeperking die geldt in alle schoolomgevingen en dit tijdens de schoolspitsuren. Op drie overtredingen na, werd vastgesteld dat het verbod op zwaar vervoer goed werd nageleefd. Dit zorgt voor veilige schoolomgevingen waarbij kinderen vlot en veilig van en naar school kunnen gaan.

Op 19 april van dit jaar voerde Stad Oostende een tonnagebeperking in tot 3,5 ton in alle Oostendse schoolomgevingen, tijdens de ‘schoolspitsuren’. Concreet mag er geen zwaar vervoer passeren in de buurt van de scholen en dit elke schooldag tussen 7.30 en 09.00 uur, tussen 15.00 en 17.00 uur en op woensdag ook niet tussen 11.00 en 13.00 uur. De tonnagebeperking maakt deel uit van de verschillende acties die Stad Oostende neemt in het kader van veilige schoolomgevingen. Alles wordt ter plaatse sinds half april duidelijk aangegeven met verkeersborden.

Eerste schepen Björn Anseeuw, bevoegd voor Mobiliteit licht toe: “Ook dit jaar blijven verkeersveilige schoolomgevingen een echte topprioriteit. Eén van knelpunten die naar boven kwam in het traject ‘Veilige Schoolomgevingen’ was het zwaar verkeer in de buurt van scholen. Dit hebben we aangepakt door de invoering van het tonnageverbod tijdens de schoolspitsuren en door een unieke samenwerking tussen de verschillende scholen, Stad Oostende en de lokale politie. We creëren net meer verkeersveiligheid door de gevaren en risico’s voor de zwakke weggebruikers zoveel mogelijk weg te nemen. Handhaving door de Politie is het noodzakelijke sluitstuk van deze maatregel.“

Drie overtreders krijgen boete

Vier en halve maand na de invoering van de tonnagebeperking, was 1 september een ideale gelegenheid voor de Lokale Politie om bovenop de geregelde controles nog een extra gecoördineerde controle-actie uit te voeren op deze tonnagebeperking. Er werden zeven agenten ingezet, die in de loop van de dag aan drie schoolomgevingen controles uitvoerden. Over het algemeen werd vastgesteld dat de tonnagebeperking goed werd opgevolgd. Drie hardleerse chauffeurs van een voertuig dat zwaarder is dan 3,5 ton, kregen een bekeuring. De drie overtreders mogen zich aan een fikse boete van elk 183 euro verwachten.

Korpschef Philip Caestecker licht toe: “Een veilige schoolomgeving is ontzettend belangrijk. Jammer genoeg zijn onze diensten te vaak getuige van verkeersongevallen. We zijn dan ook enorm tevreden dat onze actie zo’n goede resultaten opleverde. Het grootste deel van de chauffeurs houdt zich keurig aan de regels en bevordert op die manier een veiligere schoolomgeving.

“Als je regels maakt, moet je er ook op toezien dat ze nageleefd worden. Dat doen we dus ook in Oostende. Met gerichte politiecontroles kunnen we diegenen die zich niet aan de regels houden bestraffen. Zo verhogen we de verkeersveiligheid voor onze schoolgaande jongeren” besluit burgemeester Bart Tommelein.