Camerawagens brengen Oostende volledig in kaart

Posted on Posted in Digitalisering & ICT, Oostende - De Stad aan Zee

Binnenkort zal je enkele bijzondere wagens in Oostende zien rondrijden. De voertuigen zijn uitgerust met camera’s en een laser op het dak en doen denken aan de auto’s van Google Streetview. Deze wagens maken panoramabeelden in hoge resolutie van het Oostendse straatbeeld. De laser maakt het ook mogelijk om hoogtes en afstanden te meten.

De wagens behoren tot de firma Cyclomedia en zullen in de maanden juni en juli de Oostendse omgeving minutieus in beeld brengen. Hiervoor gebruikt het bedrijf camera’s die 360° kunnen draaien en een laser om hoogtes en afstanden in kaart te brengen. Dit proces heet ‘mobile mapping’. Voor dit project werkt Stad Oostende samen met nutsmaatschappij Fluvius. Schrik dus niet als je de komende weken een camerawagen van Cyclomedia voor je deur ziet passeren.

Dienstverlening verbeteren

In tegenstelling tot Google Streetview moeten deze wagens vooral technische informatie inwinnen. Deze info stelt Stad Oostende in staat haar dienstverlening nog beter te maken. Medewerkers van de Stad die bijvoorbeeld een vergunningsaanvraag moeten beoordelen, winnen op deze manier tijd, want door de heldere visualisaties is een bezoek ter plaatse niet altijd meer nodig.

Verder dient de verzamelde data als aanvulling en controle van bestaande datasets zoals de groeninventaris of de verkeersbordendatabank. Bovendien kunnen de beelden gebruikt worden als voorbereiding bij geplande werken en evenementen en om vergunningen en woonsituaties zoals leegstand of verwaarlozing te controleren.

Wat met de privacy?

De beeldopnames worden verwerkt volgens de vereisten van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), beter gekend onder Engelse afkorting GDPR. Cyclomedia zorgt ervoor dat alle personen en kentekens van auto’s die herkenbaar in beeld zouden komen onherkenbaar zijn. Het anonieme beeldmateriaal wordt vervolgens veilig bewaard en niet langer dan nodig om de hierboven beschreven doelstelling te bereiken.

Zowel bij Cyclomedia als bij Stad Oostende waakt een data protection officer over het gebruik van persoonsgegevens. Voor vragen in verband met jouw privacy kan je steeds terecht bij de Data Protection Officer van Stad Oostende via privacy@oostende.be.