Brandweer en politie maken balans op na stormweer

Posted on Posted in Oostende - De Stad aan Zee, Veiligheid

“STADS- EN HULPDIENSTEN LEVERDEN SCHITTEREND WERK”

De Oostendse hulpdiensten maken de balans op na de passage van storm Eunice. Zo kreeg de brandweer meer dan 300 interventies voor de kiezen, bij de politie liepen ongeveer 130 meldingen binnen. “De inzet van alle stads- en hulpdiensten verdient alle lof en respect.”

Politie Oostende blikt terug op een intense passage van storm Eunice. In totaal vielen er vrijdag bij de politiediensten 131 meldingen te noteren tussen 12.30 uur en middernacht. In tal van situaties werden straten of voetpaden afgezet om de veiligheid te waarborgen, zoals het geval was in stukken van de Torhoutesteenweg en Stuiverstraat. Ook de brandweer maakte de balans op van een bewogen dag: daar tellen ze 316 interventies, waarvan er nog een honderdtal afgewerkt dienen te worden. Het merendeel moet gebeuren met een ladderwagen of klimteam, iets wat door de enorme wind vrijdag nog niet mogelijk was.

“Aan de kust zijn we wel een stormpje gewoon, maar Eunice was uiteraard niet zomaar een storm. Na gestructureerd en diepgaand overleg waren we op heel wat scenario’s voorbereid”, benadrukt burgemeester Bart Tommelein. “De stads- en hulpdiensten hebben een meer dan pittige dag achter de rug, maar leverden in keiharde omstandigheden schitterend werk. Dat verdient alle lof en respect. We willen ook onze steun betuigen aan iedereen die ten gevolge van de storm schade heeft geleden. Met de stad doen we het nodige om ook slachtoffers waar mogelijk te helpen.”
“We hebben heel vaak bijstand moeten verlenen aan de stadsdiensten en de brandweer. Zij hebben in moeilijke omstandigheden uitstekend werk verricht en kwamen permanent tussenbeide om bijvoorbeeld brokstukken, takken en bomen te ruimen”, zegt korpschef Philip Caestecker van Politie Oostende. “Iedereen was voorbereid op de passage van de storm, al heb je op de impact van zo’n weerfenomeen natuurlijk geen vat. Onze interventieploegen wisten zeer snel te handelen en kregen daarbij steun van de wijkpolitie, die uitzonderlijk in een hoge staat van paraatheid werd gezet. Ik wil dan ook iedereen uitdrukkelijk bedanken voor de vlotte samenwerking en inzet. Ook de inwoners van Oostende wil ik bedanken, want door een overbevraging van de hulplijnen, hebben zij op sommige momenten ook wat geduld moeten uitoefenen.”